Start a 7-day free trial of InDesign.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/indesign.svg | InDesign

{{indesign}}

Preskúmajte funkcie aplikácie {{indesign}}

Zistite všetko o nástrojoch a technikách, ktorými môžete vytvárať a publikovať brožúry, digitálne časopisy, plagáty a mnohé iné druhy obsahu.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/indesign/sticky-banner/default

  1. Novinky
  2. Rozloženie viacerých strán
  3. Typografia
  4. Zdieľanie a publikovanie
active tab
1
id
features

Vylepšené glyfy

Predvoleným nástrojom na tvarovanie textu v nástroji World-Ready Paragraph Composer v aplikácii {{indesign}} sa stal Harfbuzz. Umožňuje presnejšie umiestňovanie textu a znakov pre indické, blízkovýchodné a severoafrické jazyky.

Automatická štylizácia textu

Bez problémov môžete transformovať text do vycibrených dokumentov. Stačí vybrať text, prednastavený dizajn, ktorý vyhovuje vašim potrebám, a Automatický štýl umiestni príslušný text do nadpisov, podnadpisov, odsekov a ďalších častí dokumentu.

Publikovanie online s prehľadávateľným textom

Funkciou Publikovanie online vytvoríte webové publikácie s prehľadávateľným textom, v ktorom si budú môcť čitatelia vyhľadať presne to, čo potrebujú. Navyše môžete do akéhokoľvek online dokumentu pridať Google Analytics a získavať tak cenné údaje o čitateľoch.

Výber dokumentov na export

Upravte, aký obsah sa má vylúčiť v režimoch exportu a prezentácie bez toho, aby ste museli vytvárať nový dokument. Vyberte, ktoré dvojstrany chcete skryť. Odkryť ich môžete kedykoľvek.

Rozbeh pomocou šablón

Stiahnite si vysokokvalitné šablóny zo služby {{adobe-stock}} priamo v aplikácii {{indesign}}. Získajte plne upraviteľné rozloženia pre čokoľvek od vizitiek po brožúry a prispôsobte si ich presne podľa predstáv.

Úprava pomocou návrhov rozloženia

Ušetrite čas pri zmenách existujúceho rozloženia vďaka funkcii na úpravu rozloženia, ktorá pri zmene dokumentu automaticky prispôsobuje prvky veľkosti strany, okraju či spadávke.

Rýchla zmena usporiadania strán a dvojstrán

Upravte jednu stranu alebo pomocou nadradených strán aj celý dokument. Nástrojmi panela Strany ich môžete duplikovať alebo meniť ich kombináciu či poradie.

Pridávanie a úprava číslovania sekcií

Do veľkých dokumentov môžete pridávať čísla strán či kapitoly. Podľa potreby ich môžete formátovať a upravovať, ako aj nastaviť ich tak, aby sa aktualizovali súčasne so zmenami dokumentu.

Dokonale presné rozloženia

Nástroj Merať vám pomôže určiť vzdialenosť a uhol medzi dvomi bodmi a zároveň zakaždým vytvorí veľkostne primerané návrhy.

Import a správa dizajnových dátových zdrojov

Z aplikácií {{adobe-illustrator}} a {{photoshop}} a do nich môžete kopírovať a prilepovať umelecké diela i texty. Importujte grafiky, PDF súbory, videá, ale aj textové súbory. Okrem toho môžete dátové zdroje ukladať a usporadúvať v rámci služby {{creative-cloud}}, aby ste k nim mali prístup kedykoľvek.

Prednastavenia na štylizáciu rozložení

Použite na svoje rozloženie profesionálne navrhnuté balíky štýlov, ktoré návrhu okamžite dodajú osobitosť. Ak máte záujem, môžete si vytvoriť a spravovať aj vlastné.

Ohýbanie textu okolo tvarov a ciest

Upravujte riadky textu a vytvárajte pútavé návrhy. Nástrojom Cesta ohnete text podľa línie alebo ľubovoľného tvaru, prípadne môžete použiť nástroj na zalamovanie textu, ktorým text zalomíte okolo akéhokoľvek objektu.

Vyše 20 000 profesionálnych písiem

Nájdite v službe {{adobe-fonts}} to pravé písmo pre svoje rozloženie. V aplikácii {{indesign}} môžete jednoducho prehľadávať, filtrovať a usporadúvať písma. Využívať môžete OpenType, variabilné písma a mnohé ďalšie možnosti.

Písmo, ktoré ladí s návrhmi

Pomocou sledovania a previsu písma môžete precízne oddeľovať jednotlivé písmená. Štýlmi znakov a odsekov zasa rýchlo sformátujete písma aj veľké množstvá textu.

Prispôsobenie vzhľadu písma

Variabilné písma vám umožňujú prispôsobovať detaily, až kým zvolené písmo dokonale nezapadne do vášho štýlu. Cez panel znakov rýchlo zmeníte hrúbku, šírku i sklon písma.

Usporadúvanie, prehľadávanie a filtrovanie písiem

Pridávajte často používané písma medzi obľúbené, aby ste k nim mali ľahký prístup. Písma môžete vyhľadávať podľa klasifikácie, času pridania a iných parametrov v rozbaľovacej ponuke písma na paneli znakov.

Zdieľanie práce a dostávanie pripomienok v aplikácii

Vytvárajte zdieľateľné prepojenie na svoju prácu, ktoré budete môcť poskytovať spolupracovníkom na pridávanie pripomienok. Komentáre si môžete čítať priamo v aplikácii a aktualizovať prácu v rámci toho istého prepojenia.

Kontrola chýb pred tlačou

Panel kontroly pred výstupom zaznamenáva veci ako chýbajúce súbory či písma, obrázky s nízkym rozlíšením, presahy textu a iné problémy, ktoré je potrebné pred tlačou opraviť.

Prístupné PDF súbory

Optimalizujte dokumenty pre čítačky obrazovky a iné asistenčné zariadenia priamo v aplikácii {{indesign}} v rámci zjednodušených procesov, ktoré šetria čas i námahu. Posledných pár krokov dokončíte v aplikácii {{adobe-acrobat}}.

Stovky variácií návrhov

Cez panel zlúčenia údajov môžete kombinovať zdroje údajov, napríklad súbory CSV či TXT, s dokumentmi aplikácie InDesign. Zároveň rýchlo vygenerujete variácie listov, obálok či poštových štítkov.

Publikovanie dokumentov online

Funkciou Publikovanie online premeníte dokument aplikácie InDesign na interaktívnu verziu s prvkami, ako sú napríklad tlačidlá, prezentácie, animácie a mnohé iné.

Podpora obsahu pre čítačky EPUB

Optimalizujte dokumenty pre čítačky EPUB tým, že súbory exportujete do formátu EPUB schopného opätovného formátovania. Ten prispôsobí obsah konkrétnemu zariadeniu.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/indesign/what-can-you-create-in-indesign

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/indesign/mini-compare/segment-blade