Substance 3D Painter

Maľujte 3D textúry v reálnom čase

Získajte prístup k aplikácii Painter v pláne Kolekcia Adobe Substance 3D za   ​.

Ste firma? Konzultovať s nami môžete na čísle: +44 203 0277 764

Maľujte 3D dátové zdroje živými farbami

Substance 3D ponúka nástroje, ktoré potrebujete na vytváranie textúr 3D dátových zdrojov. Modernizujte proces vytvárania textúry použitím pokročilých štetcov a inteligentných materiálov.

Oranžový 3D model robota s otvorenými 3D nástrojmi na výber farby maľovania

Zoznámte sa so základmi aplikácie Substance 3D Painter

Pozrite si úvodné videokurzy a dajte svojej kreativite krídla.

hyperrealistické 3D inteligentné hodinky vytvorené softvérom na 3D textúrovanie

Spoznajte textúrovací softvér, ktorý sa stal štandardom v odvetví

Painter je obľúbenou aplikáciou na textúrovanie medzi 3D profesionálmi z celého sveta.

3D znázornenie stredovekého domu v 3 rôznych ročných obdobiach nástrojom na 3D textúrovanie

Užívajte si tvorivú slobodu

Painter vám pomôže bez ohľadu na to, aký 3D štýl sa pokúšate dosiahnuť, či už je to fotorealizmus, alebo štylizované umenie.

Modré 3D pruhy namaľované na modeli ženskej tváre

Zvýšte umeleckosť pomocou inteligentných nástrojov

Parametrické štetce a nástroje vám umožnia dať dokonalý vzhľad každému dátovému zdroju.

osoba používajúca zobrazenie Substance 3D Painter na 3D efekty osvetlenia a tieňovania

Realistické zobrazenie vašej práce

Špičkové zobrazenie v aplikácii Painter vám ukáže vašu prácu v reálnom čase vrátane efektov, ako sú osvetlenie a tiene.

Painter je nedeštruktívny

Každá akcia a každý ťah štetcom sú zaznamenané, takže ich kedykoľvek môžete prerobiť. Upravujte nanesené farby či dokonca zmeňte rozlíšenie, a to kedykoľvek a bez toho, aby ste prišli o časť práce.

Painter je nedeštruktívny

Každá akcia a každý ťah štetcom sú zaznamenané, takže ich kedykoľvek môžete prerobiť. Upravujte nanesené farby či dokonca zmeňte rozlíšenie, a to kedykoľvek a bez toho, aby ste prišli o časť práce.

Výkon a užitočnosť prinášajú vynikajúce možnosti maľovania

Výkonný maliarsky engine

Výkonný maliarsky engine

Maľujte pomocou dynamických štetcov, nástrojov na premietanie či častíc. K dispozícii máte aj predvoľby štetcov aplikácie Photoshop.

Inteligentné masky a materiály

Inteligentné masky a materiály

Pridávajte na povrchy realistické detaily od jemného prachu až po výrazné stopy opotrebovania a mnoho ďalšieho.

Pokročilá tvorba materiálov

Pokročilá tvorba materiálov

Simulujte skutočné správanie materiálov, napríklad lesk, anizotropiu, lakovanie či rozptyľovanie svetla pod povrchom.

Jednoduché exportovanie

Jednoduché exportovanie

Exportujte do ľubovoľného herného enginu či nástroja na vykresľovanie. Vytvárajte vlastné predvoľby exportu, vďaka ktorým Painter zapadne do vášho produkčného reťazca 3D dizajnov.

Automatické UV mapovanie

Automatické UV mapovanie

Importované modely netreba pred textúrovaním špeciálne pripravovať.

Podpora vizuálnych efektov

Podpora vizuálnych efektov

Painter podporuje viacdlaždicové maľovanie (UDIM), alembik, importovanie kamier, skriptovanie v jazyku Python a funguje so súborom nástrojov VFX Reference Platform.

Nájdite plán, ktorý je pre vás najvhodnejší

Kolekcia Substance 3D
pre jednotlivcov

   ​

Modelujte, vytvárajte textúry a vykresľujte 3D dátové zdroje a scény. Stiahnite si mesačne 50 3D dátových zdrojov. Ďalšie informácie

Kolekcia Substance 3D
pre tímy

   za licenciu (bez DPH) 

Modelujte, vytvárajte textúry a vykresľujte 3D dátové zdroje a scény. Stiahnite si mesačne 100 3D dátových zdrojov. Ďalšie informácie

Kolekcia Substance 3D
pre študentov a učiteľov

ZADARMO

Modelujte, vytvárajte textúry a vykresľujte 3D dátové zdroje a scény. Ďalšie informácie

Nákup cez telefón: +44 203 0277 764

Ste firma? Požiadať o konzultáciu

 

Nadstavbové školy a univerzity:  aplikácie Substance 3D sú odteraz súčasťou našich vzdelávacích plánov

Zoznámte sa so skupinou aplikácií Substance 3D.

Substance 3D Modeler

Intuitívne modelujte 3D modely v počítači a virtuálnej realite.

Substance 3D Sampler

Transformujte fotografie na 3D modely a materiály.

Substance 3D Designer

Navrhujte parametrické 3D dátové zdroje. Máte to úplne pod kontrolou a k dispozícii sú nekonečné možnosti.

Substance 3D Painter

Vytvárajte s touto špičkovou aplikáciou, ktorá sa stala štandardom v odvetví, textúry 3D modelov v reálnom čase.

Substance 3D Stager

Vytvárajte a vykresľujte vo svojom vlastnom vizuálnom štúdiu tie najlepšie 3D scény.

Substance 3D Assets

Vyberajte si zo špičkovej knižnice neustále sa rozrastajúcich 3D dátových zdrojov vybratých na mieru.

Najčastejšie otázky

V procese 3D tvorby je vo všeobecnosti prvým krokom vytvorenie modelu alebo takzvanej siete. Predvolene máva väčšina sietí bridlicovo sivú farbu alebo sa dá zobraziť ako drôtový model. Na tvorbu týchto objektov sa používa softvér na 3D modelovanie. Ďalším dôležitým krokom v procese je pridať takémuto objektu textúry a materiály pomocou softvéru na 3D maľovanie, aby jeho povrch dostal konkrétny vzhľad. Aj keď mnohé programy umožňujú spraviť obe tieto úlohy v rovnakej aplikácii, Substance 3D Painter je v odvetví maľovania textúr špičkou a umožňuje vám textúrovať model v reálnom čase.

Substance 3D Painter možno v rámci všetkých aplikácií Substance 3D zameraných na textúrovanie zaradiť medzi stredne náročné. Cieľom aplikácie Painter je proces textúrovania a tvorby materiálov čo najviac zjednodušiť. Painter, podobne ako väčšina pokročilého softvéru, ponúka mnoho výkonných funkcií, ktoré by ste si mali osvojiť a pochopiť, aby ste potenciál tejto aplikácie pri práci využili naplno.

Pri vytváraní nového projektu a pridávaní objektu siete ponúka Substance 3D Painter niekoľko nastavení importu, pomocou ktorých môžete z daného objektu vytiahnuť informácie vrátane textúr. Mapy s uloženými informáciami môžete importovať aj automaticky. Po dokončení projektu môžete exportovať bitmapové textúry alebo exportovať geometriu modelu. Okno na exportovanie môžete otvoriť pomocou položiek File (Súbor) > Export textures (Exportovať textúry). Celý prehľad dostupných nastavení exportu a návod, ako ich používať, nájdete v dokumentácii k aplikácii Substance 3D Painter.

Substance 3D Painter je softvér na 3D maľovanie, ktorý používateľom umožňuje v reálnom čase textúrovať a pridávať materiály priamo do 3D sietí. Na porovnanie, Substance 3D Designer je predovšetkým softvér na tvorbu materiálov, ktorý generuje textúry z procedurálnych vzorov v grafoch založených na uzloch. Designer je teda alternatívou k vytváraniu textúr a materiálov, ktoré môžete použiť na modeloch v aplikácii Painter.

Aplikácia Substance 3D Painter je kompatibilná s väčšinou známych a štandardných 3D formátov. Do aplikácie Painter môžete importovať súbory sietí na účely textúrovania. Medzi podporované typy súborov sietí patria .fbx, .obj, .abc, .dae, .ply, .gltf, .glb, .usd, .usda, .usdc a .usdz. V týchto formátoch môžete aj exportovať. Substance 3D Painter pripraví správne súbory, materiály a textúry potrebné pri exporte alebo môžete použiť nastavenia exportu a upraviť konkrétny výstup podľa svojich potrieb. Ďalšie informácie nájdete vdokumentácii.

Ohromujte návrhmi vytvorenými v softvéri Substance 3D a Illustrator.