#f5f5f5

FUNKCIE APLIKÁCIE {{AFTER-EFFECTS}}

Pridanie sledovania pohybu do ľubovoľného videa

Sledujte pohyb objektu vo videu. Zistite, ako pomocou aplikácie {{After-Effects}} pripnúť grafický prvok k objektu tak, aby sa tento prvok plynule pohyboval s kamerou.

Bezplatná skúšobná verzia Kúpiť

https://main--cc--adobecom.hlx.page/media_171579313e4271e58c9dedcbff7352de67455c1bf.mp4#_autoplay1#hoverplay

Vytvorenie grafiky pohybujúcej sa s videom

Vytvorte dynamickú grafiku a vylepšite ňou svoj existujúci záznam. Funkcia sledovania pohybu vám umožňuje vytvoriť text, logá alebo grafiku, ktoré plynule sledujú pohyb áut, ľudí, prírodných javov alebo dokonca samotnej kamery.

Pridanie pohyblivého textu

Môžete pridať text piesne zobrazujúci sa za spevákom, kľúčové body, ktoré sa zobrazujú za rečníkom, alebo titulky, ktoré rúcajú bariéru medzi používateľom a obsahom.

Dodanie grafického nádychu do záznamu

Funkcia sledovania pohybu vám umožňuje pridať do záznamu grafické efekty zo skutočného sveta. Do živej akcie môžete pridať grafické prekrytia a kreslené efekty alebo v nej zobraziť podrobnosti.

Premena klipartu na vizuálne efekty

Transformujte emodži a bežné symboly na vizuálne efekty, ktoré rozprávajú príbeh. Do živého videa môžete pridávať smajlíky, symboly dolára, bubliny s textom a ďalšie prvky.

Vloženie pohyblivej grafiky do videa

Zosúlaďte pohyblivú grafiku s pohybom objektov. Môžete vytvoriť pruhové grafy, ktoré sa napĺňajú podľa pohybu vozidiel, alebo koláčové grafy s efektom otáčania pri vypĺňaní.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/video/product/aftereffects/media_1555c71dbbed1382c848e711952966cbcb197ad28.mp4#_autoplay1#_hoverplay

Úplná kontrola s 3D sledovaním pohybu

Ovládajte pohyb na osiach X, Y a Z. {{After-Effects}} podporuje pohyb 3D objektov alebo pridanie hĺbky k iným efektom sledovania pohybu. Pohyb môžete ovládať pomocou jednobodového alebo dvojbodového sledovania, ako aj pomocou prispôsobených bodov sledovania, ktoré vám umožňujú určiť spôsob pohybu grafických prvkov.

Kontrola nad každým detailom

K dispozícii máte podrobnú kontrolu nad údajmi sledovania, kľúčovými snímkami a spôsobom zobrazenia zdrojov sledovania pohybu na časovej osi.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/media_133141898df911d5dad1413f818489d6e8b6cd169.mp4#_autoplay1#_hoverplay

Jednoduché použitie existujúcich dátových zdrojov

{{After-Effects}} bez problémov funguje s inými aplikáciami {{Creative-Cloud}}, ako sú {{Adobe-Stock}}, {{InDesign}} a {{Photoshop}}. Môžete jednoducho použiť dátové zdroje z iných projektov a portfólií.

Pridávanie prvkov sledovania pohybu do videa v aplikácii {{After-Effects}}

Vylepšite video pomocou grafiky alebo textu sledujúcich pohyb podľa týchto piatich krokov.

 • Pridanie:
  Importujte dátový zdroj alebo zadajte text, ktorý chcete pridať do záznamu.
 • Umiestnenie:
  Umiestnite grafiku alebo text do videa na vhodnú vrstvu.
 • Spustenie:
  Prejdite na položky Window (Okno) › Tracker (Sledovanie) a posuňte prehrávaciu hlavu na miesto, od ktorého sa má začať sledovanie.
 • Sledovanie:
  Na paneli Tracker Panel (Sledovanie) kliknite na položku Track Motion (Sledovať pohyb) a vyberte body sledovania na texte alebo grafike.
 • Rozhýbanie:
  V ponuke Tracker Menu (Sledovanie) kliknite na položku Edit Target (Upraviť cieľ), vyberte vrstvu, ktorú má grafika alebo text sledovať, a kliknite na tlačidlo OK.

Kurzy o sledovaní pohybu

Získajte ďalšie podrobnosti o tom, ako pridať sledovanie pohybu do klipov a ako optimalizovať záznam tak, aby bolo sledovanie ešte atraktívnejšie.

Používanie sledovania pohybu vo videoklipoch

Pomocou týchto krokov môžete pridať do záznamu text, klipart alebo iné obrázky.

Ako na to

Sledovanie, stabilizácia a optimalizácia záznamu

Zistite, ako stabilizovať pohyb a zabezpečiť, aby bolo sledovanie čo najplynulejšie.

Ako na to

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/aftereffects/merch-card/segment-blade