ลดความยุ่งยากด้านภาษีด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

รับทุกเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับพนักงานเตรียมภาษีเพื่อเลิกใช้กระดาษในการเตรียมและยื่นภาษี


ประหยัดกระดาษ เวลา และเงินด้วย Acrobat Sign และ Xero

ทำให้กระบวนการด้านภาษีรวดเร็ว ปลอดภัย และง่ายสำหรับลูกค้า มอบทุกเครื่องมือที่จำเป็นให้พนักงานเตรียมภาษีของคุณด้วยการผสานการทำงานของ Acrobat Sign และ Xero ผู้นำด้านการบัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจขนาดย่อม

หันมาเลิกใช้กระดาษลูกค้าของคุณจำไม่จำเป็นต้องหาปากกา กระดาษ หรือเครื่องพิมพ์มาเพื่อดู เซ็น และส่งเอกสารคืนอีกต่อไป

ทำงานได้ทุกที่ที่คุณต้องการที่ปรึกษาด้านภาษีสามารถเตรียม ตรวจสอบ และยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ทุกที่ ทุกเวลา

รับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของสํานักงานภาษีอากรออสเตรเลียอย่างสมบูรณ์ และเมื่อใช้ Acrobat Sign คุณจะได้รับเส้นทางการตรวจสอบแบบเต็มทุกครั้งที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีใน Xero Tax

Xero