Acrobat Sign | Microsoft Dynamics 365 a LinkedIn Sales Navigator

Uzatvárajte obchody a zaistite si príjem digitálnou rýchlosťou

Integrujte Acrobat Sign do riešenia Microsoft Dynamics 365 a využite pritom informácie z nástroja LinkedIn Sales Navigator. Vytvárajte kompletne digitálne pracovné postupy. Vďaka nim ušetríte čas, ktorý môžete venovať radšej budovaniu vzťahov so zákazníkmi.


Acrobat Sign, Dynamics 365 a LinkedIn Sales Navigator dynamizujú podpisovanie

Acrobat Sign bezproblémovo funguje s riešením Dynamics 365 for Sales a Sales Hub, Online a On-Prem. Môžete tak rýchlejšie uzatvárať dohody, znížiť riziká a zvýšiť mieru udržania zákazníkov.

Klikajte, posielajte a podpisujte aj na cestách. Dynamics 365 for Sales Hub vám umožňuje na podpis posielať zmluvy, dohody aj iné dokumenty.

Minimalizujte množstvo chýb a vždy si overte príjemcov zmlúv. Vkladajte do zmlúv údaje zo služby Dynamics a využívajte výhody nástroja LinkedIn Sales Navigator, aby ste potvrdili, že príjemca je naozaj osoba, ktorá má podpísať zmluvu a uzavrieť obchod. Údaje podpisovateľov môžete následne uložiť späť do služby Dynamics.

Rýchlejšie uzatvárajte obchody. Začleňte Acrobat Sign do viackrokových pracovných postupov Microsoft Dynamics a plne automatizujte celý proces od cenovej ponuky až k peniazom.

Využívajte automatické sledovanie a správu. Počas celého procesu podpisovania môžete sledovať stav dokumentu. Podpísané dokumenty a kontrolné záznamy môžete následne automaticky priradiť príslušnému subjektu.


Elektronické podpisy Microsoft Dynamics 365

Lifetime Training

„Teraz, keď máme Acrobat Sign integrovaný s riešením Microsoft Dynamics 365, môžu naši agenti vypĺňať zmluvy už počas telefonátu s potenciálnymi zákazníkmi. Následne ich môžu odoslať jedným kliknutím. Potenciálny zákazník môže tiež podpísať zmluvu ešte počas telefonátu bez zbytočného zdržovania. Tento proces je oveľa zaujímavejší.“

– Piran Scott, finančný riaditeľ divízie, Lifetime Training

Hitachi Solutions

„Integrácia aplikácie Acrobat Sign a riešenia Microsoft Dynamics 365 zlepšila naše výsledky. Teraz dokážeme rýchlejšie uzatvárať zmluvy, takže zamestnanci môžu omnoho skôr rozbehnúť projekty klientov.“

– Simon Drake, hlavný viceprezident a generálny riaditeľ v Spojenom kráľovstve, Hitachi Solutions Europe, Ltd.

Istota, ktorú potrebujete, od spoločnosti, ktorej dôverujete

Zabezpečenie. Chráňte svoje údaje, dokumenty a spoločnosť špičkovými zdrojmi zabezpečenia od spoločnosti Adobe.

 

Súlad s predpismi. Riešenia Adobe Document Cloud spĺňajú tie najnáročnejšie odvetvové a regulačné požiadavky, čím vám uľahčujú zabezpečenie súladu s predpismi, získavanie právne záväzných elektronických podpisov či autentifikáciu podpisovateľov, ktorí používajú overenie prostredníctvom štátom vydaných preukazov totožnosti.

 

Ovládanie. Získajte ovládanie potrebné na nasadenie a spravovanie vďaka našim podnikovým zdrojom na nasadenie a správcovským príručkám.

Microsoft a iné integrácie Adobe


Vytvárajte a zdieľajte PDF súbory priamo v aplikáciách Office 365. Dokumenty môžete odosielať na podpis a sledovať ich stav aj v programoch Word, PowerPoint a Outlook.

Využívajte riešenia Document Cloud so službou SharePoint na zjednodušovanie pracovných postupov s dokumentmi. Získavajte rýchlo podpisy pre zmluvy a bezproblémovo pracujte s PDF súbormi.

V kombinácii s aplikáciou Acrobat Sign ponúka vášmu tímu ľudských zdrojov nástroje, ktoré potrebujú na rýchle rozširovanie ponúk a nábor tých najlepších kandidátov.

Dynamics 365 je možné integrovať aj s ďalšími riešeniami Adobe. Adobe Experience Manager vám poslúži pri prispôsobovaní webového obsahu, Adobe Campaign zasa pri integrácii predajných a marketingových procesov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Či už potrebujete iba základné informácie o našich riešeniach, alebo by ste si chceli vyžiadať prispôsobenú cenovú ponuku pre jedinečné prostredie svojho podniku, sme tu na to, aby sme vám zodpovedali všetky vaše otázky.