Pridanie sledovania pohybu do ľubovoľného videa

Sledujte pohyb objektu vo videu. Zistite, ako pomocou aplikácie After Effects pripnúť grafický prvok k objektu tak, aby sa tento prvok plynule pohyboval s kamerou.

Vytvorenie grafiky pohybujúcej sa s videom

Vytvorte dynamickú grafiku a vylepšite ňou svoj existujúci záznam. Funkcia sledovania pohybu vám umožňuje vytvoriť text, logá alebo grafiku, ktoré plynule sledujú pohyb áut, ľudí, prírodných javov alebo dokonca samotnej kamery.

Pridanie pohyblivého textu do videa v aplikácii Adobe After Effects

Pridanie pohyblivého textu

Môžete pridať text piesne zobrazujúci sa za spevákom, kľúčové body, ktoré sa zobrazujú za rečníkom, alebo titulky, ktoré rúcajú bariéru medzi používateľom a obsahom.

Pridanie grafiky do záznamu v aplikácii Adobe After Effects

Dodanie grafického nádychu do záznamu

Funkcia sledovania pohybu vám umožňuje pridať grafické efekty do záznamu zo skutočného sveta. Do živej akcie môžete pridať grafické prekrytia a kreslené efekty alebo v nej zobraziť podrobnosti.

Premena klipartu na vizuálne efekty v aplikácii Adobe After Effects

Premena klipartu na vizuálne efekty

Transformujte emodži a bežné symboly na vizuálne efekty, ktoré rozprávajú príbeh. Môžete pridať smajlíky, symboly dolára, bubliny s textom a ďalšie prvky.

Vloženie pohyblivej grafiky do videa

Zosúlaďte pohyblivú grafiku s pohybom objektov. Môžete vytvoriť pruhové grafy, ktoré sa napĺňajú podľa pohybu vozidiel, alebo koláčové grafy s efektom otáčania pri vypĺňaní.

Úplná kontrola s 3D sledovaním pohybu

Ovládajte pohyb na osiach X, Y a Z. After Effects podporuje pohyb 3D objektov alebo pridanie hĺbky k iným efektom sledovania pohybu. Pohyb môžete ovládať pomocou jednobodového alebo dvojbodového sledovania, ako aj pomocou prispôsobených bodov sledovania, ktoré vám umožňujú určiť spôsob pohybu grafických prvkov.

Úprava kľúčových snímok objektov v aplikácii Adobe After Effects

Kontrola nad každým detailom

K dispozícii máte podrobnú kontrolu nad údajmi sledovania, kľúčovými snímkami a spôsobom zobrazenia zdrojov sledovania pohybu na časovej osi.
 

Jednoduché použitie existujúcich dátových zdrojov

Aplikácia After Effects bez problémov pracuje s inými aplikáciami služby Creative Cloud, ako je napríklad Adobe Stock, InDesign a Photoshop. Môžete jednoducho použiť dátové zdroje z iných projektov a portfólií.

Pridávanie prvkov sledovania pohybu do videa v aplikácii After Effects

Vylepšite video pomocou grafiky alebo textu sledujúcich pohyb podľa týchto piatich krokov.

krok

Pridanie:
Importujte dátový zdroj alebo zadajte text, ktorý chcete pridať do záznamu.

krok

Umiestnenie:
Umiestnite grafiku alebo text do videa na vhodnú vrstvu.

krok

Spustenie:
Prejdite na položky Window (Okno) › Tracker (Sledovanie) a posuňte prehrávaciu hlavu na miesto, od ktorého sa má začať sledovanie.

krok

Sledovanie:
Na paneli Tracker Panel (Sledovanie) kliknite na položku Track Motion (Sledovať pohyb) a vyberte body sledovania na texte alebo grafike.

krok

Rozhýbanie:
V ponuke Tracker Menu (Sledovanie) kliknite na položku Edit Target (Upraviť cieľ), vyberte vrstvu, ktorú má grafika alebo text sledovať, a kliknite na tlačidlo OK.

Kurzy o sledovaní pohybu

Získajte ďalšie podrobnosti o tom, ako pridať sledovanie pohybu do klipov a ako optimalizovať záznam tak, aby bolo sledovanie ešte atraktívnejšie.

Pridávanie sledovania pohybu do videoklipov v aplikácii Adobe After Effects

 

Používanie sledovania pohybu vo videoklipoch

Pomocou týchto krokov môžete pridať do záznamu text, klipart alebo iné obrázky.

Ďalšie informácie

Kreslená ilustrácia videokamery

 

Sledovanie, stabilizácia a optimalizácia záznamu

Zistite, ako stabilizovať pohyb a zabezpečiť, aby bolo sledovanie čo najplynulejšie.

Ďalšie informácie

Nájdite plán, ktorý je pre vás najvhodnejší.

Adobe After Effects

26,21 € mesačne

Získajte After Effects ako súčasť služby Creative Cloud.
 


Creative Cloud – všetky aplikácie

67,01 € mesačne

Získajte After Effects a celú kolekciu kreatívnych aplikácií.
Ďalšie informácie


Študenti a učitelia

19,50 € mesačne

Ušetrite viac ako 65% za viac ako 20 aplikácií Creative Cloud. 
Ďalšie informácie


Podniky

33,49 € mesačne

Špičkové kreatívne aplikácie s jednoduchým spravovaním licencií.
Ďalšie informácieNákup cez telefón: +44 203 0277 764

Nákup cez telefón:
+44 203 0277 764

Ste firemným používateľom?
Požiadajte o konzultáciu