Usilovne sme pracovali.

S aplikáciou After Effects CC máte vždy prístup k novým funkciám ihneď po ich vydaní.

After Effects CC

Pokročilé nástroje na prácu s bábkami slúžiace na modelovanie s použitím mriežky

Nové pokročilé a ohýbacie špendlíky umožňujú presne otáčať, ohýbať a zakrivovať animácie a upravovať ich mierku.

Natívne odovzdania 3D hĺbky

Generujte odovzdanie hĺbky s vykreslovačom After Effects Classic 3D alebo CINEMA 4D. Vytvárajte objekty rýchlo a jednoducho v 3D priestore. Používajte efekty hĺbky, ako sú hĺbka poľa, 3D hmla a maska hĺbky, aby mali prvky prirodzený vzhľad alebo používali údaje o hĺbke na simulovanie 3D vzhľadu.

Jednoduchšie a rýchlejšie výrazy

Nový nástroj s jazykom JavaScript na prácu s výrazmi maximálne zefektívňuje vaše animačné pracovné postupy a spracováva výrazy až 6-krát rýchlejšie. Píšte výrazy s novým editorom, s ktorým je vytváranie výrazov podstatne jednoduchšie.

Responzívny dizajn – čas

Vytvárajte pohyblivú grafiku, ktorá sa dokáže prispôsobiť zmenám v dĺžke pri súčasnom zachovaní integrity chránených kľúčových snímok. Exportujte svoje návrhy ako šablóny pohyblivej grafiky a zvýšte redakčnú flexibilitu.

Selektívne farebné gradácie s nástrojmi Lumetri Color

Zbavte sa neistoty pri upravovaní kriviek s novými inovatívnymi nástrojmi Lumetri Color slúžiacimi na selektívnu korekciu farieb. Každá krivka má dve osi so spárovanými hodnotami, čo výrazne uľahčuje presné a jemné dolaďovanie farieb.

Správa zobrazovaných farieb

Získajte presné zobrazenia farieb a udržiavajte vernosť farieb vo svojich pracovných postupoch v aplikáciách, ako sú After Effects a Premiere Pro, ako aj na displejoch rec709, rec202 a P3.

Vylepšená výmena súborov so šablónami pohyblivej grafiky s aplikáciou Premiere Pro

Pristupujte k údajom v hárkoch CSV a TSV a upravujte ich alebo nahrádzajte v aplikácii Premiere Pro a vytvárajte z nich dynamické šablóny založené na údajoch. Zoskupujte ovládacie prvky, aby sa vo vašich šablónach pohyblivej grafiky dali jednoducho nájsť upraviteľné vlastnosti. Odomknite nastavenia písiem a umožnite strihačom meniť písma.

Natívny doplnok Mocha AE pre After Effects

Používajte doplnok Mocha AE urýchľovaný pomocou grafickej karty a získajte rýchle, presné a precízne planárne sledovanie. Doplnok má aktualizované prehľadnejšie rozhranie, obsahu podporu displejov Retina a displejov s vysokým rozlíšením DPI a prirodzene funguje v aplikácii After Effects.

Tvorte vo formáte VR 180 a pozrite si ukážku v náhlavnej súprave

Začnite vytvárať pôsobivé videá s podporou formátu 180 VR. Pridávajte efekty virtuálnej reality a pracujte s materiálmi s možnosťou otáčania o 180 aj 360 stupňov. Publikujte dokončené videá vo formáte Google VR 180 na YouTube a ďalších platformách. Nová možnosť Theater Mode vám umožňuje zobraziť ukážku priamkového obsahu na displeji s virtuálnou realitou umiestnenom na hlave.

Optimalizácie výkonu a grafickej karty

Nové efekty optimalizujúce využívanie grafickej karty a výkon zahŕňajú efekty, ako sú Výplň, Krivky, Expozícia, Šum, Tritón, Nastaviť masku a Vyváženie farieb. Efekt Pokrivenie vĺn je teraz viacvláknový a vykresľuje sa 2 až 3-krát rýchlejšie vďaka používaniu viacerých jadier procesora. Vychutnajte si rýchlejšie dekódovanie formátov H.264 a HEVC v najnovšom systéme macOS.

Zlepšenia hlavných vlastností

Hlavné vlastnosti teraz umožňujú využívať pokročilejšie pracovné postupy podporujúce zbalenie transformácií, zmenu času, zvukové efekty, pohybové rozostrenie, výrazy masiek a ciest tvarov, 3D kamery a svetlá.

Panel učenia

Ste začínajúcim používateľom aplikácie After Effects? Nový panel učenia vás formou interaktívnych kurzov oboznámi s časovou osou a ovládacími prvkami, aby ste sa mohli rýchlo pustiť do vytvárania vlastných kompozícií.

Užšia integrácia s aplikáciami Animate a XD

Importujte súbory .fla aplikácie Animate ako vrstvené kompozície priamo do aplikácie After Effects. Odosielajte svoje návrhy z aplikácie XD do aplikácie After Effects pri zachovaní vysokej vernosti a pridávajte do nich pokročilé animácie alebo ich zabudujte do svojich projektov s pohyblivou grafikou.

Skupinové pozvánky pre Tímové projekty

Pozývajte skupiny a členov tímu zo svojho podnikového adresára bez písania adries a komunikujte efektívnejšie.

Vylepšenia podpory formátov

Získajte s najnovšou podporou lepší výkon z formátov kamier Panasonic, RED a Sony.

Vylepšenia služby Creative Cloud Library

Presúvajte myšou dátové zdroje, ako sú súbory aplikácie Illustrator alebo Photoshop, na svoj panel služby CC Libraries a získajte rýchly prístup k svojim kompozíciám v aplikácii After Effects. Zdieľajte svoje knižnice a dátové zdroje s členmi tímu alebo ich exportujte a ukladajte spolu so svojím projektom.

Ďalšie vylepšenia

Zahŕňa tiež jednoduchšie spôsoby vyhľadania efektov urýchľovaných pomocou grafickej karty, inštalácie skriptov a rýchleho povolenia alebo zakázania výrazov.

After Effects CC

Zjednodušenie tvorby grafiky použitím hlavných vlastností

Vytvorte viacero variácií jednej kompozície s hlavnými vlastnosťami. Vyberte vlastnosti, ako sú napríklad text, pozícia a farba, a vykonávajte úpravy v kontexte bez toho, aby ste museli otvárať predkompozíciu na vykonanie zmien.

Pokročilý nástroj na prácu s bábkami

Otáčajte a ohýbajte vrstvy s väčšou kontrolou a jemnejšími deformáciami. Pridajte špendlíky na ľubovoľný tvar a pokročilý nástroj na prácu s bábkami pridá detail mriežky tam, kde to najviac potrebujete.

Vylepšenia na paneli Základná grafika

Na panel Základná grafika môžete pridávať väčšinu vlastností časovej osi vrátane 2D polohy, otáčania a mierky. Môžete ich exportovať ako ovládacie prvky šablóny pohyblivej grafiky a prispôsobiť tak svoj návrh v aplikácii Premiere Pro.

Vylepšenia animácií s podporou údajov

Jednoduchšie importovanie a používanie natívnych údajových súborov (vrátane súborov JSON, CSV a TSV) priamo na časovej osi. Verejné rozhranie API umožňuje tretím stranám implementovať podporu iných formátov údajových súborov. Vďaka funkcii Pick whip je prepájanie vlastností s údajmi jednoduchšie bez toho, aby bolo potrebné najskôr povoliť výrazy.

Optimalizácie výkonu a grafickej karty

Efekty pridania, odstránenia a zladenia zrnitosti sa teraz dajú zreťaziť, vďaka čomu došlo až k 5-násobnému zvýšeniu výkonu. Využitie grafickej karty je efektívnejšie: pracuje s rámami väčšej veľkosti bez toho, aby dochádzalo k chybám pamäte.

Otváranie šablón pohyblivej grafiky v aplikácii After Effects

Šablóny pohyblivej grafiky sa dajú otvárať ako projekt v aplikácii After Effects, pričom si zachovajú kompozície a zdroje. Môžete vykonávať úpravy a potom ich ukladať ako projekt alebo exportovať ako novú šablónu pohyblivej grafiky pre používateľov aplikácie Premiere Pro.

Podpora pre Adobe Immersive Environment a vylepšený efekt zobrazenia sféry v rovine vo virtuálnej realite

Zobrazovanie ukážky kompozície virtuálnej reality tak, ako sa má zobrazovať, na displeji s virtuálnou realitou umiestnenom na hlave. Adobe Immersive Environment podporuje HTC Vive a Oculus Rift v systémoch Mac a Windows. Prerobený efekt zobrazenia sféry v rovine vo virtuálnej realite poskytuje kvalitnejšie transformácie.

Efekt obmedzovača videa

Obmedzenie hodnôt sýtosti a jasu, aby sa splnili špecifikácie vysielania. Môžu sa použiť v jednotlivých vrstvách alebo na vrstve úpravy a obmedziť tak celú kompozíciu.

Vylepšenie podpory pre Tímové projekty

Medzi vylepšenia patrí zlepšenie sledovania spolupracovníkov, lepšia správa projektov a podobne.

Ďalšie vylepšenia

Skratky na rýchle striedanie režimov masiek, možnosť automaticky centrovať ukotvovacie body vrstiev tvaru, lepšia správa vyrovnávacej pamäti disku a vylepšenia organizácie projektov.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

After Effects CC

Animácia s podporou údajov

Animujte pohyblivú grafiku, ako sú napríklad diagramy a grafy, pomocou importovaných údajov. S vlastnými schémami môžu externí partneri zapisovať údaje, ktoré môžu ostatní použiť na generovanie pohyblivej grafiky.
Zobraziť ukážku ›

Pôsobivé efekty virtuálnej reality

Pridávajte do svojich 360°/VR videí efekty virtuálnej reality bez vytvárania neželaných skreslení na póloch alebo artefaktov pozdĺž spojovej čiary. Medzi efekty patria VR rozostrenie, VR chromatické aberácie, VR farebné prechody, VR odstránenie šumu, VR digitálny impulz, VR fraktálny šum, VR žiara a VR zostrenie.
Ďalšie informácie ›

Pôsobivé titulkovanie videa a grafika

Okamžite formátujte grafiku, text, obrázky alebo ďalšie videoklipy tak, aby v 360° videu vyzerali správne.

VR Comp Editor

Používanie okna zobrazenia namiesto práce priamo v 360°/VR záberoch umožňuje upravovať z rovnakej perspektívy, aká sa zobrazuje pri prehrávaní videa v náhlavnej súprave alebo na smartfóne.

Extrahovanie mapy kocky

Konvertujte 360° zábery do formátu 3D kocky na jednoduché sledovanie pohybu, odstraňovanie objektov, pridávanie pohyblivej grafiky a vizuálnych efektov atď.

Vytvorenie prostredia VR

Automatizujte vytváranie potrebných kompozícií a vzťahov kamery a vytvorte si prostredie na tvorbu 360°/VR infografík, animovaných sekvencií, abstraktov atď.

VR Converter

Jednoducho prepínajte medzi formátmi úprav a exportujte do širokej škály formátov vrátane kanálov Fisheye, Cube-Map Facebook 3:2, Cube-Map Pano 2VR 3:2, Cube-Map GearVR 6:1, Equirectangular 16:9, Cube-Map 4:3, Sphere Map a Equirectangular 2:1.

VR Rotate Sphere

Jednoducho prispôsobujte a otáčajte 360° zábery s cieľom vyrovnať vodorovné čiary, zarovnať body pohľadu a pod.

Zobrazenie sféry v rovine vo virtuálnej realite

Pozrite si zábery v zobrazení založenom na perspektíve – budú vyzerať podobne, ako keby ste mali nasadenú náhlavnú súpravu.

Prístup k maskám a bodom tvaru prostredníctvom výrazov

Animujte grafiku ako nikdy predtým. Prepájajte masky a tvarujte body na iné masky, tvary alebo vrstvy s výrazmi bez animovania po snímkach. Pracujte s jedným alebo viacerými bodmi a ovládacími rukoväťami a používajte nové funkcie s podporou údajov.

Vylepšený 3D kanál s aplikáciou Cinema 4D Lite R19

Pracujte v 3D priamo v aplikácii After Effects s aplikáciou Cinema 4D Lite R19. Získate vylepšenia zobrazovanej časti s vylepšenou podporou technológie OpenGL a aktualizovaným systémom Cinema 4D Take System, podporou technológií Parallax Shader, Vertex Color a BodyPaint OpenGL a možnosťou importovania formátov FBX 2017 a Alembic 1.6.

Vylepšenia výkonu

Vykresľujte transformácie vrstiev a pohybové rozostrenie v grafickej karte.

Priradenie klávesových skratiek

Rýchlo vyhľadávajte a prispôsobujte klávesové skratky pomocou vizuálnej mapy.

Užitočná úvodná obrazovka

Rýchlo nastavte projekt a prejdite na úpravy s novou, intuitívnou úvodnou obrazovkou, ktorá poskytuje aj jednoduchý prístup ku kurzom After Effects.

Automatické ukladanie v Tímových projektoch

Zistite, kedy sa automaticky uložili vaše úpravy. Jednoducho sa vráťte k predchádzajúcej automaticky uloženej verzii alebo vytvorte nový tímový projekt z automaticky uloženej verzie.

Nová ponuka písiem

Získajte náhľady písma a vyberajte si obľúbené písma s možnosťami filtrovania a vyhľadávania.

Šablóny pohyblivej grafiky v službe Adobe Stock

Predávajte svoje šablóny pohyblivej grafiky v službe Adobe Stock alebo ich zdieľajte s používateľmi aplikácie Adobe Premiere Pro CC, ktorí môžu používať väčšinu šablón bez nutnosti inštalácie aplikácie After Effects.

Ďalšie vylepšenia

Export formátu animovaného súboru GIF v systéme macOS prostredníctvom aplikácie Adobe Media Encoder a vylepšenia textu pre krajiny Blízkeho Východu a Severnej Afriky a Indiu.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

After Effects CC (2017.2)

Panel Základná grafika

Získajte rýchly prístup k často upravovaným parametrom a majte pod kontrolou štýl svojich kompozícií. Stačí ich v tomto novom paneli zbaliť ako šablóny pohyblivej grafiky. Editori tak môžu meniť text či farbu bez toho, aby zasiahli do celkového vzhľadu, a váš tím má možnosť zdieľať šablóny pomocou služby Creative Cloud Libraries.
Zobraziť ukážku ›

Odstránenie rozostrenia spôsobeného chvením kamery

Zachráňte nepoužiteľné zábery odstránením prvkov spôsobených chvením kamery, ako je napríklad pohybové rozostrenie.

Panel rozsahov Lumetri

Vyhodnocujte a presne upravujte farby vo svojich kompozíciách pomocou rozsahov pre videá Lumetri, ktoré zahŕňajú Vectorscope, Histogram, Parade či Waveform.

Výkon a efekty urýchľované grafickou kartou

Užívajte si vyšší výkon aplikácie a rýchlejšie načítavanie rozostrenia Fast Box, ako aj ostatných efektov. Vďaka tomu okamžite uvidíte, či ste si ich vybrali správne.

Jednoduchšia organizácia efektov

Efekty, ktoré sa týkajú vrstiev, odteraz zahŕňajú aj zdrojové masky a efekty.

Podpora záberov s vysokou snímkovou frekvenciou

Aplikácia After Effects ponúka natívnu podporu pre zábery so snímkovou frekvenciou vyššou než 99 sn./s.

Dynamic Link pre Tímové projekty

Zrýchlite rutinné činnosti pomocou prepojenia Dynamic Link v službe Tímové projekty a ukladajte v nej vytvorené kompozície naspäť do aplikácie After Effects.
Ďalšie informácie ›

Rozšírená podpora textu

Aplikácia After Effects odteraz podporuje písma indických jazykov, ako aj ostatných jazykov, ktoré sa čítajú sprava doľava, ako napríklad arabčina či hebrejčina.

Ďalšie vylepšenia

Zahŕňa aj možnosť rozšírenia pierkovania masiek na zábery vo vysokom rozlíšení a možnosť priraďovania farebných štítkov kompozíciám a značkám vrstiev a množstvo ďalšieho.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

After Effects CC (2017)

3D vykresľovací nástroj

Nový 3D vykresľovací nástroj, využívajúci technológiu Cinema 4D, zvyšuje výkon vykresľovania na procesore a umožňuje priamo v aplikácii After Effects vytvárať prvky, ako napríklad vyčnievajúci text a vrstvy tvaru.
Zobraziť ukážku ›

Jednoduchšia spolupráca s Tímovými projektmi

Spolupracujte na sekvenciách a kompozíciách a zdieľajte ich v reálnom čase so službou Tímové projekty (Beta). Funkcie ako kontrola verzií a riešenie konfliktov sú priamou súčasťou aplikácií After Effects, Adobe Premiere Pro a Prelude, vďaka čomu môžu tímy lepšie spolupracovať. Tieto možnosti sú teraz k dispozícii pre zákazníkov so službou Creative Cloud pre tímy a podniky.
Zobraziť ukážku ›

Prehrávanie v reálnom čase

Väčšinu nespracovaných záberov možno prehrávať v reálnom čase bez toho, aby sa najskôr vykresľovali alebo ukladali do vyrovnávacej pamäte, čo zrýchľuje pracovný postup.

Rýchlejšie efekty a interaktívny výkon

Vďaka efektom urýchľovaným pomocou grafickej karty, ako aj vylepšeniam prepojenia Dynamic Link, ktoré obmedzujú priebežné vykresľovanie medzi aplikáciami Premiere Pro a After Effects, sa môžete zbaviť kritických miest a pracovať rýchlejšie.

Vylepšenia šablón živého textu

Kompozície možno zbaliť do jedného súboru, ktorý umožňuje používateľom jednoducho zdieľať šablóny živého textu s aplikáciou Premiere Pro.

Vylepšenia aplikácie Character Animator

Vylepšená aplikácia Adobe Character Animator CC (Beta) umožňuje vykonávať na bábke zmeny z aplikácií Photoshop a Illustrator, ako aj rýchlejšie aktualizácie. Pomocou prepojenia Dynamic Link môžete jednoducho prepínať medzi aplikáciami Character Animator, After Effects a Premiere Pro.
Zobraziť ukážku ›

Aktualizácie služby Typekit

Služba Adobe Typekit Marketplace vám umožňuje kupovať si písma, ktoré chcete používať v projektoch aplikácie After Effects, od najzvučnejších mien v tejto oblasti. Kúpené písma môžete okamžite synchronizovať do zariadení a používať ich priamo vo svojich kompozíciách.

Vylepšenia služby Creative Cloud Assets

Archivujte a obnovujte všetky zdroje uložené v službe Creative Cloud vrátane zdrojov v službe Creative Cloud Libraries, zdrojov vytvorených v počítačových produktoch a mobilných projektov.

Zdieľané šablóny

Keď vytvoríte vlastnú šablónu nového projektu s nastavenými sprievodcami farbami a štruktúrou súborov a budete ju zdieľať v priečinkoch služby Creative Cloud, budete mať istotu, že váš tím aj externí dodávatelia budú vždy pracovať s rovnakými zdrojmi.

Tokeny dátumu a času

Po pridaní tokenov dátumu a času k výstupnej šablóne názvu súboru môžete sledovať viaceré výstupy z rovnakého súboru.

Ďalšie vylepšenia

Vylepšená podpora používateľského rozhrania na displejoch Retina, vylepšené značky, vylepšenia skriptovania, vylepšenia exportu aplikácie Adobe Media Encoder, vylepšená zmena času, 360-stupňové predvolené monoskopické ekvidištantné zobrazovanie videa a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

After Effects CC (2015.3)

Plynulejšie prehrávanie

Nová architektúra ukážky zvuku a videa umožňuje v reálnom čase prehrávať snímky vo vyrovnávacej pamäti so synchronizovaným zvukom.

Rýchlejšie aplikácie

Zvýšte svoju rýchlosť pri práci na paneli kompozícii aj pri prechádzaní časovou osou.

Zrýchlené efekty

Vďaka efektom s urýchľovaním GPU, ako sú napríklad symetrické rozmazanie a Lumetri Color, je vykresľovanie rýchlejšie.

Viac kreatívnych nástrojov na prácu s farbami

Vylepšené nástroje Lumetri Color umožňujú izolovať a upravovať farby, vyvažovať bielu a jemne upravovať odtiene. Nové predvolené vzhľady SpeedLooks môžete vytvárať a používať jediným kliknutím.

Zjednodušený nástroj Adobe Character Animator

Rýchlo označujte vrstvy bábok a zaznamenávajte viaceré verzie pohybov postavičiek. Nové prepojenie Dynamic Link umožňuje rýchlejší export do aplikácie Adobe Media Encoder. Vďaka novým prílohám bábok môžete ovládať, ako sa jednotlivé podriadené položky pohybujú so svojimi nadradenými položkami.
Zobraziť ukážku ›

Správanie spúšťača pohybu a automatického žmurkania

Pomocou nástroja Character Animator môžete presúvať postavičky po obrazovke a automaticky ich animovať podľa ich pohybov.
Zobraziť ukážku ›

Rýchlejší import

Cez lokálnu sieť alebo pri používaní zdieľaného úložiska sa sekvencie obrázkov importujú aj 10-krát rýchlejšie.

Vylepšený živý 3D kanál

Animovaný 3D text a vrstvy tvarov môžete exportovať do nástroja Cinema 4D a používať efektívnejšie pracovné postupy. Prispôsobené prvky sa okamžite aktualizujú prostredníctvom nástroja Cineware.
Zobraziť ukážku ›

Lepšia spolupráca vďaka knižniciam

Zdroje môžete organizovať v službe Creative Cloud Libraries iba na čítanie, aby ich členovia tímu mohli používať, nie však meniť ani odstraňovať.

Aktualizovaný panel služby Libraries

Vďaka väčšiemu panelu služby Libraries, filtrovanému vyhľadávaniu v službe Adobe Stock a novým ikonám, na základe ktorých jednoducho spoznáte licencované zdroje zo služby Adobe Stock, nájdete ten správny obsah rýchlejšie. Uvidíte dĺžku a formát jednotlivých videí v knižniciach a získate prepojenia na náhľady videí.

Ďalšie vylepšenia

Možnosť skladania s natívnymi zábermi 8K a 6K, kódovanie s vlastným nastavením vykresľovania, potiahnutie prstom po otvorených paneloch s nástrojom Ruka a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

After Effects CC (2015.2)

Bezproblémová integrácia nástroja Cinema 4D

Pomocou nástroja Live Link môžete synchronizovať časové osi v aplikácii After Effects a nástroji Cinema 4D (R17 SP2) a využívať novú podporu funkcie Cinema 4D Take System.

Rýchlejšie a flexibilnejšie vykresľovanie

Súbory nástroja Cinema 4D uložené s modulom Sketch and Toon alebo vykresľovačmi Physical a Hardware teraz môžete vykresľovať pomocou nástroja Cineware.

After Effects CC (2015.1)

Optimalizácia pre dotykové ovládanie a malé obrazovky

Na kompozíciách aplikácie After Effects môžete pracovať pomocou viacdotykových gest na zariadeniach, ako napríklad Microsoft Surface Pro. Môžete si vyberať a aktivovať panely a pracovné priestory, pohybovať sa medzi panelmi v skupine a posúvať sa v zobrazovačoch na menších obrazovkách.
Zobraziť ukážku ›

Nová podpora videa v aplikácii Adobe Stock

Do projektov aplikácie After Effects si môžete vyberať z viac než milióna videoklipov bez licenčných poplatkov. Pri vytváraní kompozícií môžete používať zdroje s vodoznakom, ktoré sa automaticky aktualizujú, keď si na ne kúpite licenciu na paneli služby Creative Cloud Libraries.

Vylepšené pracovné postupy s farbami

Efekty farebných gradácií Lumetri môžete odosielať z aplikácie Adobe Premiere Pro do aplikácie After Effects a komplexné pracovné postupy s farbami môžete spravovať pomocou profilov pre formáty ARRIRAW a UHD/HDR.

Adobe Character Animator (Preview), teraz s viacdotykovým ovládaním

Na dotykových displejoch môžete pomocou prstov animovať končatiny svojej postavičky a pohyby nahrať. Rozhranie aplikácie Character Animator je aktuálne k dispozícii aj v nemčine, japončine a francúzštine.
Zobraziť ukážku ›

Jednoduchý prístup k zdrojom zo služby Creative Cloud Libraries

Zdroje z panela služby Libraries môžete presúvať priamo na panel kompozície alebo časovej osi v aplikácii After Effects.
Zobraziť ukážku ›

Integrácia aplikácie Adobe Capture CC

V iPade, iPhone alebo telefóne s Androidom môžete každý obrázok zmeniť na zdroj v publikačnej kvalite. Môžete extrahovať farebný motív alebo Vzhľady, prípadne vytvoriť tvar alebo vektorovú grafiku, a zdroj potom uložiť do služby Creative Cloud Libraries, aby sa dal použiť v aplikácii After Effects.
Zobraziť ukážku ›

Ďalšie vylepšenia

Vylepšené správanie ukážky, nové možnosti ukážky a ďalšie možnosti.
Ďalšie informácie ›

After Effects CC (2015)

Integrácia služby Adobe Stock na licencovanie obrázkov

Keďže aplikácia After Effects je integrovaná s novou službou Adobe Stock, ušetríte čas, ktorý by ste strávili vyhľadávaním, licencovaním a spravovaním obrázkov a grafických prvkov z fotobanky bez licenčných poplatkov. Keď si obrázok uložíte do služby Creative Cloud Libraries, ihneď ho máte k dispozícii na použitie v kompozíciách a iných kreatívnych projektoch.
Zobraziť ukážku ›

Vaše zdroje, dostupné kdekoľvek

Ku kreatívnym zdrojom, ako napríklad Vzhľady a grafické prvky, môžete pristupovať a zdieľať ich prostredníctvom služby Creative Cloud Libraries, ktorá je dostupná v aplikáciách After Effects, Adobe Premiere Pro, Photoshop a Illustrator, mobilných aplikáciách, ako je napríklad Adobe Shape, a v službách, ako napríklad Adobe Stock.
Zobraziť ukážku ›

Neprerušovaný náhľad

Môžete upravovať vlastnosti kompozície a dokonca meniť veľkosť panelov bez prerušenia prehrávania. Neprerušovaný náhľad drží krok s vašou kreativitou.
Zobraziť ukážku ›

Presnejšie sledovanie tvárí

Funkcia Face Tracker umožňuje ľahko aplikovať efekty na vybraté oblasti tváre. Použite jednoduché sledovanie na korekciu farby alebo rozostrenie tváre, sledujte konkrétne body na zmenu farby očí alebo pohybov úst alebo sledujte merania, napríklad ako veľmi je otvorené oko. Môžete dokonca exportovať údaje do aplikácie Adobe Character Animator.
Zobraziť ukážku ›

Jednoduchá animácia 2D postavičiek

Postavičky vytvorené v aplikácii Illustrator alebo Photoshop môžete oživiť stvárnením ich pohybov pred webovou kamerou. Adobe Character Animator (Preview) sleduje mimiku vašej tváre a umožňuje nahrávať dialógy alebo hlas a spúšťať akcie pomocou klávesnice.
Zobraziť ukážku ›

Prispôsobiteľné náhľady

Zobrazte si náhľad kompozícií, vrstiev a záberov podľa svojich skúseností a preferencií. Vyberte intuitívne predvolené správania, vytvárajte prispôsobené náhľady pre rôzne spúšťače alebo sa pár kliknutiami vráťte k staršiemu správaniu náhľadov.

Upraviteľné predvoľby používateľského rozhrania

Navigácia panelmi je rýchlejšia vďaka zjednodušeným skupinám panelov. Upravte jas interaktívnych ovládacích prvkov, aby ste dosiahli ideálny kontrast.

Ovládacie prvky optimalizované na dotykové ovládanie

V záujme poskytovania prostredia na kombinovanie, ktoré je lepšie vyladené na ovládanie dotykom, aplikácia After Effects v prvom rade uľahčuje navigáciu medzi panelmi v skupine tak, že umožňuje vybrať a aktivovať panely s ovládacími prvkami optimalizovanými na dotykové ovládanie.

Ďalšie vylepšenia

Vylepšenia šetriace čas pri práci s výrazmi, možnosť importu súborov JPEG2000 a ďalšie možnosti.
Ďalšie informácie ›

After Effects CC (2014.1)

Vylepšené používateľské rozhranie s podporou HiDPI

Vďaka zjednodušenému používateľskému rozhraniu sa môžete sústrediť na svoje projekty a získate jednotnejší vzhľad v rôznych zariadeniach vrátane displejov HiDPI v systéme Windows 8.1.

Vylepšený 3D kanál

S 3D prvkami môžete pracovať rýchlejšie, pretože aplikácia After Effects obsahuje nástroj Cineware 2.0, je kompatibilná s nástrojom Cinema 4D R16 a má vylepšenú podporu vrstiev.

Ďalšie vylepšenia

Viditeľnejšie ukotvovacie body vo vrstvách, vylepšené správanie sledovania a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

After Effects CC (2014)

Efekty kľúčovania

Zachovávajte jemné detaily pri kľúčovaní komprimovaných alebo nekvalitne nasnímaných záberov pred modrým alebo zeleným plátnom. Využívajte nástroj Advanced Spill Suppressor na ovládanie množstva zelenej farby na záberoch pred zeleným plátnom.
Zobraziť ukážku ›

Šablóny živého textu pre aplikáciu Adobe Premiere Pro

Zbaľte svoje kompozície aplikácie After Effects ako šablóny živého textu a umožnite strihačom v aplikácii Premiere Pro zmeniť text bez nutnosti zmeny farby, pohybu alebo pozadia v dolnej tretine.
Zobraziť ukážku ›

Flexibilné možnosti tvorby masiek a výmena s aplikáciou Premiere Pro

Používajte masky na aplikovanie efektov na konkrétne oblasti kompozícií bez potreby dodatočných úprav alebo sledovania vrstiev masiek a jednotlivo zapracujte efekty do pôvodnej vrstvy. Importujte masky z aplikácie Premiere Pro prostredníctvom dynamického prepojenia na ďalšie drobné úpravy.
Zobraziť ukážku ›

Integrácia aplikácie Adobe Color Themes

Pomocou aplikácie Adobe Color Themes môžete vytvárať farebné motívy vo svojom iPhone alebo v prehliadači a potom synchronizovať svoje vzorkovníky do aplikácie After Effects a používať ich v kompozíciách.

Mercury Transmit

Získajte náhľady svojich kompozícií na celú obrazovku na samostatnom monitore. Odosielajte náhľady cez rozhrania ako HDMI z grafickej karty bez dodatočného hardvéru.

Vylepšenia prehliadača médií

Navigujte k médiám lokálne alebo v sieti prostredníctvom platformy Adobe Anywhere a pristupujte ku komplexným typom médií, ako sú napríklad P2 a XDCAM, ako k médiám, nie ako k vnoreným priečinkom.

Integrácia služby Adobe Typekit

Získajte prístup k širokej škále písiem z knižnice Typekit a okamžite ich používajte vo svojich projektoch aplikácie After Effects.
Zobraziť ukážku ›

Podpora integrácie panelov

Vyhľadávajte a inštalujte doplnky, rozšírenia, vzdelávacie médiá a ďalší obsah prostredníctvom panelov aplikácie After Effects vytvorených komunitou vývojárov.

Ďalšie vylepšenia

Rýchlejší výkon efektu Warp Stabilizer VFX, možnosť importovať zábery vo formáte Sony RAW z fotoaparátov F5, F55 a F65, skriptovací prístup k nastaveniam vykresľovania a modulu výstupu a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

After Effects CC (12.2)

Rýchlejší a prispôsobiteľný výstup

Obmedzte neporiadok pri správe súborov a usporiadajte si obrázky s novým prispôsobením šablón názvu a cesty súboru výstupu.

Vylepšené prichytávanie

Správanie pri prichytávaní k vrstve a maske umožňuje jednoduché zarovnávanie 2D aj 3D objektov bez potreby počítania a zadávania hodnôt. Teraz môžete prichytávať položky k cestám tvaru, hraničným poliam, kamerám a svetlám, ako aj v rámci vrstiev tvaru.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšenia skriptovania

Nové vylepšenia skriptovania umožňujú automatizovať výstup do rôznych formátov pomocou skriptov na zmenu vykresľovania a modulu výstupu.

Migrácia nastavení

Z predchádzajúcich verzií aplikácie After Effects CC si môžete do aktuálnej verzie preniesť nastavenia, ako sú napríklad pracovné priestory, preferencie a klávesové skratky.

Ďalšie vylepšenia

Bézierove cesty vrstiev tvarov, možnosť používať príkaz na opätovné načítanie záberu v prípade chýbajúcich záberov, nová maximálna hodnota 200 vlastností veľkosti štetca v prípade efektov ťahu a písania a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

After Effects CC (12.1)

Mask Tracker

Môžete rýchlo vytvárať masky a pridávať efekty, ktoré sa zachovávajú počas scény, čím sa vyhnete zdĺhavým manuálnym úpravám. Nakreslite okolo objektu masku, ktorá bude sledovať objekt v rámci jednotlivých snímok a pritom automaticky prispôsobovať svoju polohu, otočenie, veľkosť, skosenie a perspektívu.
Zobraziť ukážku ›

Flexibilné možnosti zmeny mierky

So širokou škálou možností bilineárneho a bikubického resamplovania bude každý pixel vyzerať skvelo. Využívajte efekt konverzie na vyššie rozlíšenie so zachovaním detailov na zachovanie kvality a ostrosti pri transformácii záberov z rozlíšenia SD na HD alebo z HD na 4K.
Zobraziť ukážku ›

Prepojenia vlastností

Kopírujte a prilepujte efekty, masky alebo iné vlastnosti medzi vrstvami so zachovaním živého prepojenia prilepenej inštancie na pôvodnú. Zmeny vykonané na pôvodných vlastnostiach sa prenesú do prepojených inštancií.
Zobraziť ukážku ›

Rýchlejšie efekty Warp Stabilizer a 3D Camera Tracker

Analyzujte zábery až o 80 % rýchlejšie s novými vylepšeniami rýchlosti efektov Warp Stabilizer VFX a 3D Camera Tracker.
Zobraziť ukážku ›

Zobrazovače obsahu HiDPI pre displeje Retina na počítačoch Mac

Aplikácia After Effects teraz umožňuje zobrazovať na displejoch Retina v počítačoch Mac každý pixel obsahu v zobrazovači ako jeden pixel na displeji.

Vylepšené prichytávanie

Správanie pri prichytávaní k vrstve a maske umožňuje jednoduché zarovnávanie 2D aj 3D objektov bez potreby počítania a zadávania hodnôt. Teraz môžete prichytávať položky k jednotlivým vrstvám v predkompozícii a k čiaram definovaným okrajmi vrstvy, a to aj mimo samotnej vrstvy, vďaka čomu je zarovnávanie ešte jednoduchšie.

Optimalizácie pre grafické karty

Pracujte rýchlejšie s optimalizáciami pre grafické karty. Vylepšenia v 3D vykresľovači so sledovaným lúčom umožňujú rýchlo pracovať s vyčnievajúcim textom a tvarmi. Zahrnutie knižnice NVIDIA OptiX 3.0 zvyšuje výkon a stabilitu vykresľovača.

Prehliadač médií

Pristupujte k zdrojom a spravujte ich pomocou tohto pohodlného dokovateľného panela. Rýchlo prehliadajte, otvárajte a skladajte takmer ľubovoľný formát videa. Vytvárajte prepojenia na tradičné súbory s videom, obrázkami a zvukom, ako aj na štandardné ukladacie médiá, ako sú karty P2, RED, XDCAM a ARRIRAW.

Ďalšie vylepšenia

Nové vlastnosti v ponuke jazyka výrazov, oprava kriviek zvuku, vylepšenia vrstiev a kresieb dráh masiek a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

After Effects CC (12)

Živý 3D kanál

Objekty a scény z obľúbeného softvéru na 3D modelovanie a animácie Cinema 4D možno použiť priamo ako zábery v aplikácii After Effects bez predchádzajúceho vykreslenia. Tým sa zjednodušuje práca vo viacerých programoch a otvára sa množstvo kreatívnych možností.
Zobraziť ukážku ›

Nástroj Refine Edge

Koniec pevným čiaram masiek. Teraz môžete zachovávať detaily pri oddeľovaní zložitých prvkov v popredí, ako sú kučeravé vlasy alebo okraje rozostrené pohybom, od zložitých pozadí. To znamená, že môžete vytvoriť kompozície s prirodzeným vzhľadom bez kľúčovania špeciálne nasnímaných záberov.
Zobraziť ukážku ›

Optimalizácia sledovania v efekte 3D Camera Tracker

Vylepšený efekt Camera Tracker v aplikácii After Effects predstavuje optimalizáciu sledovania, ktorá umožňuje používateľom jemne upraviť body sledovania v čase a získať presnejšie 3D sledovanie v 2D priestore.
Zobraziť ukážku ›

Warp Stabilizer VFX

Dôležitá inovácia obľúbeného efektu Warp Stabilizer VFX umožňuje vybrať, ktoré objekty v scéne sa stabilizujú, zameniť stabilizáciu a zachovať pôvodnú mierku scény na úpravu komplikovaných záberov, ako napríklad prelety vzduchom.
Zobraziť ukážku ›

Funkcia vyhľadávania chýbajúcich písiem, efektov a záberov

Už nemusíte loviť chýbajúce písma, efekty a zábery použité v kompozíciách. S novou funkciou vyhľadávania môžete v kompozíciách rýchlo zistiť a nájsť chýbajúce písma, efekty a ďalšie médiá, vďaka čomu môžete jednoducho obnoviť ich prepojenia.
Zobraziť ukážku ›

Prichytávanie

Jednoducho zarovnávajte okraje, ukotvovacie body a dráhy masiek medzi vrstvami pri vytváraní zložitých objektov s novou funkciou prichytávania k vrstve a maske.
Zobraziť ukážku ›

Bikubické resamplovanie

Vyberte si medzi bikubickým a bilineárnym samplovaním vo vybratých vrstvách, čo určuje, ako sa pixle samplujú na transformácie, napríklad na zmenu mierky.
Zobraziť ukážku ›

Pohybové rozostrenie na úrovni pixlov

Pridávajte alebo vylepšujte pohybové rozostrenie na dosiahnutie pohybujúcich sa objektov v živých záberoch a vykreslených scénach. Tento efekt môžete používať na dosiahnutie väčšej reálnosti, zvýraznenie pohybu, zladenie záberov a zjednodušenie sledovania zadŕhajúcich sa záberov.
Zobraziť ukážku ›

Synchronizácia nastavení

Synchronizujte všetky nastavenia pracovného priestoru v službe Creative Cloud a pracujte na viacerých počítačoch alebo nastavte nový počítač ešte jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

Ďalšie vylepšenia

Nové príkazy na odoslanie do frontu aplikácie Adobe Media Encoder, možnosť používať front aplikácie Adobe Media Encoder pre formáty H.264, MPEG-2 a WMV, jeden príkaz na vymazanie vyrovnávacej pamäte RAM aj vyrovnávacej pamäte na disku a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›