painter

Maľujte v 3D. V reálnom čase.

Získajte Adobe Substance 3D Painter ako súčasť plánu Kolekcia
Substance 3D len za 47,99 €/mesačne.

mb_marquee

Maľujte v 3D v reálnom čase.

Získajte aplikáciu Painter ako súčasť plánu kolekcie Adobe Substance 3D len za 38,39 € mesačne.

sg_appicon
pt_appicon
sa_appicon
ds_appicon

Objavte kolekciu Substance 3D.  

Ďalšie informácie

Namaľujte 3D dátové zdroje živými farbami.

Substance 3D Painter prináša všetky nástroje, ktoré potrebujete na otextúrovanie svojich 3D dátových zdrojov od pokročilých štetcov po inteligentné materiály, ktoré sa automaticky prispôsobia vášmu modelu. Vdýchnite svojmu umeniu život.

Štandard v odvetví.

Štandard v odvetví.

Substance 3D Painter sa často používa pri tvorbe hier a filmov, produktovom dizajne, no aj v módnom priemysle a architektúre. Je to aplikácia na 3D textúrovanie, po ktorej siahajú profesionálni kreatívci po celom svete.

Úplná tvorivá sloboda.

Painter vám pomáha dosahovať požadovaný vzhľad, či už ide o dizajn projektov, realistické hry, vizuálne efekty alebo vysokoštylizované projekty, ako je animácia.

Úplná tvorivá sloboda.
Inteligentné nástroje na vylepšenie práce.

Inteligentné nástroje na vylepšenie práce.

Použite inteligentné materiály, ktoré sa prispôsobia každému predmetu, aby vyobrazili realistické detaily povrchu alebo jeho opotrebovanie či poškodenie. Zoznámte sa s predvoľbami masiek, ktoré sa prispôsobia každému tvaru, a maľujte s efektívnymi dynamickými nástrojmi.

Dostanete presne to, čo vidíte.

Hypermoderné zobrazenie v aplikácii Painter v reálnom čase zobrazuje každé umelecké rozhodnutie. Vytvárajte iterácie na komplexných materiáloch s pokročilým osvetlením a tieňovaním, takže textúrovanie bude ešte kreatívnejšie a pohodlnejšie. Zabudovaný režim trasovania vám dokonca umožní zobraziť náhľad modelu.

Dostanete presne to, čo vidíte.

Je nedeštruktívny.

Painter zaznamenáva každú akciu a každý pohyb štetca, takže ho kedykoľvek môžete upraviť. Znamená to, že môžete hocikedy zmeniť rozlíšenie projektu bez znižovania kvality alebo upravovať už existujúce ťahy farbou.

Je nedeštruktívny.

Painter zaznamenáva každú akciu a každý pohyb štetca, takže ho kedykoľvek môžete upraviť. Znamená to, že môžete hocikedy zmeniť rozlíšenie projektu bez znižovania kvality alebo upravovať už existujúce ťahy farbou.

Výkon a užitočnosť prinášajú vynikajúce možnosti maľovania.

Výkonný farebný engine

Výkonný maliarsky engine

Maľujte dynamickými štetcami, nástrojmi na premietanie alebo pomocou častíc. Painter zároveň podporuje predvoľby štetcov aplikácie Adobe Photoshop.

Inteligentné materiály a inteligentné masky

Inteligentné materiály a inteligentné masky

Použite realistické detaily od jemných vrstvičiek prachu po výrazné stopy opotrebovania a poškodenia.

Pokročilá tvorba materiálov

Pokročilá tvorba materiálov

Zachyťte skutočné správanie materiálov, ako je rozptyľovanie svetla pod povrchom, lesk, anizotropia či lakovanie. Zachovajte tieto vlastnosti počas exportovania.

Jednoduché exportovanie

Jednoduché exportovanie

Exportujte do ľubovoľného herného enginu či pohodlne vykresľujte. Tvorte vlastné predvoľby exportu, ktoré zapadnú do každého produkčného reťazca či pracovného postupu.

Automatické UV mapovanie

Automatické UV mapovanie

Vďaka automatickému UV mapovaniu nie je pred textúrovaním potrebná žiadna špeciálna príprava modelov. Rozložte UV modely cez viacero dlaždíc, aby ste udržali vysoké rozlíšenie.

Podpora vizuálnych efektov

Podpora vizuálnych efektov

Painter podporuje viacdlaždicové maľovanie (UDIM), alembik, importovanie kamier, skriptovanie v programe Python a podporuje súbor nástrojov VFX Reference Platform. Je k dispozícii aj na Linuxe.