#1E1E1E

Adobe Acrobat Sign

เจาะลึกเกี่ยวกับการแนะนำพนักงานใหม่ทางไกลและปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การทำงานทางไกลสร้างความท้าทายให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างมาก แนะนำสมาชิกทีมกลุ่มใหม่ด้วยเครื่องมือเหล่านี้

สำรวจ Acrobat Sign

A person working remotely from their kitchen by participating in a video conference call on their laptop

เริ่มต้นอย่างถูกต้องเหมาะสม

เมื่อใดก็ตามที่องค์กรของคุณรับพนักงานใหม่ บริษัทจะต้องมีประสบการณ์ในการแนะนำพนักงานใหม่ที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่างานจะดำเนินไปได้โดยไม่ติดขัดและพนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

แล้ววิธีไหนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด การแนะนำพนักงานทางไกลเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการรับพนักงานทางไกลเข้าทำงานในบริษัท การแนะนำพนักงานใหม่โดยทั่วไปมักเป็นการสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับวัฒนธรรม นโยบาย และความคาดหวังของบริษัทให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถเริ่มทำงานในฐานะสมาชิกทีมที่ทุ่มเทและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในทันที นอกจากนี้ หากทำได้ดี การแนะนำพนักงานใหม่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ได้

หากคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายการจ้างงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้สรรหาบุคลากร การทราบถึงลักษณะของกระบวนการแนะนำพนักงานใหม่ในที่ทำงานทางไกลนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ รวมถึงเหตุผลที่ทำให้กระบวนการนั้นมีความสำคัญด้วย

หลักในการแนะนำพนักงานใหม่ที่ดี

แผนการแนะนำพนักงานที่ดีจะช่วยให้พนักงานใหม่บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

  • ให้คำแนะนำและช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงบทบาทของตนเองอย่างถ่องแท้ในวันแรกของการทำงาน
  • จัดเซสชันการฝึกอบรมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่พวกเขาจะต้องใช้รวมถึงบรรยากาศในการทำงาน
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม นโยบาย และระเบียบของบริษัท
  • แนะนำพนักงานให้ทีมได้ทำความรู้จักและช่วยให้พนักงานทำงานร่วมกับทีมของตนได้
  • นัดหมายเวลาเพื่อติดตามความคืบหน้าและการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้มีโอกาสตอบข้อสงสัย

วัตถุประสงค์หลักในการแนะนำพนักงานใหม่ทางไกลคือการทำให้พนักงานเกิดความคุ้นเคยกับระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานที่เข้าใจถึงงานที่ตนต้องทำในตำแหน่งงานนั้นๆ และทำงานด้วยความรู้สึกสบายใจจะทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังทำงานกับบริษัทยาวนานขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการแนะนำพนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้พนักงานรู้สึกเป็นที่ยอมรับ

ทำไมฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงเปลี่ยนไปใช้การแนะนำพนักงานทางไกล

มีเหตุผลมากมายที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจำนวนมากเปลี่ยนไปใช้การแนะนำพนักงานใหม่ทางไกล แม้ว่าการปรับเปลี่ยนในช่วงแรกนั้นจะเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับการระบาดของโรค COVID-19 แต่การทำงานทางไกลก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ อย่างแท้จริง (เช่น สมดุลชีวิตการทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย) วิธีการแบบผสมผสานที่ผสมผสานการแนะนำพนักงานใหม่แบบพบปะซึ่งหน้ากับทางออนไลน์เข้าด้วยกันก็มีประสิทธิภาพเช่นกัน

ในปัจจุบัน พนักงานทำงานได้จากทุกที่ และความยืดหยุ่นในการทำงานดังกล่าวก็สร้างความท้าทายรูปแบบใหม่ให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล การทำงานทางไกลช่วยลดต้นทุนค่าแรงและค่าจ้างได้ แต่ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ทำให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องสื่อสารและส่งถึงพนักงานในสถานที่ที่พวกเขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อไม่สามารถประชุมแบบพบปะแบบต่อหน้าได้และฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจปฏิเสธการรวบรวมแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษและการพบปะซึ่งหน้า จึงจำเป็นต้องหาวิธีใหม่ในการรับพนักงานใหม่เข้าทำงานในบริษัท

A person writing on a tablet with a stylus while standing in their home office

วิธีใหม่ในการแนะนำพนักงาน

กระบวนการแนะนำพนักงานใหม่ทางไกลก่อให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่งและช่วยให้ติดต่อกับพนักงานได้ ในมุมของฝ่ายทรัพยากรบุคคล กระบวนการแนะนำพนักงานทางไกลช่วยให้บริษัทสามารถจ้างพนักงานจากต่างรัฐ จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถจากทางไกล และอบรมพนักงานได้รวดเร็วขึ้น แต่ Zoom และบริการการประชุมผ่านวิดีโออื่นๆ มักเป็นอุปสรรคในการทำงาน คุณจะต้องอาศัยกระบวนการที่ดีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กระบวนการแนะนำพนักงานใหม่นี้มีการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารดิจิทัล คุณสามารถเพิ่มความเร็วของกระบวนการแนะนำพนักงานใหม่และการเซ็นเอกสารรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพิมพ์และหมึกพิมพ์ได้ด้วยการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งในความเป็นจริงนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มความเร็วของขั้นตอนการจ้างงานได้ถึงสี่เท่าเมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่งที่ไม่ได้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทที่ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มที่จะไม่ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการ IT เพื่อรับลายเซ็นจากพนักงานเพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและประหยัดเงินได้มากขึ้นด้วย

นิยามของกระบวนการ

กระบวนการแนะนำพนักงานใหม่ทางไกลแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้


1.

คุณนำทางพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างไปยังแพลตฟอร์มฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทเพื่อเข้าถึงเอกสารต่างๆ ของพนักงาน เช่น แบบฟอร์ม W-9, ข้อมูลธนาคาร, คู่มือพนักงาน และเอกสารสำคัญอื่นๆ


2.

พนักงานเข้าร่วมการปฐมนิเทศทางไกลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแนะนำพนักงานใหม่รวมถึงการต้อนรับและการปฐมนิเทศเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ


3.

ผู้จัดการของพนักงานตอบกลับและจัดการงานเอกสารที่จำเป็นให้เสร็จสิ้น (Acrobat Sign รองรับเอกสารทุกชนิดที่ต้องใช้ลายเซ็น)


4.

ผู้จัดการของพนักงานเริ่มปฐมนิเทศพนักงานใหม่เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบและโอกาสอื่นๆ

5.

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลติดตามผลกับพนักงานในสัปดาห์แรกเพื่อดูว่าพนักงานปรับตัวเข้ากับบริษัทได้หรือไม่


รับเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วย Acrobat Sign

ไม่ว่าองค์กรของคุณจะต้องการแบบฟอร์มประเภทใด Acrobat Sign ก็เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับความปกติใหม่อย่างการทำงานจากที่บ้าน ทำให้แบบฟอร์มการตรวจสอบประวัติ ข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิ์ หนังสือตอบรับการว่าจ้าง สัญญารักษาความลับและคู่มือพนักงานเป็นแบบไม่ต้องใช้กระดาษโดยสมบูรณ์ และหากคุณต้องการรวบรวมลายเซ็น Acrobat Sign มีฟังก์ชันการใช้งานที่ทรงพลังในการรวบรวม ติดตาม และแจ้งเตือนเกี่ยวกับลายเซ็น

Examples of using Adobe Sign for the onboarding of remote employees

ปัญหาและวิธีแก้ไข

Acrobat Sign ให้คุณได้มากกว่าแค่ลายเซ็น รายการเทมเพลตที่หลากหลายช่วยให้คุณสามารถเก็บคลังเอกสารซึ่งสามารถนำกลับมาปรับใช้ใหม่ได้ทันทีที่เริ่มต้นจ้างพนักงานใหม่ Acrobat Sign รองรับโลโก้ แท็กไลน์ และข้อความต้อนรับที่กำหนดเอง ไปจนถึงอีเมลที่ขอลายเซ็น นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าการยืนยันที่มีแบรนด์ดิ้งและข้อมูลสำหรับขั้นตอนต่อไปได้ด้วย

โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีการอัปเดตสถานะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเซ็นชื่อ รวมถึงการยืนยันการรับเอกสาร สถานะการเผยแพร่ และแจ้งให้ทราบด้วยว่าการส่งเอกสารนั้นถึงปลายทางแล้วหรือไม่ หรือมีการประทับเวลาในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการหรือไม่ สถานะของเอกสารที่แสดงแบบเรียลไทม์รวมถึงการเข้ารหัสขั้นสูงทำให้มั่นใจได้ว่า Acrobat Sign ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการด้านลายเซ็นในโปรแกรมเดียว นอกจากนี้ ยังผสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยคุณสามารถเข้าถึงเอกสารและการจัดการต่างๆ ได้จากอุปกรณ์มือถือ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่ Acrobat Sign สามารถช่วยคุณในการจัดการบุคคลากรทางไกล คุณสามารถเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลและกรณีศึกษาที่มีอยู่มากมายเพื่อทำความเข้าใจว่าองค์กรของคุณจะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนการทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลไปเป็นแบบดิจิทัลได้หรือไม่ เตรียมพร้อมรับประโยชน์จากการเซ็นชื่อได้เลย

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/seo-articles/acrobat-color-blade