แหล่งข้อมูลด้าน IT และข้อมูลเชิงลึก

การปฏิบัติตามข้อกำหนดมาเป็นมาตรฐาน

เราพัฒนาเทคโนโลยีและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

การปฏิบัติตามข้อกำหนดสำคัญกับทุกคน รวมถึงเราด้วย

ดูข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราดำเนินการเพื่อช่วยคุณปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อบังคับของวงการ

ที่เข้มงวด ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจที่ไหน

ปฏิบัติตามข้อกำหนดอยู่เสมอ

แล้วเดินหน้าต่อไป

กรอบงานที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นของเราสร้างมาเพื่อปรับ

ให้เข้ากับข้อบังคับทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา เพื่อรับรองว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเสมอ

เพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงัก  

เพลิดเพลินไปกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ได้ทั่วโลก

กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โชคดีที่เรา

ติดตามทุกอย่าง เพื่อช่วยจัดการ

ความเสี่ยงของคุณและรับรองความชอบด้วยกฎหมายของ

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทุกลายเซ็นที่คุณใช้

ทุกโซลูชันของเราเป็นไปตาม

มาตรฐานระดับสูง

โซลูชันของ Adobe เป็นไปตาม

มาตรฐานความปลอดภัยรวมถึงข้อบังคับ

เฉพาะวงการ เช่น HIPAA, FERPA, GLBA

และ FDA 21 CFR ส่วน 11

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Adobe Sign

เซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดด้วย

Adobe Acrobat Sign

Acrobat Sign มอบความไว้วางใจที่คุณต้องการโดยปฏิบัติตาม eIDAS และข้อบังคับลายเซ็นดิจิทัลที่มีใบรับรองอื่นๆ

ความสามารถในการเข้าถึงด้วย Acrobat

เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงด้วย Acrobat

Adobe Acrobat และ Acrobat Reader มอบความช่วยเหลือด้านความสามารถในการเข้าถึงเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าผู้คนที่มีความสามารถแตกต่างกันจะเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้

มาตรฐาน PDF

PDF ของเราตรงตามมาตรฐานระดับสูง

PDF ของ Acrobat เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 32000 สำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมาตรฐานที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง PDF/A สำหรับการจัดเก็บ PDF/E สำหรับงานวิศวกรรม และ PDF/X สำหรับการพิมพ์

มาพูดคุยกันว่า Adobe สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง

ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดใดในเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล คุณก็ก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ด้วย Adobe Document Cloud

มาพูดคุยกันว่า Adobe สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง

ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดใดในเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล คุณก็ก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ด้วย Adobe Document Cloud