Acrobat Sign a Dynamics 365

Uzatvárajte obchody a zaistite si príjem digitálnou rýchlosťou

Integrujte Acrobat Sign do riešenia Microsoft Dynamics 365 a využite pritom prehľady z nástroja LinkedIn Sales Navigator. Vytvárajte plne digitálne pracovné postupy. Vďaka nim ušetríte čas, ktorý môžete venovať budovaniu vzťahov so zákazníkmi.


Elektronické podpisy v softvéri Microsoft Dynamics 365

Acrobat Sign, Dynamics 365 a LinkedIn Sales Navigator dynamizujú podpisovanie

Acrobat Sign bezproblémovo funguje s riešeniami Dynamics 365, Online a On-Prem. Môžete tak rýchlejšie uzatvárať dohody, znižovať riziká a zvyšovať mieru udržania zákazníkov.

Odosielanie a podpisovanie dokumentov jediným kliknutím. Odosielajte zmluvy, dohody a iné dokumenty na podpis jediným kliknutím. Nemusíte ani opustiť Dynamics CRM. Príjemcovia môžu zmluvy podpísať a vrátiť cez webový prehliadač alebo mobilné zariadenie.

Minimalizovanie množstva chýb a nutnosti zadávať údaje. LinkedIn Sales Navigator vám pomôže jednoducho overiť príjemcu zmluvy. Skôr ako niečo odošlete, pozrite si profil v sieti LinkedIn druhej strany pomocou nástroja LinkedIn Sales Navigator. Takto sa, uistíte že príjemcom je naozaj osoba, ktorá má podpísať zmluvu a uzavrieť obchodnú príležitosť.

Rýchlejšie uzatváranie obchodov. Kompletne zautomatizujte proces od cenovej ponuky po prijatie platby integráciou aplikácie Acrobat Sign do viackrokových pracovných postupov v aplikácii Microsoft Dynamics.

Automatické sledovanie a správa. Počas celého procesu podpisovania môžete sledovať stav dokumentu. Podpísané dokumenty a kontrolné záznamy môžete následne automaticky priraďovať príslušnému subjektu.

Elektronické podpisy v softvéri Microsoft Dynamics 365

Lifetime Training

„Teraz, keď máme Acrobat Sign integrovaný s riešením Microsoft Dynamics 365, môžu naši zástupcovia vypĺňať zmluvy už počas telefonátu s potenciálnymi zákazníkmi a následne ich odoslať jediným kliknutím. Potenciálny zákazník môže tiež podpísať zmluvu ešte počas telefonátu bez zbytočného zdržovania. Tento proces je tak oveľa zaujímavejší.“

– Piran Scott, finančný riaditeľ divízie, Lifetime Training

Istota, ktorú potrebujete, od spoločnosti, ktorej dôverujete

Zabezpečenie. Chráňte svoje údaje, dokumenty a spoločnosť špičkovými zdrojmi zabezpečenia od spoločnosti Adobe.

 

Súlad s predpismi. Riešenia Adobe Document Cloud spĺňajú tie najnáročnejšie odvetvové a regulačné požiadavky, čím vám uľahčujú zabezpečenie súladu s predpismi, získavanie právne záväzných elektronických podpisov či autentifikáciu podpisovateľov, ktorí používajú overenie prostredníctvom štátom vydaných preukazov totožnosti.

 

Ovládanie. Získajte ovládanie potrebné na nasadenie a spravovanie vďaka našim podnikovým zdrojom na nasadenie a správcovským príručkám.

Microsoft a iné integrácie Adobe

Vytvárajte a zdieľajte PDF súbory priamo v aplikáciách Office 365. Dokumenty môžete odosielať na podpis a sledovať ich stav aj v programoch Word, PowerPoint a Outlook.

Využívajte riešenia Document Cloud so službou SharePoint na zjednodušovanie pracovných postupov s dokumentmi. Zrýchlite tak získavanie podpisov pre zmluvy a môžete bezproblémovo pracovať s PDF súbormi.

V kombinácii s aplikáciou Acrobat Sign ponúka vášmu tímu ľudských zdrojov nástroje, ktoré potrebujú na rýchle rozširovanie ponúk a nábor tých najlepších kandidátov.

Dynamics 365 je možné integrovať aj s ďalšími riešeniami Adobe. Adobe Experience Manager vám poslúži pri prispôsobovaní webového obsahu, Adobe Campaign zas pri integrácii predajných a marketingových procesov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Či už potrebujete iba základné informácie o našich riešeniach, alebo by ste si chceli vyžiadať prispôsobenú cenovú ponuku pre jedinečné prostredie svojho podniku, sme tu na to, aby sme vám zodpovedali všetky vaše otázky.