Toegankelijkheid

Release-informatie voor gebruikers van Adobe AIR

Uitgebracht op: 6/9/2010

Aan de slag

De Adobe® AIR®-runtime is de drijvende kracht achter veel populaire desktoptoepassingen, waaronder videospelers, zakelijke toepassingen, games en productiviteitsgereedschappen. Voordat deze toepassingen kunnen worden uitgevoerd, moet de gebruiker Adobe AIR installeren.

Dit document bevat systeemvereisten, installatie-instructies, bekende problemen en andere informatie over het gebruik van AIR 2.

Systeemvereisten

  Windows® Macintosh® Linux
Minimumprocessor Minimum: Intel® Pentium® III 1 GHz of een snellere processor. Aanbevolen: Pentium 4 (2 GHz of sneller) Intel Core™ Duo 1,83 GHz of een snellere processor. Minimum: Intel® Pentium® III 1 GHz of een snellere processor. Aanbevolen: Pentium 4 (2 GHz of sneller)
Besturingssysteem Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise inclusief 64-bits edities, Windows Vista SP1, Windows XP Tablet PC Edition SP2 en SP3, Windows XP SP2 en SP3, Windows 2003/2008 Server, Windows 7 Mac OS 10.4, 10.5 of Mac OS 10.6 Fedora Core 12, Ubuntu 9.10, openSUSE 11.2
Geheugen Minimum: 512 MB RAM; aanbevolen 1 GB RAM Minimum: 512 MB RAM; aanbevolen 1 GB RAM 1 GB RAM

Opmerking: Windows 2000 en Mac PowerPC worden niet ondersteund door AIR 2. Gebruikers kunnen AIR 1.5-toepassingen installeren en uitvoeren, maar gebruikers kunnen AIR 2 niet installeren of een update naar AIR 2 uitvoeren. Als u Mac OS 10.4 uitvoert op een Intel-processor kunt u AIR 2-toepassingen uitvoeren. Mac OS 10.4 wordt echter niet ondersteund als ontwikkelomgeving voor de SDK van AIR 2.

Aanvullende vereisten voor Linux-distributies:

Ondersteunde desktopomgevingen GNOME en KDE
Pakketbeheersystemen RPM en Debian
Minimale GTK+-versie 2.6
Windowmanagers Metacity (standaard voor GNOME) en KWin (standaard op KDE)
Transparantie Voor ondersteuning voor transparantie in AIR-toepassingen zijn een compositing window manager en aanvullende X-serverextensies nodig. De volgende compositing windowmanagers worden ondersteund: Beryl, Compiz, Compiz-fusion; de volgende X-serverextensies worden ondersteund: Composite, Render, Shape.
Flash Player Voor een naadloze installatie (badge-installatie) vanaf internet is Flash Player 10.0.15.3 of later vereist.

Ondersteunde talen

De volgende talen worden ondersteund bij de installatie en runtime van Adobe AIR 2:

 • Chinees (vereenvoudigd)
 • Chinees (traditioneel)
 • Tsjechisch
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Italiaans
 • Japans
 • Koreaans
 • Pools
 • Portugees (Braziliaans)
 • Russisch
 • Spaans
 • Zweeds
 • Turks

Nieuw in AIR 2

 • Er is niet langer ondersteuning voor Windows 2000 en Mac PowerPC. Gebruikers met deze besturingssystemen kunnen AIR 1.5-toepassingen nog steeds installeren en uitvoeren, maar kunnen AIR 2 niet installeren of een update uitvoeren naar AIR 2.
 • Native proces-API
 • Detectie van massaopslagapparaten
 • Native documenthandlers voor het openen van documenten
 • Lokale microfoon-API
 • Ondersteuning voor schermlezers (alleen Windows)
 • Verbeterde ondersteuning voor slepen en neerzetten
 • IME-API en verbeterde IME-tekstinvoer
 • Nieuwe WebKit met CSS3-mogelijkheden en ondersteuning voor een aantal HTML5-functies
 • Snellere JavaScript-engine
 • Socketservers en peer-to-peer
 • TLS/SSL-sockets
 • UDP-netwerkondersteuning
 • Bewegingen en meervoudige aanrakingen
 • Prestatieverbeteringen
 • Afdrukken met de vectormethode op meerdere platformen (Mac/Windows)
 • Verbeterde printercommunicatie
 • Algemene fouthandler
 • IPv6-netwerkondersteuning
 • Runtime-installatieprogramma's als .deb- & .rpm-pakketten voor Linux
 • Beveiligingsverbeteringen
 • Maximumvensterafmetingen vergroot

Adobe AIR installeren

Voor het installeren van AIR 2 en AIR-toepassingen hebt u beheerdersrechten nodig op uw computer.

AIR 2 op een Windows-computer installeren

 1. Download het AIR 2-installatiebestand via http://get.adobe.com/nl/air*.
 2. Dubbelklik op het AIR 2-installatiebestand en volg de aanwijzingen om de installatie uit te voeren.

AIR 2 op een Mac OS-computer installeren

 1. Download het AIR 2-installatiebestand via http://get.adobe.com/nl/air*.
 2. Dubbelklik op het AIR 2-installatiebestand en volg de aanwijzingen om de installatie uit te voeren.
 3. Als het venster Verifiëren wordt weergegeven in het installatieprogramma, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder in.

AIR 2 op een Linux-computer installeren

Het binaire installatieprogramma gebruiken

 1. Download het binaire AIR 2-installatiebestand via http://get.adobe.com/nl/air*.
 2. Dubbelklik op het AIR 2-installatiebestand AdobeAIRInstaller.bin en volg de aanwijzingen om de installatie uit te voeren.
 3. Als u niet bent aangemeld als beheerder, wordt u als u het installatieprogramma aanroept gevraagd om het beheerderswachtwoord op te geven (hoofdwachtwoord voor niet-Debian-systemen en het wachtwoord van de sudo user voor Debian-systemen). Let ook op het volgende:
  • U moet uitvoeringsrechten toekennen aan het BIN-bestand
   chmod +x [AdobeAIRInstaller].bin
  • Adobe AIR wordt geïnstalleerd als een native pakket: als rpm op een op rpm gebaseerde distributie en als deb op een Debian-distributie. AIR ondersteunt momenteel geen andere pakketindeling en wordt mogelijk niet geïnstalleerd op distributies als Slackware.
  • Adobe AIR wordt op de volgende locatie geïnstalleerd: /opt/Adobe AIR/Versions/1.0
  • AIR registreert het mime-type "application/vnd.adobe.air-application-installer-package+zip", wat betekent dat .air-bestanden dit mime-type hebben en daarom geregistreerd zijn bij de AIR-runtime.

De pakketinstallatieprogramma's gebruiken

 1. Download het AIR 2-pakketbestand via http://get.adobe.com/nl/air*
 2. Afhankelijk van uw systeem kunt u kiezen uit het rpm-pakket of het Debian-pakket.
 3. Dubbelklik op het AIR 2-pakketbestand om het pakket te installeren.
  3. U kunt het pakket ook installeren vanaf de opdrachtregel.

Als u een op Debian gebaseerd systeem gebruikt, gebruikt u de volgende opdracht:

sudo dpkg -i <pad naar het pakket>/adobeair-2.0.0.xxxxx.deb

Als u een op rpm gebaseerd systeem gebruikt, gebruikt u de volgende opdracht om AIR voor de eerste keer te installeren:

sudo rpm -i <pad naar het pakket>/adobeair-2.0.0-xxxxx.i386.rpm

Gebruik de volgende opdracht als u een bestaande AIR-installatie wilt bijwerken:

sudo rpm -U <pad naar het pakket>/adobeair-2.0.0-xxxxx.i386.rpm

Opmerking: Het uitvoeren van een upgrade van Adobe AIR met een pakketinstallatieprogramma wordt alleen ondersteund als u versie 1.5.3 of later installeert.

Adobe AIR verwijderen

Als u Adobe AIR hebt geïnstalleerd, kunt u de installatie verwijderen aan de hand van de volgende procedures.

Adobe AIR van een Windows-computer verwijderen

 1. Selecteer in het menu Start van Windows de optie Instellingen > Configuratiescherm.
 2. Selecteer het onderdeel Software.
 3. Selecteer "Adobe AIR" om de runtime te verwijderen.
 4. Klik op de knop Wijzigen/verwijderen.

Adobe AIR van een Mac-computer verwijderen

1. Dubbelklik op "Adobe AIR Uninstaller" in de map /Programma's/Hulpprogramma's.

Adobe AIR van een Linux-computer verwijderen

1. Gebruik de pakketbeheerder van het systeem om het Adobe Air-pakket te verwijderen.

AIR-toepassingen installeren

AIR-toepassingen voor Mac, Windows en Linux installeren

Badge-installatie in webbrowser
U kunt AIR-toepassingen installeren via de functie voor naadloze installatie (badge-installatie), waarbij de AIR-runtime wordt geïnstalleerd of bijgewerkt. Als de AIR-runtime is geïnstalleerd en u op een koppeling/badge op de webpagina klikt, wordt de installatie van de toepassing gestart. U wordt zo nodig gevraagd om een installatielocatie en een beheerderswachtwoord.

Installatie via lokale .air-bestanden
Als de AIR-runtime is geïnstalleerd, kunt u dubbelklikken op het .air-bestand om het installatieprogramma van de toepassing aan te roepen. Het installatieprogramma begint met een beveiligingsdialoogvenster waarin de identiteit van de uitgever wordt beschreven. U wordt zo nodig gevraagd om een installatielocatie en het wachtwoord van een lokale gebruiker.

Aanvullende details voor Linux

 1. AIR-toepassingen worden geïnstalleerd als een Linux-pakket (rpm of deb).
 2. De pakketnaam is een combinatie van de applicationID en publisherID voor de toepassing.

Tips en trucs

Problemen oplossen met AIR-installatieprogramma's

Raadpleeg de volgende TechNote voor meer informatie over het oplossen van problemen met installatieprogramma's:

http://kb2.adobe.com/cps/403/kb403150.html*

Installatielogbestanden voor de installatie van AIR 2-toepassingen en de AIR 2-runtime

In AIR 2 wordt er standaard een installatielogbestand gemaakt. Dit bestand heet Install.log op Linux en Windows. Op Mac OS heet dit bestand system.log. Dit logbestand is cumulatief, wat inhoudt dat nieuwe loggegevens worden toegevoegd aan het einde van het bestaande logbestand telkens wanneer er een geslaagde of niet-geslaagde poging wordt gedaan om de AIR-runtime of een AIR-toepassing te installeren of te updaten. De grootte van het logbestand is beperkt tot 0,5 MB. Als het bestand deze limiet overschrijdt, zal dit worden ingekort.

De locatie van dit bestand verschilt van platform tot platform:

*Op Windows XP: C:\Documents and Settings\<gebruikersnaam>\Local Settings\Application Data\Adobe\AIR\logs\Install.log
*Op Windows Vista/ Windows 7: C:\Users\<gebruikersnaam>Appdata\Local\Adobe\AIR\logs\Install.log
*Op Mac OS X: /private/var/log/system.log (consoletoepassing)
*Op Linux: /home/<gebruikersnaam>/.appdata/Adobe/AIR/Logs/Install.log

Bekende problemen en beperkingen

Schermlezerondersteuning

Schermlezerondersteuning is momenteel alleen beschikbaar op het Windows-besturingssysteem. Schermlezers die compatibel zijn met AIR zijn onder meer NonVisual Desktop Access (NVDA) en JAWS versie 11. Activering op het hoogste niveau en automatische aankondiging van de inhoud van een scherm werken mogelijk niet in alle gevallen geheel naar behoren. Als een tekstveld bijvoorbeeld de focus heeft, wordt door JAWS 11 mogelijk de virtuele-cursormodus geopend in plaats van de formuliermodus, waardoor er niet in het tekstveld kan worden getypt. Dit kan worden opgelost door met behulp van de tabtoets het veld te verlaten en vervolgens met de tabtoets het veld weer de focus te geven. Op deze manier kan er wel tekst worden ingevoerd.

Niet-ASCII URL's

Als een URL-tekenreeks niet-ASCII-tekens bevat, werkt de URL mogelijk niet op Windows XP omdat AIR afhankelijk is van een Windows-codemodule die mogelijk niet op het systeem bestaat. Dit kan worden opgelost door Internet Explorer 7 te installeren, omdat hierbij eveneens de benodigde codemodule wordt geïnstalleerd. Windows Vista en later hebben geen last van dit probleem.

Badge-installatieprobleem met native pakketinstallaties voor Linux

Nadat u Adobe AIR hebt geïnstalleerd met een native pakketinstallatieprogramma, is het mogelijk dat badge-installatie niet werkt en u een foutbericht krijgt met de volgende strekking: "Er heeft zich helaas een fout voorgedaan. De toepassing kan niet worden geïnstalleerd. Probeer de toepassing opnieuw te installeren. Neem contact op met de maker van de toepassing als het probleem zich blijft voordoen. Fout 1." Dit probleem is opgelost in Flash Player 10.1.

Het probleem kan in oudere versies van Flash Player worden opgelost door het .air-bestand te downloaden en lokaal op te slaan, en het vervolgens te installeren met het Adobe AIR-toepassingsinstallatieprogramma. Nadat u dit hebt gedaan, horen toekomstige badge-installaties naar behoren te werken.

Invoerprobleem met Thaise tekst in AIR HTML

De cursor kan naar de onjuiste positie verspringen bij het typen van Thaise tekens in HTML-inhoud. Tekstinvoer voor talen die niet in de lijst met ondersteunde talen zijn vermeld, is momenteel niet beschikbaar.

PDF-inhoud wordt niet weergegeven zonder Adobe Reader

Als u PDF-inhoud wilt weergeven in AIR 2, moet Adobe Reader 8.2/9.3 of hoger zijn geïnstalleerd.

Weergaveprobleem met ingesloten Flash-inhoud

Flash-inhoud ingesloten in een HTML-pagina of een HTML-toepassing wordt niet weergegeven als de toepassing een transparant venster gebruikt.

Installatieprogramma voor Fedora Core met SELinux

De runtime-installatie met het binaire installatieprogramma en de badge-installatie van AIR-toepassingen werken niet wanneer SELinux is ingeschakeld op Fedora Core-computers.

AIR2 installeren op Linux-distributies van 64 bits

Raadpleeg de volgende TechNote als er problemen optreden bij de installatie van AIR 2 of tijdens het bijwerken op de achtergrond van AIR 1.5.3 op Linux-computers van 64 bits: http://kb2.adobe.com/cps/521/cpsid_52132.html*

AIR Knowledgebase

Raadpleeg de ondersteuningswebsite van Adobe AIR http://www.adobe.com/support/air/* voor meer informatie over bekende problemen.