Súbory STEP

Súbory STEP sa najčastejšie používajú v počítačom podporovaných dizajnoch (CAD) a 3D tlači. Obsahujú údaje o trojrozmerných modeloch, ktoré sa dajú využiť v širokej škále dizajnérskych úloh. V tejto praktickej príručke sa môžete oboznámiť s históriou a použitím súborov STEP, ako aj preskúmať ich výhody a nevýhody.

STEP files marquee image

Čo je súbor STEP?

STEP je skratka pre Standard for the Exchange of Product Data a tento formát je známy aj pod názvom ISO 10303. Tieto súbory ako bežný formát súborov na 3D modelovanie a tlač predstavujú formát výmeny normy ISO. To znamená, že súbory STEP dokážu čítať a ukladať úplné telo 3D modelu, nie iba základné geometrie. To so sebou prináša presnosť na najvyššej úrovni.

Všetky údaje 3D modelu sa ukladajú ako text, ktorý dokážu interpretovať rôzne systémy CAD. Súbory STEP zjednodušujú vytváranie, zdieľanie a upravovanie 3D modelov v rôznych programoch a softvéroch v štandardizovanom formáte.

Súbory STEP sú známe pod niekoľkými názvami, ako napríklad:

 • ISO 10303,
 • súbor STP,
 • súbor P21,
 • fyzický súbor STEP.

História súboru STEP

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) má technickú komisiu zameranú na automatizačné systémy a integráciu, známu aj ako TC 184. Táto komisia prvýkrát vyvinula obrázkový formát STEP v polovici 80. rokov 20. storočia, aby zjednodušila zdieľanie súborov medzi rôznymi softvérovými programami tým, že ponúkla štandardizovaný formát na prácu s 3D modelmi a dizajnmi.

Organizácia ISO v roku 1988 získala základ formátu STEP, no prvá verzia sa začala používať až v roku 1994. Druhá verzia bola vydaná v roku 2002 a tretia v roku 2016.

Súbory STEP okrem toho, že vylepšujú multiplatformovú kompatibilitu, uchovávajú tiež všetky údaje o 3D modeli, ako aj jeho telo s neprekonateľnou presnosťou. Niektoré skoršie formáty súborov uchovávali iba základné geometrie, výsledkom čoho bolo nepresnejšie zdieľanie, otváranie a upravovanie súborov.

Používanie súboru STEP

Súbory STEP predstavujú štandard vo svete 3D dizajnu vrátane architektúry, výroby a tlače. Dôvodov je na to hneď niekoľko:

Zdieľanie 3D modelov

Súbory STEP majú zjednodušiť zdieľanie súborov obsahujúcich 3D údaje. Tieto formáty súborov sa bežne používajú na kontrolovanie alebo tlač 3D modelov. Zdieľanie je jednoduché vďaka tomu, že formát STEP namiesto geometrií uchováva úplný 3D model a dokáže pracovať s rôznymi systémami CAD.

Upravovanie 3D modelov

Súbor STEP ukladá všetky 3D súčasti ako jeden prvok a dá sa používať na upravovanie dizajnov. Väčšina programov CAD dokáže čítať a upravovať súbory STEP, čo ešte vylepšuje tvorbu dizajnov a spoluprácu medzi rôznymi platformami. Ide o veľkú výhodu, ktorú majú súbory STEP oproti súborom STL, ktoré sa tiež bežne používajú na 3D tlač.

Výhody a nevýhody súborov STEP

Kým začnete tento formát súborov používať, zvážte nasledujúce výhody a nevýhody súborov STEP.

Výhody súborov STEP

 • Súbory STEP sú kompatibilné s nástrojmi a softvérom CAD, vďaka čomu sa ľahko zdieľajú a upravujú.
 • Súbory STEP používajú na presné ukladanie údajov matematické reprezentovanie zakrivení známe ako NURBS, vďaka čomu sú veľmi presné. Tiež dokážu čítať a ukladať úplné 3D modely.
 • Súbor STEP môžete prispôsobovať. Jednoducho sa zdieľa s ostatnými na úpravy a dá sa ľahko uložiť do ďalšieho počítača ako záloha.

Nevýhody súborov STEP

 • Súbory STEP v prípade architektonických dizajnov neobsahujú údaje o materiáloch a textúrach, vďaka ktorým by ich vedel softvér CAD identifikovať.
 • V súbore STEP nie sú uložené žiadne informácie o osvetlení či fotoaparáte. Súbory FBX a USDZ umožňujú využívať aj nastavenie fotoaparátu a osvetlenia.
 • Formát STEP je komplexný. Podobá sa na softvérový programovací jazyk. To znamená, že vytvorenie súboru STEP si môže vyžadovať veľa práce aj času.

Otvorenie súboru STEP

K dispozícii máte niekoľko softvérov a programov CAD, ktorými môžete importovať a otvoriť súbor STEP. Otvorenie súboru STEP:

 1. Nájdite súbor STEP v počítači alebo zariadení.
 2. Dvakrát naň kliknite alebo kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte File (Súbor) > Open (Otvoriť).
 3. Súbor sa otvorí v súvisiacom softvéri určenom na čítanie súborov STEP, ktorý už máte nainštalovaný, napríklad v aplikácii Adobe Acrobat.

Ak sa súbor STEP neotvorí, možno najskôr musíte nainštalovať alebo otvoriť relevantný program CAD alebo softvér na čítanie súborov STEP. Po inštalácii prejdite na File (Súbor) > Open (Otvoriť) a vyberte požadovaný súbor.

Súbory STEP môžete otvárať v aplikáciách Adobe Acrobat 9 Pro Extended a Adobe 3D Reviewer.

Vytvorenie a úprava súboru STEP

Ak chcete vytvoriť a uložiť súbor STEP, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vytvorte nový súbor vybraným softvérom alebo programom CAD.
 2. Upravte svoj súbor.
 3. Z dostupných možností vyberte príponu .step alebo .stp.

Ak chcete súbor STEP upraviť, použite Adobe Acrobat:

 1. Otvorte Adobe Acrobat a následne aj súbor STEP.
 2. Kliknite na nástroj na úpravu v pravom paneli.
 3. Následne vykonajte požadované zmeny.
 4. Súbor uložte.

Súbory STEP: najčastejšie otázky

Na čo sa súbory STEP hodia najviac?

Súbory STEP sú určené na vytváranie, upravovanie a zdieľanie dizajnov 3D modelov v rôznych programoch CAD. Ide o štandardizovaný formát súborov, takže zdieľanie je oveľa jednoduchšie. Hoci sa súbory STEP najčastejšie používajú na architektúrny, mechanický a výrobný dizajn, súbory STEP môžu vytvárať ľudia z akéhokoľvek odvetvia.

Je STEP súborom CAD?

Áno, STEP je formátom súborov CAD. Súbor STEP (známy aj ako ISO 10303) bol navrhnutý tak, aby sa dal používať v rôznych typoch softvéru a programov CAD. Predstavuje jednotný súbor CAD.

Sú súbory STP a STEP rovnaké?

Súbory STP a STEP predstavujú rovnaký formát súborov. Prípony súborov .stp a .step sa dajú zamieňať a oba súbory spĺňajú normy ISO 10303. Ak potrebujete vytvoriť súbor STEP alebo STP, môžete použiť obe prípony. Vaše možnosti však môžu závisieť od softvéru alebo programu, ktorý používate.

Môžem súbor STEP vytlačiť?

Súbor STEP môžete vytlačiť až vtedy, keď ho skonvertujete na súbor STL. Tým vytvoríte 3D formát súborov, ktorý môžete spracovať a poslať do 3D tlačiarne.

Ako skonvertujem súbor STEP na súbor STL?

Súbor STEP najjednoduchšie skonvertujete na súbor STL tak, že ho otvoríte v softvéri alebo programe CAD, ktorým ste ho vytvorili, a exportujete ho ako súbor STL.

Ďalšie informácie o typoch súborov, ktoré sú podobné súborom STEP

STL file image

Súbory STL

Zistite, ako skonvertovať súbory STEP na súbory STL umožňujúce jednoduchú 3D tlač.

DWG file image

Súbory DWG

Preskúmajte tento skorší formát súborov CAD používaný pri 2D a 3D návrhoch.

SKP file image

Súbory SKP

Preskúmajte súbory 3D modelov, ktoré môžete používať v dizajnérskom programe SketchUp.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator