Usilovne sme pracovali.

S aplikáciou InDesign CC máte vždy prístup k novým funkciám ihneď po ich vydaní.

InDesign CC

Import komentárov z PDF súborov

Pripomienky k PDF súborom vytvoreným v aplikácii InDesign CC 2019 je teraz možné importovať späť na posúdenie, čo významne uľahčuje spoluprácu s viacerými zúčastnenými stranami.

Úprava rozloženia

Pri zmene veľkosti dokumentu sa jedným kliknutím upraví text aj grafika.

Panel Vlastnosti

Vďaka jednoduchšiemu a intuitívnejšiemu rozhraniu získate prístup k správnym ovládacím prvkom vždy, keď ich práve potrebujete.

Prispôsobenie vychádzajúce z obsahu

S touto novou funkciou využívajúcou strojové učenie technológie Adobe Sensei sa veľkosť obrázkov automaticky upravuje tak, aby zostali zaostrené.

Vizuálne prehľadávanie písiem

Uľahčili sme prehľadávanie rôznych tried písiem, aby ste našli správne písmo rýchlejšie. A teraz si môžete vybrať aj z rôznych možností vzorového textu.

Návrhy s farebnými písmami SVG

Navrhujte s písmami, ktoré obsahujú viacero farieb, prechody a priehľadnosti vďaka podpore písiem OpenType SVG.

Poznámky pod čiarou v tabuľkách

Teraz môžete vytvárať poznámky pod čiarou v tabuľkách a importovať ich z dokumentov programu Word.

Rozstup medzi štýlmi odsekov

Teraz je jednoduchšie pridávať medzery medzi za sebou nasledujúce odseky, ktoré zdieľajú rovnaký štýl.

Prístupnejšie písma Adobe

Jednoducho si zobrazte a aktivujte tisíce písiem v aplikácii. Zobrazte si ukážku vybratého písma vo svojom projekte, aj keď nie je aktivované.

Prispôsobenie PDF formulárov

Teraz môžete zmeniť vzhľad výberom písiem v exportovaných PDF formulároch.

Pokyny pre tlačiarne

Zjednodušte proces exportu výberom toho, či sa majú pre tlačiarne uviesť pokyny týkajúce sa balenia.

Ďalšie vylepšenia

Zahŕňa tiež: Opravy stability a chýb.

Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

InDesign CC

Známe skratky

Teraz sú v aplikácii InDesign k dispozícii tie isté skratky šetriace čas, ktoré sú vám známe z používania v aplikáciách Photoshop a Illustrator.

Náhľad dokumentu

Počas nastavovania nového dokumentu si môžete zobraziť náhľad orientácie a proporcií dokumentu.

Viac predvolieb pre dokumenty

Začínajte pracovať rýchlejšie vďaka najnovším špecifikáciám pre najmodernejšie tablety a smartfóny.

Viac analytických údajov o dokumentoch

Teraz môžete monitorovať každý dokument, ktorý ste publikovali online. Zistite, ktoré čítačky zariadení treba používať, a preskúmajte priemerné aj celkové časy čítania.

Exportovanie dokumentov ako samostatných strán v PDF formáte

Už nemusíte identifikovať každú stranu v dokumente a exportovať všetky strany naraz. Teraz je to už možné exportovať každú stranu ako samostatný PDF súbor a naraz.

Zlepšenia okrajov odsekov

Jednoducho vytvárajte a spájajte okraje okolo viacerých odsekov.

InDesign CC

Podpora vysvetliviek

Pridávajte vysvetlivky do dokumentov a nastavujte ich tak, aby čítačky mohli preskakovať priamo z anotácií v texte na odkazy na vysvetlivky. Ovládajte číslovanie, formátovanie a rozloženie vysvetliviek – a importujte vysvetlivky z programu Microsoft Word.
Zobraziť ukážku ›

Okraje odsekov

Upriamte pozornosť na odseky vo svojich rozloženiach pridaním orámovania a vytvorte si vlastné vzory rohov pre okraje odsekov.

Vylepšenia funkcie Štýly objektov

S funkciou Štýly objektov stačí veľkosť alebo polohu objektu nastaviť alebo upraviť len raz a tieto vlastnosti sa aktualizujú v celom dokumente.

Správa textu v službe Creative Cloud Libraries

Knižnice v aplikácii InDesign teraz podporujú text a umožňujú uložiť a pristupovať k pasážam, ktoré používate najviac – ako sú slogany, marketingové popisy značiek a ďalšie texty, ktoré sa často kopírujú. Takisto môžete zdieľať text medzi knižnicami aplikácií InDesign a Adobe Illustrator CC.

Filtrovanie písma

Rýchlo prechádzajte veľkými kolekciami písiem vďaka filtrovaniu podľa vlastností písma, ako sú pätkové, bezpätkové a písané písma.

Schopnosť nájsť podobné písma

Vďaka strojovému učeniu v nástroji Adobe Sensei môžete vyhľadávať písma, ktoré vyzerajú v ponuke písiem podobne.

Vylepšenia exportu do formátu HTML

Exportujte čistý, jednoduchý kód, ktorý môžu vývojári jednoducho používať na implementáciu vašich návrhov na webe.

Ďalšie vylepšenia

Kratšie časy spúšťania, lepšia stabilita a lepšia prístupnosť pre exportované súbory vo formáte PDF.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

InDesign CC (2017.1)

Moderné používateľské rozhranie

Jednoduché a prehľadné rozhranie umožňuje naplno sa sústrediť na projekt. Nástroje a panely sa pýšia novými ikonami, ktoré sú rovnaké ako v aplikáciách Photoshop a Illustrator, vďaka čomu môžete pracovať oveľa intuitívnejšie. K dispozícii máte štyri motívy rozhrania: tmavý, stredne tmavý, stredne svetlý a svetlý.

Nástroje na rýchlejšie spúšťanie projektov

Pustite sa naplno do práce na tlačených, webových či mobilných projektoch a využite jednoduchý prístup k predvoľbám a bezplatných šablónam služby Adobe Stock. Dostanete sa k nim priamo z aplikácie InDesign pomocou ponuky File (Súbor) > New (Nové).

Vylepšenia stability

Opravili sme problémy, ktoré nám zákazníci hlásili najčastejšie, čo pozitívne ovplyvnilo zvýšenie produktivity a stability.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

InDesign CC (2017)

Nové možnosti poznámok pod čiarou

Poznámky pod čiarou môžu byť teraz cez viacero textových stĺpcov na konkrétnej snímke alebo v celých dokumentoch.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšenia písiem OpenType

Stačí kliknúť na vybratý text alebo textové pole a zobrazia sa vlastnosti písma OpenType. Vlastnosti potom môžete rýchlo použiť na znaky, slová alebo celé príbehy.

Nastavovanie veľkosti koncov šípok

Veľkosť oboch koncov šípok môžete meniť nezávisle od hrúbky čiary a prepínať jediným kliknutím.

Jednoduchšie vyhľadávanie v službe Adobe Stock

Zdroje zo služby Adobe Stock môžete rýchlo nájsť priamo z poľa vyhľadávania v aplikácii InDesign. Výsledky vyhľadávania môžete z panela služby CC Libraries presúvať priamo na plátno a hneď začať používať. Kliknutím na obrázok z fotobanky pravým tlačidlom myši môžete navyše spustiť vizuálne vyhľadávanie podobných obrázkov.

Nové funkcie služby Creative Cloud Libraries

Bola aktualizovaná funkcia odoslania prepojenia, aby ste mohli zdieľať prístup do verejnej knižnice iba na čítanie. Knižnice, ktoré sledujete, sa zobrazujú na vašom paneli služby CC Libraries a automaticky sa aktualizujú.

Vylepšenia služby Creative Cloud Assets

Archivujte a obnovujte všetky zdroje uložené v službe Creative Cloud vrátane zdrojov v službe Creative Cloud Libraries, zdrojov vytvorených v počítačových produktoch a mobilných projektov.

Predstavenie služby Typekit Marketplace

Písma, ktoré chcete používať v projektoch aplikácie InDesign, si teraz môžete kupovať od najzvučnejších mien v tejto oblasti. Adobe Typekit vám pomocou technológií na synchronizáciu písiem a webových technológií prináša písma zo služby Marketplace presne tam, kde ich potrebujete.

Integrácia aplikácie Animate CC

Priamo zo služby Creative Cloud Libraries máte prístup k animáciám aplikácie Adobe Animate CC, ktoré potom môžete používať v súboroch EPUB aj dokumentoch publikovaných vo formátoch Publish Online.

Ďalšie vylepšenia

Výkonnejšie hypertextové prepojenia, opravy chýb a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

InDesign CC (2015.4)

Lepšia spolupráca vďaka knižniciam

Zdroje môžete organizovať v službe Creative Cloud Libraries iba na čítanie, aby ich členovia tímu mohli používať, nie však meniť ani odstraňovať.
Zobraziť ukážku ›

Aktualizovaný panel služby Libraries

Vďaka väčšiemu panelu služby CC Libraries, novému filtrovanému vyhľadávaniu v službe Adobe Stock a ikonám, na základe ktorých jednoducho spoznáte licencované zdroje služby Adobe Stock, nájdete potrebné zdroje rýchlejšie. Uvidíte dĺžku a formát jednotlivých videí v knižniciach a získate prepojenia na náhľady videí.

Nákupy zo služby Adobe Stock v aplikácii

Zdroje zo služby Adobe Stock môžete licencovať priamo v aplikácii InDesign prostredníctvom panela služby CC Libraries. Na paneli prepojení môžete tiež sledovať nelicencované zdroje.

Zlepšené, moderné používateľské rozhranie

Panely s nástrojmi, obsah panelov a dialógové okná uvidíte jasnejšie než kedykoľvek predtým, a to aj na počítačoch s obrazovkou HiDPI. Písma a ikony sú väčšie a ostrejšie, panely sú prehľadnejšie a dialógové okná sa jednoduchšie čítajú.

Výkon grafických kariet a animovaná zmena mierky

Vďaka vylepšeniam výkonu grafických kariet (len Mac OS) sa urýchľuje vykresľovanie pri zmene veľkosti a mierky a posúvaní bez zníženia kvality zobrazovania – dokonca aj na monitoroch HiDPI. Pomocou animovanej zmeny mierky môžete zmeniť mierku presne na stred oblasti kliknutím a podržaním alebo kliknutím a presunutím doľava a doprava.

Ochrana zdieľanej siete

Teraz môžete pracovať na dokumentoch otvorených zo zdieľanej siete, a to dokonca aj vtedy, keď sa pripojenie k sieti stratilo alebo prerušilo.

Adobe Portfolio na prezentáciu práce

Pri prezentovaní svojich rozložení aplikácie InDesign pomocou služby Portfolio môžete vytvárať vlastné vstupné a kontaktné stránky, ktoré zlepšujú komunikáciu s návštevníkmi.
Zobraziť ukážku ›

Ďalšie vylepšenia

Zoraďovanie položiek na paneli Vzorkovníky podľa názvu a hodnoty farby, možnosť zadať jazyk pre čítačky obrazovky a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

InDesign CC (2015.2)

Nové funkcie služby Creative Cloud Libraries

Rýchlejšie nájdenie obsahu vďaka vyhľadávaniu v knižniciach aj službe Adobe Stock.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšenia funkcie Publikovanie online (Preview)

Publikovanie a distribuovanie dokumentov na internete, kde ich možno zobraziť bez doplnku. Funkcia Publikovanie online je teraz k dispozícii vo všetkých jazykoch aplikácie InDesign a umožňuje vkladať prepojenie na webovú lokalitu, zdieľať na Twitteri a odosielať e-mailom, ako aj získať analytické informácie týkajúce sa zobrazení dokumentu. Upravené dokumenty tiež možno znova publikovať na rovnakú URL adresu.
Zobraziť ukážku ›

Možnosť dotykového pracovného priestoru

Nový dotykový pracovný priestor optimalizovaný pre Microsoft Surface Pro a všetky dotykové zariadenia so systémom Windows umožňuje vytvárať rozloženia aj na cestách. Pomocou intuitívnych gest môžete vytvárať objekty, textové polia a ďalší obsah. Zo služby Creative Cloud Libraries môžete pridávať kreatívne zdroje, napríklad obrázky. Ak chcete rozloženie dokončiť, pripojte klávesnicu alebo prepnite na ľubovoľný iný pracovný priestor aplikácie InDesign.
Zobraziť ukážku ›

Jednoduchšie používanie piktogramov

Môžete používať alternatívne piktogramy pre konkrétne znaky a konvertovať text na skutočné zlomky priamo z kontextovej ponuky. Na paneli piktogramov môžete vyhľadávať podľa názvu či hodnoty kódovania Unicode alebo GID, prípadne podľa konkrétneho znaku.
Zobraziť ukážku ›

Integrácia aplikácie Adobe Capture CC

Každý obrázok a každú fotografiu môžete zmeniť na zdroj v publikačnej kvalite. Pomocou iPadu, iPhonu alebo telefónu s Androidom môžete extrahovať z obrázkov farebné motívy a vytvárať vektorové tvary, ktoré môžete použiť v rozloženiach aplikácie InDesign.

Vylepšená integrácia s aplikáciou Adobe Comp CC a podpora iPhonu

Pomocou aplikácie Comp CC teraz môžete objavovať možnosti rozložení v iPhone aj iPade. Zdroje v aplikácii Comp možno prepojiť. Keď ich upravíte v aplikácii InDesign alebo inej počítačovej aplikácii Creative Cloud, okamžite sa aktualizujú aj v aplikácii Comp.
Zobraziť ukážku ›

Ďalšie vylepšenia

Pozrite si ďalšie podrobnosti o aktualizácii z novembra 2015.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

InDesign CC (2015)

Prepojené zdroje na univerzálne aktualizácie

Zdroje v službe Creative Cloud Libraries môžu byť teraz prepojené, takže keď dôjde k zmene, máte spolu s členmi svojho tímu možnosť aktualizovať daný zdroj v ľubovoľnom projekte aplikácií InDesign, Illustrator alebo Photoshop, kde je použitý.
Zobraziť ukážku ›

Rýchle nájdenie dokonalého obrázka pomocou služby Adobe Stock

Nová služba Adobe Stock umožňuje vyhľadávať, licencovať a spravovať obrázky a videá bez licenčných poplatkov z aplikácie InDesign. Vyberte si spomedzi 40 miliónov zdrojov, uložte svoj výber do knižníc služby Creative Cloud Libraries a potom ho do projektu presuňte myšou na použitie.
Zobraziť ukážku ›

Integrácia aplikácie Adobe Comp CC

Vytvárajte rozloženia pre tlač, web alebo mobilné zariadenia kedykoľvek na iPade. Presuňte kreatívne zdroje do kompozície zo svojich zdieľaných knižníc služby Creative Cloud Libraries alebo zdieľaných knižníc svojho tímu a potom môžete svoje rozloženia ihneď odoslať do aplikácie InDesign. Všetky texty, obrázky a grafické prvky sú živé a plne upraviteľné.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšenia systému Adobe Mercury Performance System

Pracujte dvakrát rýchlejšie pri približovaní a odďaľovaní, posúvaní obrazovky kolieskom myši alebo posúvaním o stranu nahor či nadol v zložitých dokumentoch. Rýchlejšie sa prekresľujú aj miniatúry strán pri úpravách.
Zobraziť ukážku ›

Umiestňovanie obrázkov do tabuliek

Teraz môžete spolu s textom pridávať grafiku priamo do tabuliek a spravíte to rýchlo a ľahko. Jednoducho použite funkciu umiestňovania viacerých obrázkov alebo presuňte obrázky myšou z Findera alebo Prieskumníka alebo z nástroja zhromažďovania obsahu.
Zobraziť ukážku ›

Tieňovanie odsekov

Odsekom môžete rýchlo a ľahko pridávať tieňovanie bez manuálnych riešení. Zvýraznenia sa pri úpravách textu automaticky prispôsobujú, a to aj v prípade, že text preteká viacerými stĺpcami. Máte tiež k dispozícii ovládacie prvky pre odstupy a ďalšie možnosti.

Jednoduché publikovanie dokumentov online

Publikovanie online (Preview) umožňuje bez námahy publikovať a distribuovať dokumenty online, kde ich možno zobraziť bez použitia doplnku. Môžete tiež zahrnúť tlačidlá, prezentácie, animáciu, zvuk a video.
Zobraziť ukážku ›

Ďalšie predvolené nastavenia pre dokumenty PDF

Nové možnosti tlačového dialógového okna exportu do PDF umožňujú nastaviť predvolené nastavenia zobrazenia.

InDesign CC (2014.2)

Knižnice Creative Cloud Libraries

Vyhľadávajte a používajte svoje kreatívne zdroje, ako napríklad farby, textové štýly, tvary a ďalšie veci. Nájdete ich v nových knižniciach dostupných v aplikáciách Adobe InDesign, Illustrator a Photoshop. Získajte jednoduchý prístup k zdrojom vytvoreným v mobilných aplikáciách Shape CC a Color CC. Knižnice sa synchronizujú so službou Creative Cloud a dajú sa zdieľať. So svojím kreatívnym tímom tak máte požadované súbory poruke vždy, keď ich potrebujete.
Zobraziť ukážku ›

Migrácia knižníc aplikácie InDesign

Jednoducho si preneste grafické prvky, ktoré ste vytvorili a uložili v knižniciach InDesign, napríklad textové rámy alebo skupiny objektov, do novej služby Creative Cloud Libraries a získate rýchly prístup ku všetkým zdrojom z jedného miesta.

Rušenie zoskupenia bez zmeny vrstiev

Zoskupujte objekty z rôznych vrstiev a prenášajte a meňte ich mierku spoločne. InDesign teraz po zrušení zoskupenia prvkov ponechá vrstvy bezo zmeny a neskombinuje ich do jednej vrstvy.
Zobraziť ukážku ›

Možnosti tlače aktuálnej strany

Nová možnosť v dialógovom okne tlače a na paneli Strany umožňuje vytlačiť aktuálnu stranu bez nutnosti vyhľadania a zadania čísla strany.

Ďalšie vylepšenia

Jednoduchá spätná kompatibilita, rýchlejší a intuitívnejší spôsob pridávania tabuliek do rozložení a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

InDesign CC (2014.1)

Nástroj farebných motívov

Extrahujte farebné motívy z oblastí, obrázkov a objektov, ktoré vyberiete v dokumente InDesign, pomocou nového nástroja farebných motívov. Môžete ich použiť priamo vo svojom rozložení, pridať na panel Vzorkovníky a použiť neskôr alebo uložiť do aplikácie Adobe Color.
Zobraziť ukážku ›

Adobe Color

Získajte prístup ku všetkým motívom z aplikácie Adobe Color, ktoré ste vytvorili. Nezáleží na tom, kde.
Zobraziť ukážku ›

Interaktivita v súboroch EPUB s pevným rozložením

Pridajte do súborov EPUB s pevným rozložením viac interaktivity vrátane hypertextových prepojení, prezentácií, animácií a spúšťacích tlačidiel vytvorených priamo v aplikácii InDesign.
Zobraziť ukážku ›

Panel náhľadu interaktivity v súbore EPUB

Priamo v aplikácii InDesign si môžete ešte pred exportom okamžite pozrieť, ako budú vaša animácia a ostatné interaktívne prvky fungovať v zariadení.

Vylepšenia formátu EPUB

Medzi vylepšenia na zlepšenie fungovania patria orientačné body aplikácie NAV, možnosť používať záložky na vytvorenie obsahu, vylepšenia živého textu, napríklad ligatúry, zmeny veľkosti a medzery, a mnoho ďalšieho.

Ďalšie vylepšenia

Vylepšenia knižnice Adobe Typekit a dialógové okno Novinky.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

InDesign CC (2014)

Zjednodušené tabuľky

Presúvajte riadky a stĺpce v tabuľkách jednoduchým výberom a presúvaním myšou.
Zobraziť ukážku ›

Pevné rozloženie formátu EPUB

Vytvárajte interaktívne knihy vo formáte EPUB so živým textom, napríklad detské knižky, kuchárske knihy, cestovných sprievodcov a učebnice, ktoré sú plné ilustrácií, fotografií, zvukov, videí a animácií. Rozloženie a návrh zostanú nezmenené bez ohľadu na veľkosť obrazovky, na ktorej sa zobrazujú.
Zobraziť ukážku ›

Jednoduché aktualizácie

Pri aktualizácii na novú verziu aplikácie InDesign sa zachovajú vaše predvoľby a preferencie vrátane skratiek a pracovných priestorov.
Zobraziť ukážku ›

Skupiny farieb

Spravujte a usporadúvajte vzorkovníky farieb podobne ako priečinky štýlov odsekov. Vďaka tomu rýchlo nájdete všetko, čo potrebujete.
Zobraziť ukážku ›

Integrácia služby Behance

Ukladajte svoje diela z aplikácie InDesign priamo do služby Behance a pochváľte sa hotovými projektmi alebo zdieľajte rozrobené práce. Pri zdokonaľovaní svojich diel a odosielaní nových verzií môžete získať okamžitú odozvu od kreatívcov z celého sveta.
Zobraziť ukážku ›

Zmena veľkosti efektov

Všetky pridané efekty, ako napríklad visiace tiene alebo pierka s gradientmi, sa automaticky prispôsobia pri zmene veľkosti objektu alebo textu.

Vylepšené vyhľadávanie

Pri vyhľadávaní textu, piktogramov alebo výrazov GREP môžete vyhľadávať dozadu pomocou príkazu Nájsť predchádzajúci aj dopredu pomocou príkazu Nájsť nasledujúci.

HiDPI

Okrem podpory displejov HiDPI Mac Retina je aplikácia InDesign optimalizovaná aj pre počítače s displejom HiDPI so systémom Windows.

Vylepšené poznámky pod čiarou

Poznámky pod čiarou teraz podporujú zarovnávanie textu z vlastného textového rámu a externých položiek strany.

Vylepšený nástroj na tvorbu QR kódov

Pri zlučovaní dát už nemusíte jedinečný QR kód vytvárať manuálne. S touto novou funkciou sa vytvorí automaticky.

Vylepšená tvorba balíkov

Okrem súborov INDD, prepojených súborov a písiem môžete teraz do balíkov v aplikácii InDesign zahrnúť aj súbory PDF a IDML. Tým sa zaručí, že váš dokument budú môcť otvoriť a zobraziť používatelia s rôznymi verziami.

Tlač PDF bez konverzie

Tlačte dokumenty priamo do tlačových zariadení formátu PDF bez nutnosti konvertovania súboru do formátu PDF.

Ďalšie vylepšenia

Vylepšenia formátu EPUB vrátane prispôsobiteľnej šírky a výšky objektu v jazyku CSS, zlepšenie štýlov tabuliek a buniek v jazyku CSS a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

InDesign CC (9.2)

Zjednodušené hypertextové prepojenia

Tvorba a správa hypertextových prepojení je teraz jednoduchšia, rýchlejšia a intuitívnejšia. Vytvárajte a testujte prepojenia pomocou príkazov dostupných kliknutím pravým tlačidlom. Spravujte prepojenia a upravujte ich názvy na vylepšenom paneli. Automatické priraďovanie štýlov pomáha rýchlo spozorovať každé prepojenie vo vašom rozložení.
Zobraziť ukážku ›

Počítačové písma zo služby Adobe Typekit

Pristupujte k bohatej knižnici počítačových písiem v knižnici Typekit priamo z ponuky písiem v aplikácii InDesign. Ak si nechcete robiť starosti s dokumentmi s chýbajúcimi písmami, aplikácia InDesign dokáže nájsť v knižnici Typekit zodpovedajúce písma a jediným kliknutím ich zosynchronizovať.
Zobraziť ukážku ›

Interaktivita vo formáte EPUB

Vylepšite digitálne knihy elegantne naformátovanými poznámkami pod čiarou, ktoré sa na čítanej strane zobrazujú podľa kontextu jedným ťuknutím. Poskytnite čitateľom dodatočné informácie, ktoré potrebujú, bez toho, aby museli odtrhnúť oči od čítania.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšenia formátu EPUB

Využívajte výhody inteligentnej manipulácie s textom pri exportovaní s presnejším vykresľovaním farieb textu, tabuliek a vnorených štýlov. Takisto môžete priradiť štýly objektov značkám na exportovanie a jednoduchšiu editáciu štýlov CSS. Tieto a ďalšie vylepšenia poskytujú väčšiu kontrolu, ako aj vernosť exportu do formátu EPUB.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšená manipulácia s natívnymi objektmi InDesign pri exporte do formátu EPUB

Transformácie aplikované na objekty, napríklad otočenie na objekte obsahujúcom grafický prvok, sa teraz priradia k štýlu CSS. Aplikácia InDesign priraďuje transformácie ku generovaným štýlom CSS pre grafické prvky a zvukový a obrazový obsah.

Ďalšie vylepšenia

Jazyková podpora pre elektronické knihy v japončine, arabčine a hebrejčine, podpora pre viac typov zoznamov a zarovnanie textu v rámci vlastností štýlov CSS a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

InDesign CC (9.1)

Synchronizácia nastavení

Pracujte požadovaným spôsobom na ktoromkoľvek svojom počítači. Synchronizujte svoje nastavenia pracovného priestoru do služby Creative Cloud vrátane klávesových skratiek, predvolieb a pracovných priestorov. Vďaka tomu ich môžete mať so sebou bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.
Zobraziť ukážku ›

InDesign CC (9)

Vyšší výkon

Vďaka vylepšeniam v rámci celej aplikácie InDesign, ktoré nevidno na prvý pohľad, budete pracovať rýchlejšie a plynulejšie. Využívajte celú pamäť RAM systému s natívnou 64-bitovou podporou. Výrazné vylepšenia rýchlosti a stability si všimnete pri tlači a exportovaní súborov formátu PDF a INX.

Moderné používateľské rozhranie

Aplikácia InDesign má nový vzhľad. Aktualizované používateľské rozhranie je jednotné s aplikáciami Adobe Photoshop a Illustrator, takže teraz je práca vo viacerých aplikáciách Adobe jednoduchšia. Teraz môžete ovládať aj jas používateľského rozhrania a vidieť svoje rozloženia zreteľnejšie.
Zobraziť ukážku ›

Vyhľadávanie a filtrovanie písiem

Nájdite rýchlo to správne písmo. Zadajte ľubovoľnú časť názvu písma, napríklad bold, semicondensed alebo italic, alebo ľubovoľnú časť názvu rodiny písiem a zobrazia sa len výsledky zodpovedajúce vašim kritériám. Teraz môžete filtrovať aj písma Typekit.
Zobraziť ukážku ›

Okamžitý náhľad písiem

Rýchlo zobrazte, ako jednotlivé písma vyzerajú vo vašom rozložení. Pri prechádzaní písiem pomocou klávesov so šípkou sa jednotlivé písma použijú na označený text. Keď nájdete vyhovujúce písmo pre svoj návrh, stačí kliknúť na jeho názov alebo stlačiť kláves Enter.
Zobraziť ukážku ›

Obľúbené písma

Vyhľadávajte najčastejšie používané písma bez toho, aby ste museli prechádzať celú kolekciu. Označte obľúbené písma a potom sa rozhodnite, či chcete zobraziť len tie alebo celú súpravu.
Zobraziť ukážku ›

Nástroj na tvorbu QR kódov

Vytvárajte ostré a zreteľné QR kódy priamo v aplikácii InDesign. Keďže aplikácia InDesign vytvára vektorové kódy, môžete meniť ich veľkosť bez negatívneho vplyvu na kvalitu a kopírovať ich do aplikácií ako Illustrator. V každej fáze môžete QR kód editovať priamo v aplikácii InDesign.
Zobraziť ukážku ›

Zdieľanie so službou Creative Cloud

Vďaka príkazu Uložiť do cloudu sú vaše súbory vrátane vrstiev dostupné v ľubovoľnom zariadení. Zdieľajte ich s členmi tímu alebo klientmi. Zmeny sa sledujú, aby ste mali neustále prístup k predchádzajúcim verziám.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšenia formátu EPUB

Nové funkcie zjednodušujú vytváranie súborov formátu EPUB vysokej kvality priamo v aplikácii InDesign. Teraz máte viac možností ovládania obsahu a exportovania štýlov CSS. Editácia štýlov CSS je navyše jednoduchšia. Takisto môžete priradiť štýly objektov k značkám, aby sa vhodne exportovali.

Ďalšie vylepšenia

Dialógové okno nového dokumentu teraz obsahuje možnosť zobrazenia náhľadu nového dokumentu. Pozrite si informácie o všetkých vylepšeniach a nových funkciách v tomto vydaní.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›