ไฟล์ STEP

ไฟล์ STEP มักใช้ในการออกแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD) และงานพิมพ์ 3 มิติเพื่อเก็บข้อมูลโมเดลสามมิติสำหรับงานออกแบบต่างๆ มาเรียนรู้ประวัติและวิธีการใช้งานไฟล์ STEP รวมทั้งสำรวจข้อดีและข้อเสียของไฟล์ในคู่มือที่เป็นประโยชน์ฉบับนี้

STEP files marquee image

ไฟล์ STEP คืออะไร

STEP ย่อมาจาก Standard for the Exchange of Product Data และมีอีกชื่อหนึ่งคือ ISO 10303 ไฟล์ประเภทนี้เป็นรูปแบบไฟล์ทั่วไปที่ใช้สำหรับการออกแบบ 3 มิติและการพิมพ์ ทั้งยังเป็นรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ ISO ซึ่งหมายความว่าไฟล์ STEP สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลโมเดล 3 มิติได้ทั้งหมด ไม่ใช่เพียงแค่รูปทรงเรขาคณิตทั่วไปเท่านั้น ซึ่งคุณสมบัตินี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการให้ความแม่นยำในระดับสูง

โมเดล 3 มิติทั้งหมดของรูปแบบไฟล์นี้จะถูกบันทึกเป็นข้อความที่ระบบ CAD ต่างๆ สามารถตีความได้ ไฟล์ STEP ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แชร์ และแก้ไขโมเดล 3 มิติบนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

ไฟล์ STEP มีหลายชื่อ ซึ่งรวมถึงชื่อต่อไปนี้

 • ISO 10303
 • ไฟล์ STP
 • ไฟล์ P21
 • STEP Physical File

ประวัติของไฟล์ STEP

ISO (International Organization for Standardization) มีคณะกรรมการทางเทคนิคด้านระบบทำงานอัตโนมัติและการผสานการทำงาน หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ TC 184 คณะกรรมการนี้ได้พัฒนารูปแบบไฟล์ STEP ขึ้นมาในช่วงกลางทศวรรษ 1980 เพื่อให้การแชร์ไฟล์ระหว่างโปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่างๆ สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการกำหนดรูปแบบมาตรฐานสำหรับงานโมเดลและงานออกแบบ 3 มิติ

ISO ได้รับข้อมูลพื้นฐานสำหรับไฟล์ STEP ในปี 1988 แต่ไฟล์เวอร์ชันแรกเริ่มมีการนำมาใช้งานจริงในปี 1994 หลังจากนั้น เวอร์ชันที่สองและสามก็เปิดตัวขึ้นในปี 2002 และ 2016 ตามลำดับ

นอกจากการปรับปรุงความเข้ากันได้ระหว่างแพลตฟอร์มแล้ว ไฟล์ STEP ยังเก็บข้อมูลและรายละเอียดโมเดล 3 มิติทั้งหมดไว้ได้อย่างแม่นยำโดยที่ไม่มีไฟล์ไหนเทียบได้ ทั้งนี้ รูปแบบไฟล์ที่มีมาก่อนหน้าสามารถจัดเก็บได้เฉพาะรูปทรงเลขาคณิตพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้การแชร์ เปิด และแก้ไขรูปภาพมีความแม่นยำน้อยลง

วิธีการใช้ไฟล์ STEP

ไฟล์ STEP เป็นพื้นฐานในโลกของการออกแบบ 3 มิติ ซึ่งได้มีการใช้ทั้งสำหรับงานสถาปัตยกรรม การผลิต และงานพิมพ์ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

การแชร์โมเดล 3 มิติ

จุดประสงค์ของไฟล์ STEP คือการทำให้การแชร์ไฟล์ที่มีข้อมูล 3 มิตินั้นง่ายขึ้น รูปแบบไฟล์นี้มักถูกนำไปใช้เพื่อการตรวจสอบหรือพิมพ์โมเดล 3 มิติ ความสามารถของไฟล์ STEP ในการรองรับโมเดล 3 มิติที่สมบูรณ์แทนที่จะเป็นแค่รูปทรงเรขาคณิตรวมทั้งความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบ CAD ต่างๆ ได้ทำให้ผู้ใช้สามารถแชร์ไฟล์ได้อย่างสะดวก

การแก้ไขโมเดล 3 มิติ

ไฟล์ STEP บันทึกส่วนประกอบ 3 มิติทั้งหมดไว้รวมกันในไฟล์เดียวและสามารถใช้เพื่อการแก้ไขงานออกแบบได้ โปรแกรม CAD ส่วนมากสามารถอ่านและแก้ไขไฟล์ STEP ได้ ซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพให้การออกแบบและการทำงานร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์ม นี่คือจุดเด่นหลักที่ไฟล์ STEP มีดีกว่าไฟล์ STL ซึ่งเป็นไฟล์อีกประเภทหนึ่งที่นิยมใช้ในการพิมพ์แบบ 3 มิติเช่นกัน

ข้อดีและข้อเสียของไฟล์ STEP

ก่อนคุณจะเริ่มใช้รูปแบบไฟล์นี้ คุณควรทำการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของไฟล์ STEP ก่อน

ข้อดีของไฟล์ AI

 • STEP นั้นสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ CAD ได้ ซึ่งทำให้การแชร์และแก้ไขเป็นเรื่องง่าย
 • STEP มีความแม่นยำสูงเนื่องจากไฟล์แสดงผลเส้นโค้งด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ที่มีชื่อว่า NURBS เพื่อเก็บข้อมูลให้ได้แม่นยำมากที่สุด นอกจากนี้ ไฟล์ยังสามารถอ่านและบันทึกโมเดล 3 มิติที่สมบูรณ์ได้อีกด้วย
 • คุณสามารถปรับแต่งไฟล์ STEP ได้ และยังสามารถแชร์ไฟล์กับผู้อื่นเพื่อการแก้ไขหรือบันทึกเป็นข้อมูลสำรองบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

ข้อเสียของไฟล์ STEP

 • เนื่องด้วยจุดประสงค์การใช้งานในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมของไฟล์ประเภทนี้ ไฟล์ STEP จึงไม่มีข้อมูลวัสดุหรือพื้นผิวที่จำเป็นสำหรับให้ซอฟต์แวร์ CAD ใช้ในการระบุหาไฟล์
 • ไฟล์ STEP ไม่เก็บข้อมูลการตั้งค่าแสงหรือกล้องเอาไว้ คุณสามารถแสดงข้อมูลการตั้งค่าแสงและกล้องได้ด้วยไฟล์ FBX และ USDZ
 • รูปแบบ STEP เป็นรูปแบบที่ซับซ้อน ซึ่งคล้ายกับภาษาการโปรแกรมซอฟต์แวร์ ดังนั้น การสร้างไฟล์ STEP อาจใช้เวลานาน

วิธีการเปิดไฟล์ STEP

มีซอฟต์แวร์และโปรแกรม CAD อยู่มากมายที่คุณสามารถใช้นำเข้าและเปิดไฟล์ STEP ได้ วิธีการเปิดไฟล์ STEP มีดังนี้

 1. ค้นหาไฟล์ STEP บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ
 2. ดับเบิลคลิกหรือคลิกขวาแล้วเลือก File (ไฟล์) > Open (เปิด)
 3. คุณสามารถเปิดไฟล์ได้ด้วยซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน STEP ที่คุณติดตั้งไว้แล้ว เช่น Adobe Acrobat

หากไม่สามารถเปิดไฟล์ STEP ได้ คุณอาจต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ CAD หรือซอฟต์แวร์อ่านไฟล์ STEP ที่เกี่ยวข้องก่อน หลังติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ File (ไฟล์) > Open (เปิด) แล้วเลือกไฟล์ที่คุณต้องการเปิด

คุณสามารถเปิดไฟล์ STEP ได้ทั้งใน Adobe Acrobat 9 Pro Extended และ Adobe 3D Reviewer

วิธีการสร้างและแก้ไขไฟล์ STEP

ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้เพื่อสร้างและบันทึกไฟล์ STEP

 1. สร้างไฟล์ใหม่โดยใช้โปรแกรม CAD ของคุณหรือซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกใช้
 2. แก้ไขไฟล์ของคุณ
 3. ใช้นามสกุลไฟล์ .step หรือ .stp ตามตัวเลือกที่มี

หากต้องการแก้ไข STEP ให้ใช้ Adobe Acrobat แล้วดำเนินการดังนี้

 1. เปิด Adobe Acrobat และไฟล์ STEP ของคุณ
 2. คลิกที่เครื่องมือ Edit (แก้ไข) ในแผงเครื่องมือทางขวา
 3. ใช้เครื่องมือแก้ไขเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ
 4. บันทึกไฟล์ของคุณ

ไฟล์ STEP: คำถามที่พบบ่อย

ไฟล์ STEP เหมาะกับการใช้งานรูปแบบใดมากที่สุด

ไฟล์ STEP นั้นเหมาะสำหรับการสร้าง แก้ไข และแชร์โมเดล 3 มิติระหว่างโปรแกรม CAD ต่างๆ เนื่องจากเป็นรูปแบบไฟล์มาตรฐาน การแชร์งานออกแบบนั้นจึงง่ายขึ้นกว่าเดิม แม้ว่าไฟล์นี้จะเป็นที่นิยมใช้ในการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม เครื่องกล และการผลิต แต่ทุกๆ คนก็สามารถสร้างไฟล์ STEP ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม

ไฟล์ STEP เป็นไฟล์ CAD ใช่หรือไม่

ใช่ ไฟล์ STEP เป็นรูปแบบไฟล์ CAD ไฟล์ STEP ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในโปรแกรม CAD และซอฟต์แวร์หลากหลายประเภท ไฟล์ STEP (ซึ่งมีอีกชื่อคือ ISO 10303) เป็นไฟล์ CAD แบบมาตรฐานเดียว

ไฟล์ STP และ STEP เหมือนกันหรือไม่

ไฟล์ STP และ STEP เป็นรูปแบบไฟล์เดียวกัน ทั้งนี้ นามสกุลไฟล์ .stp และ .step นั้นสามารถใช้สลับกันได้และทั้งสองต่างเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 10303 หากคุณต้องการสร้างไฟล์ STEP หรือไฟล์ STP คุณจะใช้นามสกุลไฟล์แบบใดก็ได้ระหว่างทั้งสอง โดยตัวเลือกของคุณอาจขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่คุณเลือกใช้

ฉันสามารถพิมพ์ไฟล์ STEP ได้หรือไม่

คุณสามารถพิมพ์ไฟล์ STEP ได้เมื่อคุณแปลงไฟล์เป็นรูปแบบ STL แล้ว การทำเช่นนี้จะสร้างรูปแบบไฟล์ 3 มิติที่สามารถพิมพ์ออกมาได้ โดยคุณสามารถทำการปรับแต่งไฟล์นี้และส่งต่อไปยังเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้

วิธีการแปลงไฟล์ STEP เป็นไฟล์ STL

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการแปลงไฟล์ STEP เป็นไฟล์ STL คือการเปิดไฟล์ในซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม CAD ที่คุณใช้เพื่อสร้างไฟล์ STEP แล้วส่งออกไฟล์นั้นเป็นไฟล์ STL

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทไฟล์ที่คล้ายกับไฟล์ STEP

STL file image

ไฟล์ STL

เรียนรู้วิธีการแปลงไฟล์ STEP เป็นไฟล์ STL เพื่อนำไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้อย่างง่ายดาย

DWG file image

ไฟล์ DWG

ค้นพบรูปแบบไฟล์ CAD รุ่นแรกๆ ที่ใช้สำหรับการวาดภาพ 2 มิติและ 3 มิติ

SKP file image

ไฟล์ SKP

สำรวจไฟล์โมเดล 3D ที่คุณสามารถใช้กับโปรแกรมออกแบบ SketchUp ได้

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator