Súbory XVL

Formát súborov XVL sa používa na zobrazovanie vysokokvalitných 3D obrázkov a dizajnov. V porovnaní so štandardnými 3D formátmi, ktoré sa môžu ťažšie zdieľať a zobrazovať, bol vytvorený ako menší a flexibilnejší typ súborov. Odhaľte výhody, nevýhody a použitie formátu XVL a naučte sa, ako ho vytvoriť.

XVL marquee image

Čo je súbor XVL?

XVL je skratka pre Extendable Virtual World Description Language. Ide o formát súborov, ktorý sa najčastejšie používa na zdieľanie 3D dizajnov napríklad v rámci strojárstva, výroby a architektúry. Keďže ide o vektorový súbor, je vytvorený z komplexných vzorcov pozostávajúcich z línií, bodov a matematických algoritmov. Vďaka tomu sa dá neobmedzene meniť jeho veľkosť, a to bez efektu pixelácie.

Jeden súbor XVL dokáže uchovať viac ako gigabajt údajov CAD. Obsahuje vysokopresnú geometriu, ako aj dodatočné informácie, napríklad údaje o materiáloch či pokyny na montáž. Používatelia môžu v jednom súbore XVL ukladať dokonca aj dizajny z viacerých súborov a formátov CAD. To z neho robí veľmi všestranný formát dizajnu.

História súboru XVL

Tím, ktorý vyvinul súbor XVL, ho predstavil v roku 1997. Daný súbor bol vytvorený s cieľom vyriešiť problém s nepraktickými veľkosťami súborov obsahujúcich nákresy a dizajny CAD.

Spomínaný tím je úzko prepojený s veľkým výrobcom z oblasti automobilovej výroby. To znamená, že môže zdieľať dizajny z viacerých programov CAD medzi rôznymi oblasťami automobilovej výroby, napríklad dizajny automobilových a vlakových súčastí navrhnuté v softvéri CATIA a CREO, a zachovať tak jednotnosť.

Hoci súbor XVL predstavuje formát súborov proprietárny pre svojho pôvodného vývojára, softvér na zobrazovanie súborov XVL je bezplatný, takže ktorýkoľvek používateľ si môže súbor otvoriť a zobraziť bez toho, aby si musel kupovať licenciu.

Na čo sa používajú súbory XVL?

Formát XVL sa používa v rôznych oblastiach. Prečo je taký obľúbený?

Komprimácia súborov CAD

Jedným z hlavných využití súborov XVL je ich schopnosť komprimovať dizajn CAD do oveľa menšieho súboru. Súbor XVL dokáže zmenšiť dizajn na 1 % pôvodnej veľkosti a zároveň zachovať všetky dôležité údaje týkajúce sa dizajnu, montáže, servisu, súčastí a katalógov.

Vďaka týmto malým veľkostiam môžu dizajnéri spolupracovať na projektoch, zdieľať ich so zúčastnenými stranami a posielať ich zákazníkom.

Podpora viacerých formátov CAD

Formát súborov XVL umožňuje používateľom konvertovať a aktualizovať súbory dizajnov z akéhokoľvek 3D formátu CAD. Môžete dokonca aj spájať dizajny z rôznych programov do jedného súboru XVL. To oceňujú najmä veľkí výrobcovia a strojárenské organizácie, ktoré pôsobia v rôznych dizajnových odvetviach.

Dizajny CAD sa dajú zdieľať s ostatnými používateľmi a autormi, ktorí môžu do súboru pridať pokyny, interaktívne dokumenty či katalógy.

Preskúmať ďalšie vektorové súbory

Výhody a nevýhody súborov XVL

So súbormi XVL sa spája množstvo výhod a nevýhod, ktoré by ste mali zvážiť pred tým, ako ich začnete používať.

Výhody súborov XVL

  • Súbory XVL dokážu vďaka schopnosti bezstratovej komprimácie uchovať rovnaké množstvo údajov ako pôvodný dizajn CAD, pričom majú oveľa menšiu veľkosť.
  • Používatelia môžu vo formáte XVL ukladať súbory z rôznych programov CAD a následne ich zdieľať, publikovať a spolupracovať na nich.
  • Súbory XVL sa dajú pomocou nástroja na zobrazovanie súborov XVL jednoducho zobrazovať v rôznych operačných systémoch, webových prehliadačoch a programoch.

Nevýhody súborov XVL

  • Hoci majú súbory XVL oveľa menšiu veľkosť než pôvodné dizajny CAD, stále zaberajú v počítači viac miesta než väčšina typov rastrových súborov.
  • Ak chcete súbory XVL zobrazovať a upravovať, potrebujete si stiahnuť prehrávače, konvertory a štúdiové programy špecializované na súbory XVL.

Otvorenie súboru XVL

Súbor XVL otvoríte v programe Adobe Acrobat 9 Pro Extended pomocou týchto jednoduchých krokov.

1. Otvorte Adobe Acrobat.

2. Kliknite na File (Súbor) > Open (Otvoriť).

3. Vyberte v počítači súbor XVL.

4. Vyberte Open (Otvoriť).

Súbory XVL: najčastejšie otázky

Čo je XVL Player?

XVL Player je nástroj na zobrazovanie súborov proprietárny pre tvorcov súboru XVL. Ide o bezplatný nástroj, ktorý v rozličných programoch poskytuje široké možnosti zobrazovania.

Čo je XVL Studio?

XVL Studio je nástroj, ktorý umožňuje používateľom upravovať a vytvárať súbory XVL konvertované takmer zo všetkých dizajnov CAD. Má špecifickú funkciu určenú na komentovanie, VR a vytváranie technických dokumentov a nákresov.

Je súbor XVL rastrový alebo vektorový?

Ako všetky typy súborov CAD, tak aj súbory XVL sú vektorové súbory. To znamená, že pozostávajú z komplexných matematických algoritmov, grafov, línií a bodov. Vďaka tomu sa dá neobmedzene meniť ich veľkosť, a to bez straty rozlíšenia. Ide tak o užitočný nástroj pre komplexné dizajny. Typy rastrových súborov pozostávajú z určitého množstva farebných pixelov a najčastejšie sa používajú pri digitálnych fotografiách.

Prečítajte si viac o rozdieloch medzi rastrovými a vektorovými súbormi

Aký je rozdiel medzi súbormi XVL a DWF?

Súbory DWF sa rovnako ako súbory XVL najčastejšie používajú na zdieľanie dizajnov CAD. Súbory DWF však iba zjednodušujú pôvodné súbory CAD prostredníctvom bezstratovej komprimácie. To znamená, že neuchovávajú rovnaké množstvo podrobností ako súbory XVL.

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako XVL

DWF file image

Súbory DWF

Preskúmajte tento alternatívny formát na komprimovanie a zdieľanie súborov CAD.

DWG file image

Súbory DWG

Získajte ďalšie informácie o týchto veľkých, pôvodných a nekomprimovaných súboroch CAD.

STL file image

Súbory STL

Prečítajte si o bežnom formáte vektorových súborov na 3D tlač.

DXF file image

Súbory DXF

Tento typ súboru podporuje spoluprácu medzi rôznymi systémami a používateľmi.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator