เร่งกระบวนการขายของคุณอย่างถูกวิธี

สภาพแวดล้อมในการขายนั้นมีการเดิมพันและการแข่งขันที่สูงมาก การนำกลยุทธ์การเร่งการขายมาใช้จะช่วยให้คุณปิดการขายได้รวดเร็วขึ้นและประหยัดขึ้นกว่าที่เคย      

ฝ่ายขายกำลังตรวจสอบข้อมูลในระหว่างการประชุม

เตรียมพร้อมเพื่อเร่งการขายของคุณให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

หากคุณกำลังทำงานที่ฝ่ายกลยุทธ์เพื่อการเข้าสู่ตลาด (GTM) การเร่งการขายถือเป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ซื้อและอัตราการขายอย่างมีความหมาย กล่าวง่ายๆ คือ การเร่งการขายคือการเตรียมพร้อมฝ่ายขายของคุณให้ทำการขายได้เร็วยิ่งขึ้น

 

สูตรในการเร่งการขายประกอบไปด้วย เนื้อหา การวิเคราะห์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการขายที่สามารถวัดได้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเนื่องจากวงจรการขายแบบเดิมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในปัจจุบัน ฝ่ายขายไม่ค่อยใช้วิธีการอย่างการนัดพบแบบซึ่งหน้า การโทรเสนอขาย และวิธีการอื่นๆ ในการขายกันแล้ว ฝ่ายขายและผู้จัดการฝ่ายขายจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มักจะเน้นไปที่รูปแบบดิจิทัลและไม่ใช่การติดต่อกันแบบพบปะกันต่อหน้า สำหรับฝ่ายขายหลายๆ ทีม การพบปะแบบซึ่งหน้าได้กลายเป็นอดีตไปแล้วอย่างรวดเร็ว

 

แผนการเร่งการขายที่ดีจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านเนื้อหาที่มีความหมายและได้รับการปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล วิธีการนี้จะใช้เครื่องมือทั่วไปสามอย่าง ได้แก่ ฐานข้อมูลผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า การติดตามอีเมล และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

 

 

ฐานข้อมูลผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าสำหรับการขาย

 

ฐานข้อมูลผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าเป็นการรวบรวมข้อมูลผู้บริโภค เช่น ลักษณะการซื้อ ประวัติ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ซึ่งแอปที่มีประเภทเหมาะสมจะสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น แอปการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อาจใช้ฐานข้อมูลการขายเพื่อค้นหาข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ต้องการ

 

สำหรับการเร่งการขายนั้นฐานข้อมูลผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการขายและสร้างโอกาสในการรวบรวมข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว คุณต้องใช้ระบบที่สามารถดึงข้อมูลทางการตลาดได้ในชั่วอึดใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำหนดเป้าหมายเป็นกลุ่มหรือตลาดใดโดยเฉพาะ

 

 

การติดตามอีเมลเพื่อสร้างโอกาสในการขาย

 

อีเมลยังคงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำการตลาดผ่านเนื้อหา การเข้าถึงลูกค้า และการขายที่รวดเร็ว แต่วิธีนี้อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้ อย่างไรก็ตาม การใช้พิกเซลติดตามอีเมล จะทำให้คุณเข้าใจได้ว่าผู้คนใช้เวลาในการอ่านอีเมลของคุณนานเพียงใด อ่านอีเมลของคุณเมื่อใด และผู้ที่ได้รับอีเมลมีการเปิดอ่านอีเมลของคุณหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างเมตริกสำหรับวัดประสิทธิภาพแผนในการเร่งการขาย

 

นอกจากนี้ อีเมลยังมอบโอกาสในการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายด้วยการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อครั้งก่อนหน้า ข้อมูลตะกร้าสินค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รวบรวมมา ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อเพิ่มขึ้นมากหากพวกเขาได้รับข้อมูลประกอบการขายที่จัดเตรียมไว้ตรงตามความต้องการของตน

คนกำลังตรวจสอบข้อมูลการขายบนแท็บเล็ต

การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และความฉลาดในการขาย

 

การวิเคราะห์การขายเชิงคาดการณ์จะใช้ข้อมูลจากพฤติกรรมและเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้ามาพิจารณาประกอบเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการขายในอนาคตและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจหลายรายใช้วิธีนี้ในการคาดการณ์เกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินในอนาคต

 

การให้คะแนนผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการวิเคราะห์ในเชิงปฏิบัติที่พบได้ทั่วไป เมื่อทำการประเมินผู้ที่มุ่งหวังว่ามีโอกาสเป็นลูกค้า แพลตฟอร์มการขายต่างๆ (ตัวอย่างเช่น Hubspot หรือ Adobe Marketo Engage) อาจให้คะแนนผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยอ้างอิงจากลักษณะต่างๆ ที่เหมือนกับลูกค้ารายอื่นๆ เมื่อมีข้อมูลนี้ คุณและพนักงานขายจะสามารถตัดสินใจเรื่องยากๆ อย่างเช่น การตัดสินใจว่าจะเข้าหาหรือมองข้ามลูกค้ารายใดบ้าง

 

 

แพลตฟอร์ม CRM ที่ทรงพลัง

 

แกนหลักของโมเดลหรือแผนการเร่งการขายคือ CRM ของคุณ ฝ่ายขายจะผสานการทำงานองค์ประกอบทั้งหมดผ่านแอปนี้ และแอปจะมอบข้อมูลที่สำคัญ เครื่องมือการประสานงาน และข้อมูลวิเคราะห์ให้กับฝ่ายขาย หากคุณกำลังจะซื้อแอป CRM โปรดทราบว่าแอปที่มีคุณภาพควรมีฟีเจอร์ดังต่อไปนี้เพื่อใช้สนับสนุนการเร่งยอดขาย

  • การบริหารจัดการสัญญา ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแบ่งผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ คุณจึงสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วนำไปปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ นอกจากนี้ การแบ่งกลุ่มเช่นนี้ยังช่วยให้ทำการปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ดีขึ้นด้วย

  • การบริหารจัดการโอกาสเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการเร่งการขายซึ่งจะช่วยให้ทีมของคุณสามารถระบุตัวผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าซึ่งมีแนวโน้มจะทำการซื้อจริงมากที่สุดได้อย่างรวดเร็ว

  • การรายงานและแดชบอร์ดสำหรับการวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลลูกค้ากับประสิทธิภาพในการขายจะเป็นสิ่งที่กำหนดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) หากรายงานจาก CRM ของคุณมีคุณภาพ คุณจะเข้าใจถึงสถิติการขายของคุณจากช่องทางการขายต่างๆ และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาประกอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ได้
ตัวอย่างการเร่งการขายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Acrobat Sign

Acrobat Sign และการเร่งการขาย

 

หากเป็นเรื่องของการเร่งการขาย ประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากทีมของคุณเสียเวลาไปกับการพิมพ์และสลับสับเปลี่ยนเอกสารของลูกค้าแต่ละรายไปมา หมายความว่ากระบวนการทำงานยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกมาก การใช้โซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ จะทำให้คุณประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล และลายเซ็นดิจิทัลก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการริเริ่มการเร่งการขาย

 

Acrobat Sign ผสานการทำงานระหว่างโซลูชันระบบอัตโนมัติด้านการตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดกับเครื่องมือการเร่งการขายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Salesforce, Microsoft Dynamics 365 และ Oracle Netsuite Acrobat Sign ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ได้จริง และยังช่วยเพิ่มความเร็วของวงจรการขายได้ถึง 21 เท่า นอกจากนี้ ยังมอบประสบการณ์ที่เป็นของทีมคุณเอง เพราะคุณสามารถปรับแต่งหน้าลายเซ็นของคุณได้โดยไม่ต้องใช้แบรนด์ดิ้งของ Adobe

 

หากคุณกำลังมองหาวิธีปิดการขายที่เร็วขึ้นและทำให้กระบวนการขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลองดูฟีเจอร์ต่างๆ ของ Adobe Document Cloud และ Acrobat Sign และสำรวจแหล่งข้อมูลที่สามารถช่วยให้แผนการเร่งการขายของคุณกลายเป็นจริง

คุณอาจสนใจ...

คนกำลังนั่งใช้แล็ปท็อปอยู่ที่โต๊ะ

จัดทำข้อเสนอทางการตลาดที่ยอดเยี่ยม

สำรวจดูเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้และดูวิธีการเขียนข้อเสนอทางการตลาดที่ชนะใจลูกค้า

คนกำลังนั่งใช้แล็ปท็อปอยู่ที่โซฟา

วิธีการเขียนข้อตกลงการซื้อ

ค้นหาคำตอบว่าข้อตกลงการซื้อคืออะไร และการใช้ Adobe จะช่วยคุณจัดทำข้อตกลงการซื้อได้อย่างไร

ไฟล์ PDF ข้อเสนอโครงการบนแล็ปท็อป

วิธีการเขียนข้อเสนอ

การเขียนข้อเสนอที่ดีจะช่วยให้คุณชนะใจลูกค้า ขายผลิตภัณฑ์ และทำให้บริษัทของคุณเติบโต

คนกำลังใช้แล็ปท็อปอยู่ที่โต๊ะกาแฟ

จัดทำใบแจ้งหนี้ที่ช่วยปิดการขาย

เรียนรู้วิธีการเขียนใบแจ้งหนี้และปิดการขายได้เร็วขึ้น

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อบังคับด้วย Acrobat Sign

ประสบการณ์การเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

ข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

จัดการข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้วย Acrobat Sign

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

Acrobat Sign เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายสูงสุดทั่วโลก

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล

ไว้ใจ Acrobat Sign ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้จากทุกที่

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมสำหรับกระบวนการดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบแล้วหรือยัง

ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดใดในเส้นทาง คุณก็ก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ด้วย Adobe Document Cloud