Accessibility
 
Hem > Produkter > FreeHand > Support > Hämta
Macromedia FreeHand Support Center - versionskommentarer
Versionskommentarer för Macromedia FreeHand 10
Det här dokumentet innehåller ny information som inte behandlas i dokumentationen för FreeHand och kan komma att uppdateras om ytterligare information blir tillgänglig.

Systemkrav
Information som gäller både Windows och Macintosh
Information som endast gäller Windows
Information som endast gäller Macintosh
Rapportera programfel


Systemkrav

Windows Macintosh
300 MHz Intel® Pentium® II-processor eller bättre PowerPC-processor
Windows 98 SE, Windows Me, Windows NT® 4.0 (Service Pack 5), Windows 2000 eller Windows XP Mac® OS 9.1 och senare eller Mac® OS X 10.1.3 och senare
Tillräckligt med RAM för att uppfylla kraven för operativsystemet plus 64 MB programminne Tillräckligt med RAM för att uppfylla kraven för operativsystemet plus 40 MB programminne
70 MB ledigt hårddiskutrymme 70 MB ledigt hårddiskutrymme
En CD-enhet En CD-enhet
En färgbildskärm som klarar upplösningen 800 x 600 bildpunkter och 256 färger (1024 x 768 och miljontals färger rekommenderas) En färgbildskärm som klarar upplösningen 800 x 600 bildpunkter och 256 färger (1024 x 768 och miljontals färger rekommenderas)
Adobe® Type Manager® Version 4 eller senare för användning med Type 1-teckensnitt (rekommenderas) TrueType- eller Type 1-teckensnitt. Adobe® Type Manager® Version 4.6.1 eller senare för användning med Type 1-teckensnitt (rekommenderas)
En PostScript Level 2-kompatibel skrivare eller senare En PostScript Level 2-kompatibel skrivare eller senare
Netscape® Navigator® 4.0 eller senare eller Microsoft® Internet Explorer® 4.0 eller senare (rekommenderas) Netscape® Navigator® 4.0 eller senare eller Microsoft® Internet Explorer® 4.0 eller senare (rekommenderas)
Obs! Om du använder version 3.0 av någon webbläsare är allt innehåll i filmer, lektioner och FreeHand-hjälpen fortfarande tillgängligt men vissa funktioner, till exempel sökning, fungerar inte. Obs! Om du använder version 3.0 av någon webbläsare är allt innehåll i filmer, lektioner och FreeHand-hjälpen fortfarande tillgängligt men vissa funktioner, till exempel sökning, fungerar inte.
Obs! När du installerar den fristående versionen av FreeHand kopieras inte clipart för FreeHand till den lokala hårddisken vid installationen. Clipart finns i mappen Clipart på CD-skivan med FreeHand. Obs! När du installerar den fristående versionen av FreeHand kopieras inte clipart för FreeHand till den lokala hårddisken vid installationen. Clipart finns i mappen Clipart på CD-skivan med FreeHand.

 

Errata för dokumentationen för FreeHand 10
I självstudiekursen för FreeHand 10, i avsnittet Skapa en färg-/formövergång till en bana, steg 6 står det:

Välj Ändra > Kombinera > Foga färg-/formövergång till bana eller klicka på knappen Anslut till bana.

Det ska stå:

Välj Ändra > Kombinera > Foga färg-/formövergång till bana

På sidorna 423 och 424 i handboken Använda FreeHand anges det att en DXF-fil kan exporteras från FreeHand 10. Det filformatet kan dock inte exporteras från FreeHand 10 på någon plattform.

Information som gäller både Windows och Macintosh

Paneler med flikar inom grupper av paneler har ändrats något vad gäller utseende och funktionalitet sedan dokumentationen skrevs, men du kan fortfarande anpassa gränssnittet. Paneler med flikar som kan ordnas om visas nu som sidorna i en bok när du växlar mellan flikarna. De här ändringarna har gjort enligt amerikanska domslutsbeslut.

Paneler kan nu flyttas mellan panelgrupper genom att du väljer alternativet för att gruppera panel med på menyn Alternativ i namnlisten för varje expanderad panel. Du kan också ändra grupperingen av panelen med hjälp av en snabbmeny: Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) i panelgruppens namnlist om du vill se snabbmenyn.

När du försöker dra en flik visas ett meddelande om att du använder snabbmenyn eller menyn i panelen Alternativ till att flytta paneler med flikar mellan panelgrupper.

Standardkortkommandon har ändrats till en gemensam standarduppsättning för Macromedia. Detta bör förenkla användningen av FreeHand tillsammans med andra Macromedia-produkter. Om du föredrar att använda kortkommandona från FreeHand 9 kan du ändra inställningsfilen för kortkommandon på panelen Anpassa kortkommandon. Du öppnar panelen på menyn Redigera.
FreeHand-filer som har öppnats i Flash kan visas med färger som inte motsvarar de färger som ursprungligen skapades i FreeHand. Färgskillnader kan inträffa eftersom FreeHand till skillnad från Flash använder hanterade färger. Om du vill säkerställa en nära färgmatchning vid arbete mellan Flash och FreeHand bör du ställa in färghanteringstypen till Ingen på inställningspanelen för FreeHand.
Bitmappade Photoshop® 6-filer som importeras till FreeHand 10 får inte rätt storlek. Hämta Photoshop® Xtra™-uppdateringen för Macromedia FreeHand 10 från Macromedia FreeHands supportcenter. Det bör korrigera problemet.
Om du vill hämta förbättringar av funktionen Testa film i Flash och SWF-exporten hämtar du Flash Export Xtra™-uppdateringen för Macromedia FreeHand 10 från Macromedia FreeHands supportcenter.

Information som gäller Windows

Om du kör två eller fler program samtidigt i Windows 98 eller Windows ME kan resursproblem uppstå. Om du upplever omritningsproblem i användargränssnittet, t.ex. att ikoner försvinner, avslutar du några aktiva program. Detta problem kan inte rättas till med mer hårddiskutrymme eller internminne utan har sin orsak i operativsystemet.
Vissa 16-bitars PCL-drivrutiner i Windows ME eller Windows 98 ger upphov till väldigt stora spolfiler när du skriver ut konturtoningsövergångar. Detta inträffar inte i NT och 2000.

 

Information som gäller Mac® OS 9.1 och senare
FreeHand kräver att tillägget CarbonLib körs under Mac®OS 9.x. När du har installerat FreeHand startar du om datorn och kontroller vilken version av tillägget CarbonLib som används. Tillägget finns i mappen Tillägg i systemmappen. Om det behövs uppdaterar du till CarbonLib 1.5 eller senare. CarbonLib-uppdateringen kan hämtas från Apples webbplats.

OpenType-teckensnitt skrivs inte ut på rätt sätt från Mac®OS 9.1 om du inte använder ATM 4.6.1.

 

Information som gäller Mac® OS X

Macromedia ser med stor spänning på Apples senaste operativsystem och har för avsikt att stödja Mac®OS X i kommande versioner av våra produkter. Macromedia FreeHand 10 är den första av våra produkter som kan köras på Mac®OS X. Mer information om Mac®OS X och uppdateringar för det operativsystemet finns på Apples webbplats för MacOS X.

FreeHand 10 kör som i äkta Mac®OS X-läge och utnyttjar de många tillgängliga funktionerna, t.ex. förbättrat stöd för virtuellt minne och systemhanterad dubbelbuffring. Eftersom Mac®OS X är den första generationen av en ny produkt har vi identifierat några problem som kan uppstå när du kör FreeHand 10 på Mac®OS X:

Vid åtkomst av en nätverksansluten, icke-PostScript-skrivare utan stöd kan operativsystemet identifiera skrivaren som en PostScript-kapabel enhet. Det kan resultera i att dialogrutan Skriv ut i FreeHand innehåller PostScript-alternativ för skrivaren. Försök till utskrift på skrivaren kommer att misslyckas. Om du får det här problemet kan du fastställa om skrivaren kan användas genom att ansluta den direkt till datorn och sedan undersöka den från Utskriftscenter. Kontakta tillverkaren av skrivaren och be om information om uppdaterade drivrutiner för Mac®OS X.
Standardformatet för skrivarspolfiler i Mac®OS X är PDF. Operativsystemet innehåller funktioner som utnyttjar detta. Eftersom FreeHand genererar PostScript-spolfiler fungerar inte vissa Mac®OS X-funktioner på rätt sätt med FreeHand. Ett exempel: Det går inte att använda funktionen för förhandsgranskning från dialogrutan Skriv ut. I FreeHand finns en lösning på detta genom en egen förhandsgranskning i programmets utskriftsinställningar. Klicka på FreeHand 10 i dialogrutan Skriv ut och klicka sedan på knappen Inställningar. Använd sedan den förhandsgranskning som finns i dialogrutan som öppnas.
Quartz-ritningsmodellen som ingår i Mac®OS X baseras på Acrobat 3-versionen (PDF-specifikation 1.2) av PDF. Olyckligtvis hanteras inte vissa Acrobat 4-funktioner (PDF-specifikation 1.3), t.ex. toningsoperatorer. Om du vill generera PDF-filer som kan användas med andra äkta Mac®OS X-program bör du använda alternativpanelen i FreeHands PDF-exportfunktion för att säkerställa att du genererar Acrobat 3-filer (PDF-specifikation 1.2). Du kan kontrollera kompatibiliteten hos den resulterande filen genom att öppna den i förhandsgranskningsfunktionen som vanligen finns i Mac®OS X tillämpningsmapp. FreeHand hanterar vidare inte kopiering och inklistring av PDF-data. Om du måste överföra en PDF-fil till ett annat program använder du exportfunktionen i FreeHand.

Trots att Mac®OS X har utmärkta funktioner för flera användare på samma dator utnyttjar inte FreeHand 10 detta. Om du vill använda FreeHand i en fleranvändarmiljö måste administratören ändra behörigheterna för flera inställningsmappar och filer i programmappen för FreeHand. Annars kan inte användare med begränsad behörighet utnyttja FreeHands funktioner fullt ut.

Administratören bör tilldela läs/skriv-åtkomst till följande objekt för alla FreeHand-användare:

- Mappen Macromedia FreeHand 10: Ange mappens behörigheter till läs/skriv för alla användare och klicka sedan på knappen Kopiera om du vill kopiera behörigheterna till alla undermappar.
- Mappen Macromedia FreeHand 10: CMYK2RGBtable och RGB2CMYKtable (filer)
- Macromedia FreeHand 10:Swedish: Xtra-hanteraren, Inställningar och Xtra info cacheminne (filer)
- Macromedia FreeHand 10:Swedish:Penslar: alla filer
- Macromedia FreeHand 10:Swedish:Ordlista: alla filer i alla undermappar
- Macromedia FreeHand 10:Swedish:Format: alla filer
- Macromedia FreeHand 10:Swedish:Symboler:alla filer
- Macromedia FreeHand 10:Swedish:Inställningar:Ram: alla filer
- Macromedia FreeHand 10:Swedish:Inställningar:Tangentbord: alla filer
- Macromedia FreeHand 10:Swedish:Inställningar:PrintSet: alla filer
- Macromedia FreeHand 10:Swedish:Inställningar:Verktygsfält:Verktygsfält (fil)
- Macromedia FreeHand 10:Swedish:Xtra:Mappen Bildspruta: alla filer

Licensiering
FreeHand-licensen ger användaren rätt att installera och använda FreeHand 10 på en dator per licens. Om du har installerat FreeHand på en dator med flera användarkonton kan du använda samma serienummer för alla användare på datorn. Däremot måste varje användare ange serienumret för den installerade versionen av FreeHand första gången de startar programmet.

FreeHand 10 hanterar inte byte av språk genom den internationella kontrollpanelen i Mac®OS X. Om du har flera språkmappar för FreeHand kan du välja en av dem med hjälp av funktionen för ändring av språk vid start. Om du vill använda den här funktionen lägger du till önskade språkmappar i programmappen för FreeHand, dubbelklickar på programikonen för FreeHand och håller därefter ned mellanslagstangenten. Välj önskat språk i dialogrutan och klicka sedan på OK.
Eftersom vi inte har fått någon Carbon-kompatibel version av SDK:erna för Adobe Photoshop® eller Adobe Illustrator® har vi inte kunnat fortsätta stödja Plug-inmoduler för dessa produkter i denna version av FreeHand. Det kan gå att använda FreeHand Xtras och Adobe-Plug-inmoduler med FreeHand 10 på Mac®OS 9, men Plug-inmoduler fungerar inte på Mac®OS X. Det betyder att vi har placerat Photoshop Filters Xtra™-, Illustrator Plug-ins Xtra™- och Disabled Plug-Ins-filerna i mappen Unsupported Xtras på den fristående FreeHand 10-cd:n. Vi hoppas kunna förbättra vårt stöd för nya Photoshop- och Illustrator-Plug-inmoduler när uppdaterade SDK:er blir tillgängliga. (Adobe Illustrator och Adobe Photoshop är registrerade varumärken som tillhör Adobe Corporation.)
Rapportera ett programfel till FreeHand-gruppen
Har du hittat ett programfel? Du bör först och främst kontakta Macromedias kundsupport. Där kan du få hjälp med att lösa problem och dokumentera programfel. Om du inte längre är berättigad till support kan du använda Formuläret för programfel.

Tack för att du använder FreeHand och för att du tagit dig tid att meddela oss dina synpunkter!