Súbory XVL

Formát súborov XVL zobrazuje vysokokvalitné 3D obrázky a dizajny. V porovnaní so štandardnými 3D formátmi, ktoré sa môžu ťažšie zdieľať a zobrazovať, ide o menší a flexibilnejší typ súborov. Odhaľte výhody, nevýhody a použitie formátu XVL a naučte sa, ako ho vytvoriť.

Obrázok s pohybujúcim sa textom XVL

Čo sa dozviete

 

 • Čo je súbor XVL?
 • História súboru XVL
 • Používanie súboru XVL
 • Výhody a nevýhody súborov XVL
 • Otvorenie súboru XVL
 • Vytvorenie a úprava súboru XVL
 • Súbory XVL: najčastejšie otázky

 

Čo je súbor XVL?

XVL je skratka pre Extendable Virtual World Description Language. Ide o formát súborov, ktorý sa najčastejšie používa na zdieľanie 3D dizajnov AutoCAD napríklad v rámci strojárstva, výroby a architektúry. Keďže je to vektorový súbor, obrázky zobrazuje pomocou komplexných vzorcov pozostávajúcich z línií, bodov a matematických algoritmov. Vďaka tomu sa dá neobmedzene meniť jeho veľkosť, a to bez efektu pixelácie.

 

Jeden súbor XVL dokáže uchovať viac ako gigabajt údajov CAD. Obsahuje vysokopresnú geometriu, ako aj dodatočné informácie, napríklad údaje o materiáloch či pokyny na montáž. Používatelia môžu v jednom súbore XVL ukladať dokonca aj dizajny z viacerých súborov a formátov CAD. To z neho robí mimoriadne všestranný formát dizajnu.

 

 

História súboru XVL

Spoločnosť Lattice Technology vytvorila súbor XVL v roku 1997, aby vyriešila problém s nepraktickými veľkosťami súborov obsahujúcich nákresy a dizajny CAD.

 

Významný podiel v spoločnosti Lattice Technology v súčasnosti vlastní spoločnosť Toyota, ktorá tiež predstavuje jej najväčšieho zákazníka. Veľký výrobcovia, ako napríklad Toyota, môžu zdieľať dizajny z viacerých programov CAD medzi rôznymi oblasťami automobilovej výroby, napríklad dizajny automobilových a vlakových súčastí navrhnuté v softvéri CATIA a CREO, a zachovať tak jednotnosť.

 

Hoci súbor XVL predstavuje formát súborov proprietárny pre Lattice Technology, softvér na zobrazovanie súborov XVL je bezplatný, takže ktorýkoľvek používateľ si môže súbor otvoriť a zobraziť bez toho, aby si musel kupovať licenciu.  

 

Používanie súboru XVL

Súbory XVL sa používajú v množstve odvetví. Poďme sa pozrieť na to, prečo sú tieto súbory také obľúbené.

 

Komprimácia súborov CAD

Jednou z hlavných výhod súborov XVL je ich schopnosť komprimovať dizajn CAD do oveľa menšieho súboru. Súbor XVL dokáže zmenšiť dizajn na 1 % pôvodnej veľkosti a zároveň zachovať všetky dôležité údaje týkajúce sa dizajnu, montáže, servisu, súčastí a katalógov.

 

Vďaka týmto malým veľkostiam môžu dizajnéri spolupracovať na projektoch, zdieľať ich so zúčastnenými stranami a posielať ich zákazníkom.

 

Použitie viacerých formátov CAD

Formát súborov XVL umožňuje používateľom konvertovať a aktualizovať súbory dizajnov z akéhokoľvek 3D formátu CAD. Môžete dokonca aj spájať dizajny z rôznych programov do jedného súboru XVL. To oceňujú najmä veľkí výrobcovia a strojárenské organizácie, ktoré pôsobia v rôznych dizajnových odvetviach.

 

Dizajny CAD môžete zdieľať s ostatnými používateľmi a autormi, ktorí chcú alebo potrebujú do súboru pridať pokyny, interaktívne dokumenty či katalógy. 

 

Viac typov vektorových súborov

 

 

Výhody a nevýhody súborov XVL

So súbormi XVL sa spája množstvo výhod a nevýhod, ktoré by ste mali zvážiť pred tým, ako ich začnete používať.

 

Výhody súborov XVL

 • Súbory XVL dokážu vďaka schopnosti bezstratovej komprimácie uchovať rovnaké množstvo údajov ako pôvodný dizajn CAD, pričom majú oveľa menšiu veľkosť.
 • Používatelia môžu vo formáte XVL ukladať súbory z rôznych programov CAD a následne ich zdieľať, publikovať a spolupracovať na nich. Patria medzi ne natívne formáty programov CATIA, CREO, SOLIDWORKS, NX a Autodesk Inventor.
 • Súbory XVL môžete nástrojom na zobrazovanie súborov XVL jednoducho zobrazovať v rôznych operačných systémoch, webových prehliadačoch a programoch.

 

Nevýhody súborov XVL

 • Hoci majú súbory XVL oveľa menšiu veľkosť než pôvodné dizajny CAD, stále zaberajú v počítači viac miesta než väčšina typov rastrových súborov.
 • Ak chcete súbory XVL zobrazovať a upravovať, potrebujete si stiahnuť prehrávače, konvertory a štúdiové programy špecializované na súbory XVL. 

 

 

Otvorenie súboru XVL

Súbor XVL otvoríte v programe Adobe Acrobat 9 Pro Extended pomocou týchto jednoduchých krokov.

 

 1. Otvorte Adobe Acrobat.
 2. Kliknite na File (Súbor) > Open (Otvoriť).
 3. Vyberte v počítači súbor XVL.
 4. Vyberte Open (Otvoriť).

 

 

Vytvorenie a úprava súboru XVL

Ak chcete vytvoriť súbor XVL v programe Autodesk Inventor, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

 

 1. Stiahnite si doplnok XVL Converter Autodesk.
 2. Uložte pôvodný súbor CAD do formátu XVL.
 3. Zdieľajte svoj súbor XVL v zazipovanom súbore a otvorte ho vybraným programom. 

 

 

Súbory XVL: najčastejšie otázky

Čo je XVL Player?

XVL Player je nástroj na zobrazovanie súborov XVL proprietárny pre Lattice Technology. Ide o bezplatný nástroj, ktorý v rozličných programoch poskytuje široké možnosti na zobrazovanie.

 

Čo je XVL Studio?

XVL Studio predstavuje ďalší nástroj spoločnosti Lattice Technology, ktorý umožňuje používateľom vytvárať a upravovať súbory XVL konvertované takmer zo všetkých dizajnov CAD. Ponúka špecifickú funkciu určenú na komentovanie, VR a vytváranie technických dokumentov a nákresov.

 

Je súbor XVL rastrový alebo vektorový?

Ako všetky typy súborov CAD, tak aj súbory XVL sú vektorové súbory. To znamená, že pozostávajú z komplexných matematických algoritmov, grafov, línií a bodov. Vďaka tomu sa dá neobmedzene meniť ich veľkosť bez straty rozlíšenia a tiež predstavujú užitočný nástroj pre komplexné dizajny. Typy rastrových súborov pozostávajú z určitého množstva farebných pixelov a najčastejšie sa používajú na digitálne fotografie.

 

Prečítajte si viac o rozdieloch medzi rastrovými a vektorovými súbormi

 

Aký je rozdiel medzi súbormi XVL a DWF?

Súbory DWF môžete rovnako ako súbory XVL používať na zdieľanie dizajnov CAD. Súbory DWF však iba zjednodušujú pôvodné súbory CAD prostredníctvom bezstratovej komprimácie. To znamená, že neuchovávajú rovnaké množstvo podrobností ako súbory XVL.

 

Aký je rozdiel medzi súbormi XVL a DWG?

Súbor DWG predstavuje natívny formát programov Autodesk. Ide o nekomprimovaný dizajn CAD s veľkou veľkosťou súboru. Súbory DWG sa často komprimujú a zdieľajú ako súbory XVL.

 

Čo je Lattice Technology?

Spoločnosť Lattice Technology založená v roku 1997 vytvorila súbor XVL. Sídlo spoločnosti sa nachádza v japonskom Tokiu.

Prečítajte si viac o typoch súborov, ktoré sú podobné ako XVL

Obrázok súboru DWF

Súbory DWF

Preskúmajte tento alternatívny formát na komprimovanie a zdieľanie súborov CAD.

Obrázok súboru DWG

Súbory DWG

Získajte ďalšie informácie o týchto veľkých, pôvodných a nekomprimovaných súboroch CAD.

Obrázok súboru STL

Súbory STL

Prečítajte si viac o tomto bežnom formáte vektorových súborov na 3D tlač.

Obrázok súboru DWX

Súbory DWX

Prečítajte si viac o dizajne CAD uloženom v zabezpečenom formáte.

Získajte Adobe Illustrator

Vytvárajte nádherné vektorové grafiky a ilustrácie.

7 dní zadarmo, potom 23,99 € mesačne.