Najlepšia zhoda

Photoshop
Lightroom
Photoshop Express

PODPOROVANÉ ZARIADENIA

desktop
web
desktop
mobile
web
mobile

ZÁKLADNÉ ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ

  Orezávanie, otáčanie a vyrovnávanie

  Úprava svetla a farieb

  Odstránenie neželaných objektov

POKROČILÁ ÚPRAVA
A ORGANIZÁCIA FOTOGRAFIÍ

  Úprava snímok RAW 

 Pokročilé korekcie farieb
 a úpravy osvetlenia 

 

  Používanie rozšírených možností retušovania  

 

 

  Odstraňovanie neželaných objektov s chirurgickou
  presnosťou a vycibrenosťou 

 

 

  Používanie a ukladanie prednastavení na viacero fotografií
  naraz 

 

 

  Ukladanie a organizovanie celej knižnice fotografií

 

 

KREATÍVNY DIZAJN

  Vystrihovanie objektov a výbery

 

  Kombinovanie obrázkov do nového kreatívneho projektu

 

  Kreslenie a maľovanie

 

 

TRANSFORMÁCIE
JEDNÝM DOTYKOM

  Používanie nálepiek, orámovaní a textu

 

 

  Vytváranie okamžitých koláží

 

 

  Používanie predpripravených kreatívnych efektov alebo prekrytí