บุคคลกำลังนั่งคุยโทรศัพท์ที่โต๊ะซึ่งมีแล็ปท็อปและแก้วกาแฟ

Adobe Acrobat Sign

วิธีนำเอกสารไปรับรอง

หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย การรับรองเอกสารจะช่วยให้สิ่งต่างๆ ถูกต้องและโปร่งใส มาเรียนรู้วิธีรับรองเอกสารทางกฎหมายและศึกษาเกี่ยวกับอนาคตของการรับรองเอกสารออนไลน์กันเถอะ

 

เซ็นชื่อ ประทับตรา และส่งเอกสาร

เมื่อถึงจุดหนึ่ง คุณอาจได้พบหรือต้องเซ็นเอกสารต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสารกระบวนการรับรองเอกสารจะช่วยลดการฉ้อโกงและช่วยให้แน่ใจว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนในธุรกรรมนั้นได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง การรับรองเอกสารคือกระบวนการสามขั้นตอนที่ดำเนินการโดยพนักงานรับรองเอกสารที่ผ่านการรับรองหรือผู้ที่ถือใบอนุญาตรับรองเอกสาร

โดยกระบวนการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยการตรวจสอบ (การยืนยันว่าสิ้งที่เกิดขึ้นนั้นชอบด้วยกฎหมายและเชื่อถือได้) การรับรอง (การควบคุมดูแลกระบวนการเซ็นชื่อโดยการให้ตราประทับของผู้รับรอง) และการจัดเก็บบันทึกซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย พนักงานรับรองเอกสารจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เซ็นเอกสารนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลที่กล่าวอ้าง ซึ่งเข้าร่วมด้วยความสมัครใจและรับรู้ถึงสิ่งที่ตนกำลังทำ กระบวนการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการปลอมแปลง การบังคับขู่เข็ญ และการเซ็นชื่อโดยผู้ไร้ความสามารถ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านกฎหมายได้ เช่น บทลงโทษฐานให้การเท็จ

บุคคลกำลังตรวจสอบเอกสารที่ตนถืออยู่
บุคคลกำลังตรวจสอบเอกสารร่วมกับเพื่อนร่วมงานโดยที่ถือปากกาไว้ในมือ

ประเภทของการรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสารนั้นมีหลายประเภท ซึ่งต่างก็ใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน โดยประเภทที่พบได้บ่อยมีดังนี้

การเป็นพยานในการเซ็นชื่อ

นี่คือรูปแบบการรับรองเอกสารที่พบได้บ่อยที่สุด การที่มีพนักงานรับรองเอกสารอยู่เป็นพยานถือเป็นการยืนยันว่าผู้ที่เซ็นชื่อเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลที่กล่าวอ้างและได้เซ็นชื่อในเอกสารจริงๆ โดยพนักงานรับรองเอกสารมักเซ็นชื่อเพื่อรับรองข้อเท็จจริงดังกล่าว

การรับทราบ

การรับรองเอกสารประเภทนี้จะใช้เมื่อมีการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ต่างๆ เช่นที่ดิน เมื่อมีการมอบฉันทะ หรือเมื่อมีการมอบหมายการจัดการดูแลทรัพย์สิน ในการรับทราบนั้น คุณจะต้องแสดงตัวเพื่อยืนยันว่าลายเซ็นในเอกสารหนึ่งๆ เป็นลายเซ็นของคุณและคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือเงื่อนไขใหม่ใดๆ ก็ตาม

การรับรอง

ในการรับรองนั้น พนักงานรับรองเอกสารจะทำสำเนาเอกสารต้นฉบับและรับรองว่าเนื้อหาในเอกสารดังกล่าวเป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ การรับรองนั้นมักใช้กับใบรับรองผลการศึกษา หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตขับขี่

การรับรองคำให้การ

การรับรองคำให้การเป็นรูปแบบที่ไม่ค่อยพบมากนักโดยจะใช้กับพยานเอกสารและบันทึกคำให้การ (ถ้อยแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร) ซึ่งคุณจะต้องเซ็นชื่อและให้สัตย์สาบานว่าหลักฐานของคุณนั้นเป็นความจริง การรับรองคำให้การมักใช้เพื่อการสร้างพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้สำหรับการให้การและการตัดสินในชั้นศาล

บุคคลกำลังนั่งประชุมวิดีโอกับเพื่อนร่วมงานที่โต๊ะทำงาน

วิธีนำเอกสารไปรับรอง

การนำเอกสารไปรับรองนั้นไม่ใช่เรื่องยากเพราะธนาคารส่วนมากมีพนักงานรับรองเอกสารให้บริการอยู่แล้ว หากคุณต้องการนำเอกสารไปรับรอง ธนาคารมักจะเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ ธนาคารหลายแห่งยังให้บริการรับรองเอกสารฟรีแก่ลูกค้าอีกด้วย เจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานรัฐหลายแห่งเองก็มีพนักงานรับรองเอกสารให้บริการเช่นกัน

 

ผู้ให้บริการด้านการเงินอื่นๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ และบริการเตรียมเอกสารยื่นภาษีเองก็มีพนักงานรับรองเอกสารพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า สำนักงานกฎหมายหลายแห่งอาจมีพนักงานรับรองเอกสารเคลื่อนที่ซึ่งสามารถเดินทางไปเป็นพยานในการเซ็นชื่อนอกสถานที่ได้ 

การรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

บริการรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์นั้นเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากหลายมลรัฐยังไม่อนุญาตให้มีการรับรองลายเซ็นแบบดิจิทัล การนำเอกสารไปรับรองแบบซึ่งหน้าจึงยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม หลายพื้นที่ได้ผ่อนปรนกฎเหล่านี้โดยการอนุญาตให้มีการรับรองเอกสารผ่านทางวิดีโอแชทและบริการการประชุมอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสารและกฎหมายการรับรองเอกสารในพื้นที่ของคุณ

       

ในการพิจารณาว่าคุณสามารถรับรองเอกสารแบบดิจิทัลได้หรือไม่ ให้คุณขอคำปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณกำลังทำนั้นเป็นไปตามกฎหมายของรัฐ พนักงานรับรองเอกสารที่ให้การรับรองลายเซ็นผ่านช่องทางออนไลน์ในกรณีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นอาจมีความผิดฐานการใช้อำนาจกฎหมายในทางมิชอบได้

ตัวอย่างการเซ็นเอกสารด้วย Adobe Sign

การรับรองเอกสารดิจิทัลและ Acrobat Sign

Acrobat Sign มีโซลูชันลายเซ็นดิจิทัลที่เปี่ยมประสิทธิภาพ และด้วยความร่วมมือล่าสุดกับ Notarize ผู้คนจึงมีช่องทางในการใช้บริการรับรองเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นในทุกที่และทุกโอกาสที่สามารถใช้ได้

       

เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์การเซ็นชื่อของคุณใน Acrobat Sign เลยด้วยการส่งเอกสารไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับลายเซ็น และด้วยการผสานการทำงานร่วมกับ Notarize คุณยังสามารถรับรองเอกสารจากระยะไกลได้เหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตนเองอีกด้วย

       

Acrobat Sign ยังมอบความช่วยเหลืออันเปี่ยมประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้

 

  • ลดความยุ่งยากในการพิมพ์ การกรอก การส่งเอกสาร และการจัดเก็บ
  • ดำเนินกระบวนการทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบด้วยลายเซ็นดิจิทัลและการติดตามเอกสาร
  • พื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับเอกสารที่ได้รับการเซ็นชื่อและรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเส้นทางการตรวจสอบที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
  • ใช้บริการ Bring Your Own Notary ใน Notarize เพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานรับรองเอกสารประจำบริษัทของคุณเลย


ในแต่ละปี มีการรับรองเอกสารเฉพาะในสหรัฐอเมริกามากกว่า 1.25 พันล้านฉบับโดยพนักงานรับรองเอกสารมากกวา 4.5 ล้านราย ซึ่งหมายความว่าการใช้ Acrobat Sign จะช่วยประหยัดเวลาไปได้มากทีเดียว เริ่มต้นก่อนใครเลยโดยใช้เครื่องมืออันทรงพลังที่จะเปลี่ยนธุรกิจของคุณให้กลายเป็นธุรกิจที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โลโก้ Acrobat

ทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย Adobe Acrobat Pro

ดูข้อมูลเพิ่มเติม