เสริมสร้างสภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นด้วยโปสเตอร์ความปลอดภัยที่เหมาะสม

เมื่อคำนึงถึงความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นอันดับแรก งานจะเสร็จเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พนักงานจะรู้สึกสบายใจขึ้นและทำงานได้อย่างสุดความสามารถ เนื่องจากพวกเขาทราบว่าพื้นที่ทำงานของตนนั้นปลอดภัย หากคุณเป็นนายจ้าง สิ่งหนึ่งที่คุณจะให้ความสำคัญสูงสุดอย่างแน่นอนก็คือสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานเช่นนี้

ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องคำนึงถึงอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแรงงาน พนักงานชาวอเมริกันหลายล้านคนได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานในทุกๆ ปี การติดป้ายด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เหมาะสมจึงอาจเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อลดการบาดเจ็บดังกล่าวได้ ทุกบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับป้ายด้านสุขภาพและความปลอดภัย แต่การแสดงโปสเตอร์เหล่านี้ยังสามารถช่วยสร้างแนวคิดด้านความปลอดภัยที่สำคัญทั่วทั้งองค์กรได้

โปสเตอร์สุขภาพและความปลอดภัยสำหรับสถานที่ทำงานที่พบบ่อยที่สุด 5 ชนิด

ป้ายที่พบได้บ่อยที่สุดในพื้นที่จะขึ้นอยู่กับสถานที่ทำงานของคุณ ตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประเภทธุรกิจและขนาดในพื้นที่ของคุณโดยใช้ elaws FirstStep Poster Advisor ที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐ (DOL)

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในภูมิภาคใด ประเภทของป้ายที่คุณจะพบได้บ่อยที่สุดมีดังนี้

1. โปสเตอร์ของ OSHA ชื่อว่า “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย: เป็นไปตามกฎหมาย!”

ในทุกๆ รัฐที่มีแผนของรัฐที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (OSHA) จำเป็นต้องมีโปสเตอร์ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย: เป็นไปตามกฎหมาย!” โปสเตอร์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนี้มีให้ดาวน์โหลดได้ฟรีและครอบคลุมถึงสิทธิของพนักงาน รวมถึงสิทธิ์ในการ

 • มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย
 • แจ้งข้อกังวลด้านความปลอดภัยหรือสุขภาพกับนายจ้างหรือ OSHA
 • รายงานการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยจากการทำงานโดยไม่ถูกตอบโต้
 • รับข้อมูลและการฝึกอบรมเกี่ยวกับอันตรายจากการทำงาน ซึ่งรวมถึงสารอันตรายในที่ทำงาน
 • ขอให้ OSHA ดำเนินการตรวจสอบในสถานที่ทำงานอย่างเป็นความลับ หากพนักงานเชื่อว่าสภาวะการทำงานนั้นไม่ปลอดภัยหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • ให้ตัวแทนติดต่อ OSHA ในนามของพนักงาน

นายจ้างสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์โปสเตอร์ หรือจะขอสำเนาแบบกระดาษจาก OSHA ก็ได้ โดยให้เก็บสำเนา PDF ของโปสเตอร์ต้นฉบับเอาไว้เพื่อความปลอดภัยด้วย

หากคุณต้องการโปสเตอร์รูปแบบอื่น เช่น การนำเสนอ PowerPoint คุณสามารถแปลง PDF เป็นไฟล์ประเภทต่างๆ ได้ หรือหากคุณต้องการแสดงโปสเตอร์บนหน้าต่าง ก็สามารถเปลี่ยนโปสเตอร์เป็นฟิล์มยึดที่พลิกกลับหรือหมุนได้ ใช้เครื่องมือหมุน PDF จากนั้นแปลงโปสเตอร์จาก PDF เป็น JPG หรือเป็นไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับการพิมพ์

ไม่ว่าคุณจะต้องการแสดงโปสเตอร์นี้อย่างไร ก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปสเตอร์นั้นโดดเด่นและทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งสามารถติดโปสเตอร์นี้ไว้ในห้องพักหรือพื้นที่ทั่วไปได้ แต่อย่าลืมแจ้งให้พนักงานที่ทำงานทางไกลทราบโดยใช้เวอร์ชันดิจิทัลด้วย หากคุณได้บันทึกไฟล์โปรเจกต์เป็น JPG อย่าลืมแปลงไฟล์จาก JPG เป็น PDF ก่อนจะแชร์แบบออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขเอกสารสำคัญนี้


2. โปสเตอร์ค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงานที่เป็นธรรม (FLSA)

พนักงานต้องทราบถึงระดับค่าแรงขั้นต่ำในรัฐของตน DOL มีข้อมูลสรุปเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำที่คุณสามารถนำไปติดประกาศในพื้นที่ทำงานของคุณได้ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อกำหนดของ FLSA ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิ์พนักงานในการทราบถึงอัตราค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบัน โปสเตอร์นี้แตกต่างจากโปสเตอร์ OSHA โดยจะต้องได้รับการอัปเดตเมื่อมีการปรับปรุงเนื้อหา โปสเตอร์จะอธิบายถึงกฎหมายและแสดงค่าแรงขั้นต่ำอย่างชัดเจน

หากคุณมีพนักงานที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดพิเศษสำหรับค่าแรงขั้นต่ำ คุณจะต้องแสดงโปสเตอร์สิทธิพนักงานสำหรับพนักงานที่พิการ/ค่าแรงขั้นต่ำพิเศษ โดยสามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์ในเวอร์ชันใหญ่ เล็ก ภาพสี หรือภาพขาวดำได้บนเว็บไซต์ของ DOL ไฟล์ทั้งหมดเป็น PDF คุณสามารถแปลงได้ตามความจำเป็น


3. โปสเตอร์กฎหมายป้องกันการจับเท็จพนักงาน (EPPA)

EPPA ประกาศห้ามไม่ให้องค์กรเอกชนส่วนใหญ่ใช้เครื่องจับเท็จในระหว่างกระบวนการจ้างงาน ซึ่งโปสเตอร์ EPPA ระบุถึงกฎนี้ นอกจากจะต้องแสดงให้พนักงานทุกคนเห็นอย่างชัดเจนแล้ว ผู้สมัครและผู้ได้รับเลือกสำหรับการจ้างงานยังต้องเข้าถึงโปสเตอร์ดังกล่าวได้ง่ายอีกด้วย


4. โปสเตอร์กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานและสิทธิในการจ้างงานบุคคลในเครื่องแบบ (USERRA)

จำเป็นเฉพาะในกรณีที่ทหารผ่านศึกเริ่มทำงานหรือกลับเข้าทำงานใหม่ โปสเตอร์กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานและสิทธิในการจ้างงานบุคคลในเครื่องแบบครอบคลุมถึงสิทธิของพนักงานทหารผ่านศึกที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้

 • การจ้างงานใหม่
 • การเลือกปฏิบัติ
 • การตอบโต้
 • ประกันสุขภาพ
 • การเรียกร้องและการบังคับใช้ข้อบังคับ

เวอร์ชันออนไลน์มีพร้อมแจกจ่ายให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องเป็น PDF


5. โปสเตอร์กฎหมายว่าด้วยการลาหยุดเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว (FMLA)

โปสเตอร์ FMLA จำเป็นสำหรับนายจ้างทุกรายที่ได้รับการคุ้มครอง โดยให้ความคุ้มครองพนักงานในเหตุการณ์ดังนี้

 • การคลอดบุตร
 • การรับบุตรบุญธรรมหรือการดูแลอุปถัมภ์
 • ความจำเป็นในการสร้างความผูกพันกับบุตร (ภายในหนึ่งปีหลังจากคลอดบุตร หรือการรับบุตรบุญธรรม)
 • ความจำเป็นในการดูแลคู่สมรส บุตร หรือบิดามารดาของพนักงานในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรงซึ่งตรงตามเงื่อนไข
 • ปัญหาสุขภาพร้ายแรงของตัวพนักงานเองซึ่งตรงตามเงื่อนไขที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้
 • การย้ายกำลังพลไปประจำการที่อื่นซึ่งตรงตามเงื่อนไขของทหารผู้ซึ่งเป็นคู่สมรส บุตร หรือบิดามารดาของพนักงาน

โปสเตอร์ระบุรายละเอียดเฉพาะของการลาประเภทนี้ รวมถึงระบุผู้ที่มีสิทธิ์และระยะเวลาที่ครอบคลุม รับโปสเตอร์แบบ PDF ที่สามารถดาวน์โหลดได้และนำไปติดไว้ในพื้นที่ที่พนักงานทุกคนมองเห็นได้

A pizza artist wearing gloves and topping a pizza
A chef reviews safety information on their tablet

โปสเตอร์สุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มเติมที่อาจเป็นข้อกำหนดของรัฐหรืออุตสาหกรรม

ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งและอุตสาหกรรมของคุณ คุณอาจต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้

 • บทคัดย่อกฎหมายแรงงานเด็ก
 • ชั่วโมงการทำงานของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18
 • บทคัดย่อกฎหมายค่าจ้างเท่าเทียม
 • เอกสารข้อมูลการชดเชยการว่างงาน
 • โปสเตอร์ประกันการชดเชยของพนักงาน
 • ป้ายห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายคุณภาพอากาศในอาคาร

หาเอกสารเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ DOL ของรัฐคุณ ทั้งนี้ ให้คอยดูประกาศตามข้อบังคับอันเป็นผลมาจากสถานการณ์เฉพาะด้วย เช่น ประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับ COVID-19 ที่เคย (หรืออาจจะยังคง) เป็นข้อบังคับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในองค์กรของคุณควรลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดประเภทนี้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างและแสดงโปสเตอร์ของคุณเองได้ ซึ่งรวมถึงโปสเตอร์สร้างแรงบันดาลใจ กระบวนการภายใน และตารางเวลารายชั่วโมง

วิธีระบุและติดโปสเตอร์ความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

เมื่อพูดถึงการระบุและติดโปสเตอร์ความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ให้เลือกอย่างชาญฉลาด เยอะก็ไม่ได้ดีเสมอไป เช่นเดียวกับการสื่อสารประเภทอื่น คุณควรมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ชม จากนั้นจึงคิดถึงช่วงเวลา สถานที่ และวิธีการสื่อสารสิ่งที่คุณต้องการสื่อให้กับผู้ชม

หากต้องการติดโปสเตอร์ความปลอดภัยให้เหมาะสมในสถานที่ทำงาน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

1. มีโปรแกรมดู PDF อย่าง Adobe Acrobat Reader พร้อมใช้งานบนเวิร์กสเตชันของคุณ โดยส่วนใหญ่แล้ว โปสเตอร์มักมีเฉพาะในรูปแบบ PDF ดังนั้นเพื่อดูและ/หรือพิมพ์เอกสาร PDF คุณจะต้องคลิกที่ลิงก์โปสเตอร์ แล้วรอจนกว่าโปสเตอร์จะโหลดลงในโปรแกรมดู


2. คลิกที่ลิงก์โปสเตอร์และรอจนกว่าโปสเตอร์จะโหลดลงในโปรแกรมดู


3. หากต้องการพิมพ์ ให้คลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ใน Acrobat Reader ห้ามใช้ฟีเจอร์การพิมพ์ของเบราว์เซอร์


4. ติดเทปหรือแปะหน้าที่พิมพ์ไว้ด้วยกันเพื่อสร้างโปสเตอร์ขนาด 8 x 11 นิ้วหรือ 11 x 17 นิ้วที่จะนำไปแสดงให้เห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เวิร์กสเตชันของคุณ


Three men wearing construction vests and safety helmets look at paperwork together

เคล็ดลับสำหรับการแสดงโปสเตอร์ความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

โปสเตอร์สุขภาพและความปลอดภัยนั้นจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทุกคนมองเห็นและอ่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกฎหมายกำหนดว่าต้องแสดงโปสเตอร์เหล่านี้

แปะโปสเตอร์ความปลอดภัยไว้ในที่ที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้

อย่าลืมคำนึงถึงพนักงานทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการมองเห็นโปสเตอร์ ตัวอย่างไอเดียสำหรับตำแหน่งโปสเตอร์ที่เหมาะสม ได้แก่

 • ประตูที่มีคนเดินผ่านไปมาบ่อย
 • กระดานโถงทางเดิน
 • หน้าต่างในพื้นที่ส่วนกลาง
 • ห้องพัก
 • ซอฟต์แวร์ขององค์กรภายใน

หากพนักงานทั่วไปเห็นโปสเตอร์ได้ทุกวัน แสดงว่าโปสเตอร์ดังกล่าวอยู่ในจุดที่ดี หากใครก็ตามต้องถามหาเพื่อดูโปสเตอร์ แสดงว่าจะต้องหาตำแหน่งอื่นที่ดีกว่าเดิม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีโปสเตอร์สำรองพร้อมใช้งาน เนื่องจากพนักงานมีสิทธิ์ขอสำเนาเมื่อใดก็ได้

ทำให้โปสเตอร์ความปลอดภัยอ่านได้ชัดเจน

โปสเตอร์ที่อ่านได้ไม่ชัดเจนก็ไม่มีประโยชน์ ไม่ว่าจะแปะอยู่ในที่ที่โดดเด่นแค่ไหนก็ตาม คุณอาจต้องแปลแต่ละเวอร์ชันเป็นภาษาต่างๆ เวอร์ชันภาษาเบรลล์ หรือตัวเลือกในการเปลี่ยนข้อความเป็นคำพูด

ความชัดเจนนั้นจะรวมถึงการใช้ถ้อยคำด้วย โปสเตอร์ที่สร้างขึ้นโดย DOL อาจมีการใช้ศัพท์เฉพาะที่สร้างความสับสน ซึ่งอาจจำเป็นต้องอธิบายเพื่อเพิ่มความชัดเจน การแปลง PDF เป็น Word และการทำสำเนานั้นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการอัปเดตการใช้ถ้อยคำที่สร้างความสับสนโดยไม่สูญเสียประเด็นสำคัญ นายจ้างยังสามารถเพิ่มความคิดเห็นในบางส่วนของ PDF เพื่อเพิ่มความชัดเจน ไม่ว่าจะในกรณีใด ก็จำเป็นต้องเรนเดอร์ข้อความและรูปภาพให้เป็น PDF ที่มีคุณภาพสูงที่สุดเท่าที่มีให้ใช้

แนบโปสเตอร์ PDF กับประกาศทางอีเมล

ข้อมูลออนไลน์นั้นสามารถใช้งานได้หลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกล อีเมลต้อนรับที่ส่งถึงพนักงานใหม่และพอร์ทัลเอกสารของพนักงานเองก็เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับแชร์โปสเตอร์เหล่านี้ หรือแจ้งให้พนักงานทั้งหมดทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

อธิบายรายละเอียดโดยไม่ต้องมีใครถาม

สุดท้ายนี้ ให้เสนอการประชุมแบบส่วนตัวและแบบกลุ่มเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลของเอกสารที่ได้ติดประกาศไป พนักงานบางรายอาจรู้สึกไม่สบายใจที่จะขอคำอธิบายแบบรายบุคคล ดังนั้นจึงควรจะอธิบายอย่างชัดเจนไว้ก่อน เพื่อยืนยันว่าเข้าใจที่ตรงกัน

การเข้าถึงง่ายและความสามารถในการปรับปรุงแก้ไขและแชร์ข้อมูลที่สำคัญเช่นนี้ก็เป็นวิธีที่ดีในการแจ้งให้พนักงานทราบ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยและได้รับการสนับสนุน ในขณะเดียวกันก็ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HR อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปด้วย

ค้นพบวิธีเพิ่มเติมที่ Acrobat สามารถช่วยทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/seo-articles/acrobat-color-blade