Accessibility
 
Breadcrumb {international nav OR 10x10 spacer gif}
Ladda ned källfilen

Innan du börjar måste du ladda ned källfilen som du behöver för att gå igenom den här övningen.

Obs: Om du tittar på den här övningen som ett Adobe Acrobat PDF-dokument så har du redan laddat ned källfilen och kan hoppa över detta steg.

Ladda ned Windows-källfilen fhmx_tutorial_se.zip (1MB)
Ladda ned Macintosh-källfilen fhmx_tutorial_se.sit (1.1MB)

När du har dekomprimerat filen (i vissa system sker detta automatiskt), skapas en mapp med namnet FHMX_Tutorial i ditt system. Om du har problem med att ladda ned eller dekomprimera filer, se TechNote 13686.

To Table of Contents Back to previous document Forward to next document