แบบฟอร์มสำหรับเว็บ Acrobat Sign และ SharePoint

workflow icon

การสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ | ไม่เสียค่าใช้จ่าย


ดูวิธีที่ Acrobat Sign และ Microsoft Teams เร่งความเร็วการติดตามข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ การอนุมัติ และกระบวนการการเซ็นชื่อในระบบองค์กร Acrobat Sign ใน Microsoft Teams มีแท็บเพื่อส่งเอกสารสำหรับลงลายเซ็นอย่างรวดเร็วและง่ายดาย และบอทของ Acrobat Sign ยังช่วยให้สมาชิกทีมจัดการและติดตามเอกสารได้แบบเรียลไทม์

เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์นี้เพื่อ:

  • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานการทำงานที่ง่ายดายระหว่าง Acrobat Sign และแอปของ Microsoft เช่น Sharepoint และ Teams
  • ดูวิธีติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการการเซ็นชื่อและรับเอกสารล่าสุดที่ส่งสำหรับลายเซ็นโดยใช้ Acrobat Sign ภายใน Microsoft Teams
  • รับฟังตัวอย่างของกรณีการใช้งาน
  • ดูการสาธิตของเทคโนโลยีที่ผสานรวมกัน

วิทยากร

Garrett Schwartz ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ Digital Media

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์