ADOBE DOCUMENT CLOUD PRE SPOLOČNOSTI ZAOBERAJÚCE SA VEDOU O ŽIVOTE

Digitalizujte, znížte náklady na administratívu a nakopnite produktivitu

Presuňte spracúvanie dokumentov a podpisov do kompletne digitálneho prostredia ešte dnes.

Zdokonaľte prostredia so značkou, ktorej dôverujete

Flexibilita

Umožnite pacientom, lekárom a nemocničnému personálu vypĺňať a podpisovať PDF súbory odkiaľkoľvek a z ľubovoľného zariadenia.

Efektivita

Spracovanie údajov z klinických štúdií, kontrola komerčných aktív a predkladanie dokumentov FDA bude trvať minúty, nie dni.

Integrácia

Vďaka integráciám a rozhraniam API môžete naďalej pracovať so systémami, ktorým dôverujete, vrátane služieb Microsoft, Veeva a SAP Ariba.

Dodržiavanie súladu

Bezpečne zbierajte podpisy a zároveň dodržiavajte súlad s predpismi 21 CFR časť 11 a ďalšími nariadeniami v odvetví.

Pohodlné overovanie totožnosti na diaľku

So službou Adobe Acrobat Sign Solutions je jednoduché overiť totožnosť autora podpisu či zamestnanca a zároveň dodržať nariadenia v odvetví, ako napríklad FDA 21 CFR časť 11 platné v Spojených štátoch. Žiadosti o elektronický podpis sa posielajú e-mailom príslušným osobám spolu s jedinečným prepojením na dané dokumenty. Zabezpečenie môžete ešte zvýšiť napríklad heslom, overením preukazu totožnosti vydaného Spojenými štátmi alebo overením prostredníctvom SMS. Naše cloudové podpisy sa dajú použiť aj ako certifikované digitálne podpisy, napríklad pokročilé alebo kvalifikované elektronické podpisy definované nariadením eIDAS Európskej únie.

 

Či už sa podpíšete cez počítač alebo mobilné zariadenie, proces elektronického podpisovania je bezpečne sledovaný a nahrávaný na kontrolný záznam. Organizácie zaoberajúce sa vedou o živote si môžu dokonca vybrať dôvod žiadostí o jednotlivé podpisy a sprístupniť podpisovanie aj zdravotne znevýhodneným ľuďom.

Vdýchnite dokumentom a formulárom súvisiacim s klinickými štúdiami nový, digitálny život

Prostredie na právne záväzné podpisovanie

Získajte úplný kontrolný záznam a splňte aj tie najnáročnejšie právne požiadavky a požiadavky na ochranu osobných údajov.

 

  • Dodržiavajte nariadenia v odvetví zdravotnej starostlivosti a vedy o živote, ako sú 21-CFR a Annex 11.
  • Ponúkajte ľahko použiteľné, vysoko spoľahlivé digitálne ID pre pokročilé či kvalifikované certifikované digitálne podpisy v cloude.

Najnenáročnejšie prostredie na podpisovanie

Zjednodušte svoje procesy a ušetrite čas i náklady.

 

  • Vytvorte bezproblémové prostredia s prístupom k údajom v reálnom čase, ktoré sú dôležité na udržanie si pacientov i lekárov. 
  • Uľahčite podpisovanie, zobrazovanie a realizovanie transakcií kedykoľvek, kdekoľvek a na akomkoľvek zariadení.

Menej rizík, menej ťažkostí

Zabezpečte správne vyplnenie formulárov hneď na prvý pokus.

 

  • Vytvárajte vizuálne automatické pracovné postupy, ktoré dokážu nasmerovať dokumenty v akomkoľvek poradí. 
  • Mapujte údaje z formulárov do back-endových systémov, čím sa vyhnete duplicitnému zadávaniu údajov.
Logo Varian

„Adobe Acrobat Sign ponúka najpôsobivejšie prostredie na elektronické podpisovanie s tými najlepšími službami na konzultáciu so zákazníkmi a nábor.“

Prečítajte si, ako spoločnosť Varian poskytujúca riešenia na liečbu ožarovaním, ktorá zachraňuje životy, zlepšuje zákaznícke prostredie a starostlivosť o pacientov a zároveň zjednodušuje procesy a minimalizuje opakované úlohy.

Zjednodušte všetky fázy všetkých procesov

Zistite, ako môže digitalizácia riešeniami Acrobat Sign Solutions zjednodušiť akékoľvek pracovné postupy vyžadujúce formuláre, žiadosti či podpisy.

Klinické štúdie

• Dokumentácia výskumu a vývoja
• Kontroly kvality
• Registrácia klinických štúdií
• Formuláre na udelenie súhlasu pacienta
• Protokol klinických štúdií
• Žiadosti o testovanie nového lieku (INDS)
• Žiadosti o nové lieky (NDA)

Výroba

• Hromadné elektronické záznamy
• Sledovateľnosť šarže
• Upozornenia o stiahnutí z trhu
• Hlásenie incidentov
• Hlásenie nežiaducich účinkov
• Bezpečnostné kontroly
• Registrácie ochranných známok

Distribúcia

• Predajné zmluvy
• Spracúvanie objednávok
• Partnerské programy
• Spracovateľský reťazec
• Jednoduchá správa
• Program pomoci pre pacientov
• Správy o službách v teréne

Právna záväznosť a súlad s predpismi

• Štandardné prevádzkové postupy (SOP)
• Zmluvy o zachovaní dôvernosti (NDA)
• Patentové prihlášky
• Audity
• Dohody súvisiace s externým poradenstvom
• Interný súlad s predpismi
• Registrácie ochranných známok

Výroba

• Hromadné elektronické záznamy
• Sledovateľnosť šarže
• Upozornenia o stiahnutí z trhu
• Hlásenie incidentov
• Hlásenie nežiaducich účinkov
• Bezpečnostné kontroly
• Registrácie ochranných známok

Ľudské zdroje

• Nábor kandidátov
• Nástup nových zamestnancov
• Dohody so zmluvnými stranami
• Potvrdenia o rešpektovaní politík
• Súlad odbornej prípravy s predpismi
• Registrácia výhod
• Dohody o odmeňovaní

Používajte svoje obľúbené nástroje vo svojich obľúbených aplikáciách

Pracujte inteligentnejšie s aplikáciami, ktoré denne používate. Predpripravené integrácie pre Microsoft 365, Salesforce, Workday a mnohé ďalšie vám umožňujú prepojiť Acrobat a Acrobat Sign s vašimi systémami zaznamenávania a aplikáciami pracovných postupov, aby ste mohli jednoducho štandardizovať všetky formuláre a žiadosti.

Microsoft
Salesforce
Google
Microsoft
Salesforce
Google
Google

Ozvite sa nám a radi vám pomôžeme

Či už potrebujete len základné informácie o našich riešeniach alebo by ste mali záujem o prispôsobenú ponuku pre svoju jedinečnú organizáciu, radi vám zodpovieme všetky vaše otázky.