#F5F5F5

FUNKCIE APLIKÁCIE ILLUSTRATOR

Navrhujte profesionálne diagramy a grafy

Informujte svoju cieľovú skupinu pomocou zreteľnej vizualizácie údajov. Jednoducho importujte údaje a vytvárajte pôsobivé koláčové grafy, vývojové diagramy a ďalší obsah aplikáciou Adobe Illustrator.

Spustiť bezplatnú skúšobnú verziu CTA {{buy-now}}

Pozdvihnite svoje diagramy a grafy na vyššiu úroveň

Vytvárajte profesionálne diagramy a grafy pre prezentácie, marketingové brožúry, infografiky a ďalší obsah. Illustrator vám pomôže prezentovať údaje presne tak, ako chcete, a spôsobom, ktorý vyjadruje štýl vašej značky.

Dosahujte vyššiu zreteľnosť pomocou ikon

Vytvárajte jasne zamerané a pútavé grafy pomocou ikon. Navrhujte vlastné ikony v aplikácii Illustrator, ktoré vám pomôžu zlepšiť porozumenie a sprostredkovať význam, ako napríklad príkazy, koncepty a nápady, bez použitia slov.

Vytvárajte zreteľné grafy pomocou farieb

Presne umiestňujte farby na každý prvok pruhových grafov, čiarových grafov a Vennových diagramov pomocou farebného kontrastu, aby sa vaše publikum mohlo sústrediť na hierarchiu údajov. Definujte nástrojom na výber farieb v aplikácii Illustrator hodnoty farieb pre značku svojej spoločnosti. Alebo použite jednu z viac než 100 starostlivo vybratých farebných paliet v aplikácii Illustrator.
Poskytujte kontext príbehu svojich údajov so zreteľnými nadpismi, označeniami a legendami. Illustrator ponúka neobmedzenú flexibilitu v tom, ako je typ znázornený na grafe, aby každý pruhový graf, mapa mysle alebo organizačná schéma vyzerali presne podľa vašich požiadaviek.

Získajte prístup k nástrojom Adobe Creative Cloud, ktoré vám pomôžu prispôsobiť ľubovoľný typ grafu

Vyhľadávajte ikony a šablóny grafov

Začnite svoj návrh prehľadávaním rozsiahlej knižnice existujúcich ikon a šablón grafov v službe Adobe Stock.

Vyberte dokonalé písma

Zachyťte presný štýl, ktorý chcete vykresliť vo svojich diagramoch a grafoch, s viac ako 17 000 profesionálne navrhnutými písmami v službe Adobe Fonts. Upravte ľubovoľné písmo, aby sa zaručilo, že vaše označenia budú údaje dopĺňať, nie od nich odvádzať pozornosť.

Vytvorenie grafu v aplikácii Illustrator

Navrhujte si vlastné grafy v niekoľkých jednoduchých krokoch.

 • Identifikácia:
  Identifikujte zdroj údajov. Bez ohľadu na to, či ide o Tabuľky Google alebo Microsoft Excel, stačí exportovať informácie ako súbor CSV.
 • Výber:
  Určite typ grafu, ktorý chcete vytvoriť. V aplikácii Illustrator môžete vytvoriť ľubovoľný typ diagramu alebo grafu na vyrozprávanie svojho príbehu.
 • Vytvorenie grafu:
  Vyberte nástroj Illustrator Graph a vytvorte graf ľubovoľnej mierky. Potom do grafu nahrajte súbor CSV.
 • Spresnenie:
  Prispôsobte spôsob vizualizácie a vyjadrenia údajov. Meňte farby, rezy a štýly písma. Môžete pohybovať, odrážať, strihať, otáčať alebo škálovať niektoré alebo všetky časti grafu. Možnosti prispôsobenia sú neobmedzené.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/do-more-with-adobe-illustrator

Začnite zdokonaľovať svoje zručnosti tvorby grafov pomocou týchto kurzov pre Illustrator.

Zistite, ako importovať údaje a používať nástroje na kreslenie na vytváranie rôznych štýlov vlastných grafov.

Ako vytvárať pútavé grafy

Vylaďujte svoje diagramy a grafy

Preskúmajte flexibilitu možností softvéru na tvorbu diagramov v aplikácii Illustrator a naučte sa vyladiť a upraviť každý aspekt svojich grafov.

Ako formátovať grafy

Zvýšte pútavosť grafov obrázkami a symbolmi

Obohaťte klasické grafy obrázkami a symbolmi, aby príbeh, ktorý sa skrýva za vašimi údajmi, zaujal cieľovú skupinu a členov tímu.

Ako prerozprávať príbeh svojich údajov

Vytvárajte vlastné ikony

Vytvorte si vlastné ikony pre svoje organizačné schémy, pôdorysy, radarové grafy a ďalšie súbory a premeňte jednoduché tvary na jedinečné prvky prezentácie.

Ako vytvárať vlastné ikony

Objavte svet bezplatných šablón grafov

Upriamte pozornosť na svoje údaje s profesionálne navrhnutými šablónami diagramov a grafov.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/merch-card/segment-blade