บันทึกคำให้การคืออะไร คำนิยามทางกฎหมายและความสำคัญของเอกสารดังกล่าวที่มีต่อคุณ

เอกสารทางกฎหมายนี้คือเครื่องมือสำคัญสำหรับการพิจารณาคดีในชั้นศาล ค้นพบการใช้บันทึกคำให้การในกรณีต่างๆ และวิธีการจัดทำบันทึกคำให้การจากที่บ้านได้อย่างง่ายดาย

คนทำการตรวจสอบบันทึกคำให้การบนแล็ปท็อปในขณะที่กำลังคุยโทรศัพท์

ประกอบด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้น

 

คุณอาจจะเคยได้ยินคำว่าบันทึกคำให้การมาก่อน แม้ว่าจะเป็นเพียงคำที่ปรากฏในตอนหนึ่งของ Law & Order ก็ตาม บันทึกคำให้การหรือ affidavit มาจากคำภาษาละตินคำว่า affidare ซึ่งหมายถึง “การให้คำสาบาน” โดยเป็นคำแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งผู้เขียน (ที่เรียกว่า ผู้ให้การ) ได้ให้คำสาบานว่าจะให้การด้วยความสัตย์จริงภายใต้บทลงโทษฐานให้การเท็จ ผู้ให้การจะเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าพนักงานรับรองเอกสารหรือเจ้าพนักงานศาลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

 

การบันทึกคำแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรในบันทึกคำให้การถือว่าเป็นเหมือนกับการให้การด้วยคำพูดภายใต้คำสาบานในชั้นศาล เมื่อคุณเขียนบันทึกคำให้การ คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้ให้การตามข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน หากพบว่าบันทึกคำให้การของคุณมีข้อมูลที่เป็นเท็จ คุณอาจมีความผิดทางอาญาได้

 

 

ควรระบุข้อมูลใดบ้างในบันทึกคำให้การของคุณ

 

แบบบันทึกคำให้การทุกฉบับจะเริ่มต้นด้วยคำรับรองที่ระบุตัวตนของผู้ให้การโดยเริ่มจากชื่อ ตามด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของศาลที่จะได้รับบันทึกคำให้การฉบับนั้นๆ

 

ส่วนถัดมาจะเป็นคำแนะนำตัวของผู้ให้การและคำสาบานตนว่าคำแถลงที่เขียนขึ้นต่อไปนี้เป็นความจริง จากนั้น จะเป็นการเขียนคำให้การในฐานะบุคคลที่หนึ่งโดยจะต้องสรุปข้อเท็จจริงที่ตนให้การตามลำดับเวลาอย่างกระชับได้ใจความ ผู้ให้การจะต้องไม่ระบุความคิดเห็นส่วนตัวลงในคำแถลงดังกล่าว หากผู้ให้การระบุข้อคิดเห็นจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าคำแถลงเหล่านั้นเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่อย่างใด

 

ที่ด้านล่างของเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อความรับรองคำให้การโดยเจ้าพนักงานรับรองเอกสารหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ซึ่งเป็นการรับรองเอกสารอย่างเป็นทางการโดยระบุชื่อของตนรวมถึงสถานที่และวันที่ที่ออกเอกสารดังกล่าว เอกสารดังกล่าวจะพร้อมยื่นต่อศาลเมื่อคุณได้เซ็นชื่อลงบนเอกสารและเอกสารได้รับการรับรองแล้ว

 

 

เอกสารเพิ่มเติมและสิ่งที่แสดงต่อศาล

 

ในบางกรณี คุณอาจต้องการแนบเอกสารเพิ่มเติมไปกับบันทึกคำให้การของคุณ เช่น ภาพถ่าย ใบเสร็จ สำเนา ภาพประกอบ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจช่วยิธิบายให้คำแถลงของคุณชัดเจนยิ่งขึ้น จัดระเบียบเอกสารเพิ่มเติมของคุณตามตัวอักษรหรือหมายเลขเพื่อที่คุณจะสามารถอ้างอิงถึงเอกสารเหล่านั้นในบันทึกคำให้การของคุณได้อย่างง่ายดาย         

ตัวอย่างของการเซ็นชื่อในบันทึกคำให้การด้วย Acrobat Sign บนอุปกรณ์แล็ปท็อป
ตัวอย่างของบันทึกคำให้การบนอุปกรณ์ต่างๆ

เมื่อใดที่ควรใช้บันทึกคำให้การ


ในบางกรณี เอกสารคำให้การช่วยให้คุณไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลได้ หากคุณถูกเรียกไปให้เป็นพยานให้การในคดีหนึ่ง คุณอาจส่งบันทึกคำให้การเพื่อให้มีการอ่านคำให้การในชั้นศาลแทนการไปขึ้นศาลด้วยตนเองได้ แต่บันทึกคำให้การก็มีประโยชน์ที่หลากหลายนอกเหนือจากประโยชน์ในชั้นศาลเช่นกัน

 

ผู้มีส่วนร่วมในการพิจารณคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัวและการจัดการมรดกมักใช้บันทึกคำให้การเพื่อยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ของคำแถลงและคำสั่งของตน ผู้ที่ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อก็ต้องเซ็นชื่อในบันทึกคำให้การเพื่อรับรองว่าไม่ได้เปลี่ยนชื่อโดยมีวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระหนี้

คนสองคนนั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับบันทึกคำให้การ

การใช้ Acrobat Sign จะช่วยให้คุณยื่นบันทึกคำให้การรวดเร็วขึ้นได้อย่างไร

 

Acrobat Sign เหมาะสำหรับสำนักงานกฎหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรือผู้ที่ต้องการจัดทำบันทึกคำให้การอย่างรวดเร็วและง่ายดาย เมื่อใช้ Sign คุณจะสามารถส่งบันทึกคำให้การให้เซ็นชื่อได้โดยตรงจากแอป กำหนดช่องเซ็นชื่อเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับได้ทำให้เอกสารเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการเซ็นชื่อเพื่อที่จะได้ทราบว่าพวกเขาได้เซ็นชื่อเรียบร้อยแล้ว และคุณสามารถปกป้องบันทึกคำให้การทุกฉบับที่คุณจัดทำขึ้นได้ด้วย VPN หรือการรับรองความถูกต้องแบบสองขั้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถดูเอกสารดังกล่าวได้

 

 

การผสานการทำงานระหว่าง Acrobat Sign กับ Notarize

 

ในแต่ละปีเฉพาะแค่ในสหรัฐอเมริกาก็มีการรับรองเอกสารมากกว่าหนึ่งพันล้านฉบับแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นการรับรองเอกสารฉบับกระดาษแบบเซ็นชื่อซึ่งหน้า การผสานการทำงานใหม่ล่าสุดของ Sign ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการที่ใช้แรงงานมากนี้ด้วยการผสานการทำงานร่วมกับบริการการรับรองเอกสารทางไกลของ Notarize ที่ช่วยให้รับรองเอกสารทางออนไลน์ได้ เมื่อคุณจัดทำบันทึกคำให้การของคุณใน Sign แล้ว คุณสามารถเปิดใช้ตัวเลือกการรับรองเอกสารผ่านทางออนไลน์ทางไกลเพื่อให้ผู้รับรองเอกสารทำการรับรองจากการประชุมทางวิดีโอได้

        

ค้นหาคำตอบว่าการใช้ Acrobat Sign จะช่วยปรับปรุงบันทึกคำให้การของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร

คุณอาจสนใจ...

คนกำลังนั่งใช้แล็ปท็อปอยู่ที่โต๊ะทำงาน

วิธีการเตรียมเอกสารทางกฎหมาย

ดูวิธีการสร้างเทมเพลตเอกสารทางกฎหมายด้วย Adobe

คนกำลังนั่งใช้แท็บเล็ตอยู่ที่โต๊ะ

การรับรองเอกสารทางออนไลน์

สำรวจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรับรองเอกสารทางไกลผ่านทางออนไลน์ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน Adobe Acrobat Pro

คนกำลังถือโทรศัพท์อยู่ในมือ

วิธีการเซ็นชื่อด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์

ดำเนินการทำสัญญาและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไม่สะดุดด้วยลายเซ็นแบบพิมพ์เหล่านี้

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อบังคับด้วย Acrobat Sign

ประสบการณ์การเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

ข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

จัดการข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้วย Acrobat Sign

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

Acrobat Sign เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายสูงสุดทั่วโลก

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล

ไว้ใจ Acrobat Sign ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้จากทุกที่

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมสำหรับกระบวนการดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบแล้วหรือยัง

ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดใดในเส้นทาง คุณก็ก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ด้วย Adobe Document Cloud