Adobe Document Cloud และข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (GDPR)

GDPR คืออะไรและส่งผลต่อการใช้ Document Cloud ของธุรกิจคุณอย่างไร

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล (GDPR) คือกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปซึ่งประสานและปรับปรุงข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลทั่วสหภาพยุโรป แม้จะมีข้อกำหนดใหม่มากมายหรือมีการปรับปรุงเมื่อเทียบกับกฎหมายความเป็นส่วนตัวฉบับก่อนหน้าของสหภาพยุโรป หลักการพื้นฐานนั้นยังคงเดิม กฎใหม่ให้คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างกว้างๆ และครอบคลุมเป็นวงกว้าง โดยมีผลต่อทุกบริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่บุคคลในสหภาพยุโรป ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคุณในกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR

ความพร้อมต่อ GDPR: ความรับผิดชอบร่วมกัน

GDPR เป็นกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดร่วมกัน โดยมีข้อกำหนดที่ระบุภาระผูกพันสำหรับหลายฝ่าย สำหรับผู้ใช้ Document Cloud ตัวอย่างด้านล่างได้กำหนดบทบาทขององค์กรและสถาบัน (ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) ผู้ให้บริการเทคโนโลยี (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) และส่วนที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องช่วยเหลือหรือร่วมมือกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะผ่านเครื่องมือ กระบวนการ หรือเอกสารเพื่อช่วยเหลือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมองค์กร
ความรับผิดชอบขององค์กร

รากฐานที่มั่นคงของการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

เราได้นำกระบวนการและการควบคุมความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองซึ่งมีชื่อว่า Adobe Common Controls Framework มาใช้เพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลที่มอบหมายให้กับเรา กรอบงานนี้ช่วยให้เราปฏิบัติตามการรับรอง มาตรฐาน และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวได้หลายรายการ ซึ่งได้แก่ SOC 2, ISO 27001, และกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

เริ่มการดาวน์โหลดแล้ว

การออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว

Adobe มีแนวทางปฏิบัติอันยาวนานในด้านการนำความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงรุกมาใช้ ซึ่งหมายความว่าเราจะคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวมาตั้งแต่เริ่มเมื่อพูดถึงอายุการใช้งานซอฟต์แวร์ของเรา ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า "การออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว"

ค้นหา Acrobat Pro

การถ่ายโอนข้อมูล

เราได้รับการรับรองจากกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาและระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ซึ่งทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกว่าจะใช้กรอบงานเหล่านี้หรือเข้าร่วมข้อสัญญามาตรฐาน (เรียกอีกอย่างว่า EU Model Clauses) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากสหภาพยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกา คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในศูนย์ความเป็นส่วนตัวของเรา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขอข้อสัญญามาตรฐาน

ค้นหา Acrobat Pro

ข้อกำหนดในสัญญา

เราได้อัปเดตข้อตกลงด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Adobe เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด GDPR

ค้นหา Acrobat Pro

บันทึกของการประมวลผล

เรากำลังดำเนินการบันทึกแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่เรามีอยู่ให้เป็นทางการมากขึ้น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการเก็บบันทึกที่ปรับปรุงแล้ว

ค้นหา Acrobat Pro

ทีมคุ้มครองข้อมูล

ขณะนี้เรามีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลความเป็นส่วนตัว เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชาวไอร์แลนด์ และทีมความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะ และจะประเมินต่อไปว่าเราต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมภายใต้ข้อกำหนดใหม่หรือไม่

ค้นหา Acrobat Pro

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

เรารับฟังลูกค้าและมองหาวิธีทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราซับซ้อนน้อยลงและเป็นอัตโนมัติมากขึ้นอยู่เสมอ เพื่อรองรับความต้องการที่เกี่ยวกับ GDPR ให้ดีกว่าเดิม

บริการออนไลน์ของ Adobe ให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปเท่านั้น และต้องมีการยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Adobe บริการออนไลน์ไม่ได้มีให้บริการในทุกประเทศหรือทุกภาษา อาจต้องมีการขอให้ผู้ใช้ลงทะเบียน และอาจหยุดให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใช้งานเพิ่มเติม