#1E1E1E

Adobe Acrobat Sign

บันทึกคำให้การคืออะไร คำนิยามทางกฎหมายและความสำคัญของเอกสารดังกล่าวที่มีต่อคุณ

เอกสารทางกฎหมายนี้คือเครื่องมือสำคัญสำหรับการพิจารณาคดีในชั้นศาล ค้นพบการใช้บันทึกคำให้การในกรณีต่างๆ และวิธีการจัดทำบันทึกคำให้การจากที่บ้านได้อย่างง่ายดาย

สำรวจ Acrobat Sign

A person reviews an affidavit on their laptop while talking on their phone

ประกอบด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้น

คุณอาจจะเคยได้ยินคำว่า บันทึกคำให้การ มาก่อน แม้ว่าจะเป็นเพียงคำที่ปรากฏในตอนหนึ่งของ Law & Order ก็ตาม บันทึกคำให้การหรือ affidavit มาจากคำภาษาละตินคำว่า affidare ซึ่งหมายถึง “การให้คำสาบาน” โดยเป็นคำแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งผู้เขียน (ที่เรียกว่า ผู้ให้การ) ได้ให้คำสาบานว่าจะให้การด้วยความสัตย์จริงภายใต้บทลงโทษฐานให้การเท็จ ผู้ให้การจะเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าพนักงานรับรองเอกสารหรือเจ้าพนักงานศาลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

การบันทึกคำแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรในบันทึกคำให้การถือว่าเป็นเหมือนกับการให้การด้วยคำพูดภายใต้คำสาบานในชั้นศาล เมื่อคุณเขียนบันทึกคำให้การ คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้ให้การตามข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน หากพบว่าบันทึกคำให้การของคุณมีข้อมูลที่เป็นเท็จ คุณอาจมีความผิดทางอาญาได้

ควรระบุข้อมูลใดบ้างในบันทึกคำให้การของคุณ

แบบฟอร์มบันทึกคำให้การทุกฉบับจะเริ่มต้นด้วยคำรับรองที่ระบุตัวตนของผู้ให้การโดยเริ่มจากชื่อ ตามด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของศาลที่จะได้รับบันทึกคำให้การฉบับนั้นๆ

ส่วนถัดมาจะเป็นคำแนะนำตัวของผู้ให้การและคำสาบานตนว่าคำแถลงที่เขียนขึ้นต่อไปนี้เป็นความจริง จากนั้น จะเป็นการเขียนคำให้การในฐานะบุคคลที่หนึ่งโดยจะต้องสรุปข้อเท็จจริงที่ตนให้การตามลำดับเวลาอย่างกระชับได้ใจความ ผู้ให้การจะต้องไม่ระบุความคิดเห็นส่วนตัวลงในคำแถลงดังกล่าว หากผู้ให้การระบุข้อคิดเห็นจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าคำแถลงเหล่านั้นเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่อย่างใด

ที่ด้านล่างของเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อความรับรองคำให้การโดยเจ้าพนักงานรับรองเอกสารหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ซึ่งเป็นการรับรองเอกสารอย่างเป็นทางการโดยระบุชื่อของตนรวมถึงสถานที่และวันที่ที่ออกเอกสารดังกล่าว เอกสารดังกล่าวจะพร้อมยื่นต่อศาลเมื่อคุณได้เซ็นชื่อลงบนเอกสารและเอกสารได้รับการรับรองแล้ว

เอกสารเพิ่มเติมและสิ่งที่แสดงต่อศาล

ในบางกรณี คุณอาจต้องการแนบเอกสารเพิ่มเติมไปกับบันทึกคำให้การของคุณ เช่น ภาพถ่าย ใบเสร็จ สำเนา ภาพประกอบ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจช่วยอธิบายให้คำแถลงของคุณชัดเจนยิ่งขึ้น จัดระเบียบเอกสารเพิ่มเติมของคุณตามตัวอักษรหรือหมายเลขเพื่อที่คุณจะสามารถอ้างอิงถึงเอกสารเหล่านั้นในบันทึกคำให้การได้อย่างง่ายดาย

Example of signing an affidavit with Adobe Sign on a laptop device
Example of an affidavit on different devices

เมื่อใดที่ควรใช้บันทึกคำให้การ

ในบางกรณี เอกสารคำให้การช่วยให้คุณไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลได้ หากคุณถูกเรียกไปให้เป็นพยานให้การในคดีหนึ่ง คุณอาจส่งบันทึกคำให้การเพื่อให้มีการอ่านคำให้การในชั้นศาลแทนการไปขึ้นศาลด้วยตนเองได้ แต่บันทึกคำให้การก็มีประโยชน์ที่หลากหลายนอกเหนือจากประโยชน์ในชั้นศาลเช่นกัน

ผู้มีส่วนร่วมในการพิจารณคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัวและการจัดการมรดกมักใช้บันทึกคำให้การเพื่อยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ของคำแถลงและคำสั่งของตน ผู้ที่ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อก็ต้องเซ็นชื่อในบันทึกคำให้การเพื่อรับรองว่าไม่ได้เปลี่ยนชื่อโดยมีวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระหนี้

Two people sitting at a table discussing an affidavit

Acrobat Sign จะช่วยให้คุณยื่นบันทึกคำให้การรวดเร็วขึ้นได้อย่างไร

Acrobat Sign เหมาะสำหรับสำนักงานกฎหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรือผู้ที่ต้องการจัดทำบันทึกคำให้การอย่างรวดเร็วและง่ายดาย เมื่อใช้ Sign คุณจะสามารถส่งบันทึกคำให้การให้เซ็นชื่อได้โดยตรงจากแอป กำหนดช่องเซ็นชื่อเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับได้ทำให้เอกสารเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการเซ็นชื่อเพื่อที่จะได้ทราบว่าพวกเขาได้เซ็นชื่อเรียบร้อยแล้ว และคุณสามารถปกป้องบันทึกคำให้การทุกฉบับที่คุณจัดทำขึ้นได้ด้วย VPN หรือการรับรองความถูกต้องแบบสองชั้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถดูเอกสารดังกล่าวได้

การผสานการทำงานระหว่าง Acrobat Sign กับ Notarize

ในแต่ละปีเฉพาะแค่ในสหรัฐอเมริกาก็มีการรับรองเอกสารมากกว่าหนึ่งพันล้านฉบับแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นการรับรองเอกสารฉบับกระดาษแบบเซ็นชื่อซึ่งหน้า การผสานการทำงานใหม่ล่าสุดของ Sign ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการที่ใช้แรงงานมากนี้ด้วยการผสานการทำงานร่วมกับบริการการรับรองเอกสารทางไกลของ Notarize ที่ช่วยให้รับรองเอกสารทางออนไลน์ได้ เมื่อคุณจัดทำบันทึกคำให้การของคุณใน Sign แล้ว คุณสามารถเปิดใช้ตัวเลือกการรับรองเอกสารผ่านทางออนไลน์ทางไกลเพื่อให้ผู้รับรองเอกสารทำการรับรองจากการประชุมทางวิดีโอได้

ค้นหาคำตอบว่าการใช้ Acrobat Sign จะช่วยปรับปรุงบันทึกคำให้การของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/seo-articles/acrobat-color-blade