ย้ายจากการจัดซื้อไปเป็นการชำระเงินได้ในพริบตา

เปิดใช้งาน Acrobat Sign ใน SAP Ariba เพื่อลดเวลาที่ใช้ในรอบกระบวนการด้านสัญญา


ลดเวลาในการเซ็นได้ถึง 80% ด้วย Acrobat Sign ใน SAP Ariba

รวบรวมลายเซ็นได้เร็วขึ้น รับสัญญาที่เซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ SAP Ariba ของคุณ

ดำเนินกระบวนการแบบอัตโนมัติผสานการทำงานด้านลายเซ็นในเวิร์กโฟลว์ SAP Ariba ของคุณเพื่อรวมการอนุมัติภายในและภายนอก เตรียมและส่งเอกสารให้เซ็นชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ในโมดูลการจัดการสัญญาของ SAP Ariba

ลดความซับซ้อนในการดำเนินการสัญญาช่วยให้ผู้รับสามารถดู เซ็น และส่งสัญญากลับมาได้จากเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์มือถือ ส่งสำเนา PDF ที่ผ่านการรับรองของข้อตกลงที่ดำเนินการแล้วให้ทุกฝ่ายโดยอัตโนมัติ

รับทราบข้อมูลอยู่เสมอ ติดตามสถานะเอกสารได้ทุกที่ ทราบได้ทันทีเมื่อมีการเปิด เซ็น และส่งเอกสารคืน

Acrobat Sign ใน SAP Ariba