Logo ServiceNow

Správa služieb

a schvaľovanie rýchlosťou svetla

Integrácia aplikácie Adobe Acrobat Sign pre ServiceNow zhromažďuje právne záväzné podpisy v rekordne krátkom čase.


Urýchlenie správy služieb produktmi Acrobat Sign a ServiceNow

Povedzte zbohom opakovanému zadávaniu údajov do formulárov, dohôd či zmlúv a všetkým chybám, ktoré pri tom vznikajú. Acrobat Sign pre ServiceNow automaticky spája potrebné údaje, takže zmluvy pripravíte oveľa rýchlejšie.

Rýchly začiatok práce. Integrujte Acrobat Sign do služby ServiceNow bez nutnosti programovania či zdĺhavého nastavovania. Jednoducho kurzorom potiahnite a vložte elektronické podpisy do akéhokoľvek procesu súvisiaceho s informačnými technológiami, ľudskými zdrojmi či službami zákazníkom.

Odosielanie v priebehu sekúnd. Na prípravu a odoslanie dokumentov na elektronický podpis v ľubovoľnom pracovnom postupe ServiceNow vám stačí niekoľko ťuknutí alebo kliknutí.

Zhromažďovanie údajov o podpisovateľoch. Pridávajte do zmlúv nové polia na zhromažďovanie údajov a automaticky odosielajte podpísané dokumenty späť do služby ServiceNow.

Bezproblémové schvaľovanie. Odosielajte, sledujte a schvaľujte dokumenty odkiaľkoľvek a z ľubovoľného zariadenia, či už ste v kancelárii alebo u zákazníka.

Používateľské rozhranie ServiceNow pre elektronické podpisy

Rýchle prijímanie tých najlepších talentov pomocou aplikácie Acrobat Sign pre ServiceNow HR Service Delivery

Pridávajte do svojich aplikácií HR Service Delivery funkcie dôveryhodných, právne záväzných elektronických a digitálnych podpisov.

Prispôsobenie obsahu. Generujte prispôsobené dokumenty automaticky zlučovaním údajov zo služby ServiceNow a ich vložením do dokumentov. Následne ich môžete presmerovať na podpis.

Jednoduché a bezpečné zhromažďovanie a ukladanie údajov. Zhromažďujte počas podpisovania údaje o zamestnancoch do vypĺňateľných PDF formulárov. Údaje môžete bezpečne ukladať do záznamov o danom pracovníkovi.

Jednoduché smerovanie. Zdokonaľte zložité pracovné postupy podpisovania, ako je napríklad smerovanie dokumentov viacerým podpisovateľom. Účastníci môžu podpisovať postupne, zároveň alebo v poradí, ktoré sami určíte.

Microsoft SharePoint a Adobe Acrobat PDF

Istota, ktorú potrebujete, od spoločnosti, ktorej dôverujete

Zabezpečenie. Chráňte svoje údaje, dokumenty a spoločnosť špičkovými zdrojmi zabezpečenia od spoločnosti Adobe.

 

Súlad s predpismi. Riešenia Adobe Document Cloud spĺňajú tie najnáročnejšie odvetvové a regulačné požiadavky, čím vám uľahčujú zabezpečenie súladu s predpismi, získavanie právne záväzných elektronických podpisov či autentifikáciu podpisovateľov, ktorí používajú overenie prostredníctvom štátom vydaných preukazov totožnosti.

 

Ovládanie. Získajte ovládanie potrebné na nasadenie a spravovanie vďaka našim podnikovým zdrojom na nasadenie a správcovským príručkám.

Logo ServiceNow

Prečítajte si viac o integrácii aplikácie Acrobat Sign pre ServiceNow a získajte aplikáciu.

Chcete sa dozvedieť viac?

Či už potrebujete iba základné informácie o našich riešeniach, alebo by ste si chceli vyžiadať prispôsobenú cenovú ponuku pre jedinečné prostredie svojho podniku, sme tu na to, aby sme vám zodpovedali všetky vaše otázky.