https://www.adobe.com/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/illustrator.svg | Adobe Illustrator

{{illustrator}}

Preskúmajte funkcie aplikácie {{adobe-illustrator}}

Zistite všetko o nástrojoch a technikách, pomocou ktorých môžete vytvárať ostré škálovateľné grafiky v aplikácii {{illustrator}}.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/sticky-banner/default

  1. Čo je nové
  2. Kreslenie
  3. Výber
  4. Text
  5. Navigácia
  6. Textúra
  7. Úpravy
active tab
1
id
features

Do aplikácie {{illustrator}} neustále pridávame nové funkcie, aby ste mohli tvoriť presne a mali všetko pod kontrolou.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/whats-new

Vytvárajte presné čiary a tvary a kombinujte ich do nádherných grafík.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/draw

Vyberte, posuňte, otočte a transformujte svoju predlohu alebo zmeňte jej veľkosť.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/select

Pridávajte a upravujte text vo svojich návrhoch.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/text

Zamerajte sa na jedno miesto vo svojej predlohe alebo si zobrazte celé plátno.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/navigate

Pridávajte rozmery a farby a vytvárajte tak návrhy, ktoré priam vyskakujú z obrazovky.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/texture

Robte drobné či dramatické úpravy čiar alebo tvarov.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/modify

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/what-can-you-create-in-illustrator

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/mini-compare/segment-blade