Giảm kích thước tệp trực tuyến

Giảm kích thước tệp PDF trực tuyến

Công cụ trực tuyến Nén PDF của Adobe Acrobat cho phép bạn nén các tệp PDF ngay từ trình duyệt. Sử dụng công cụ nén PDF để biến các tệp lớn trở nên nhỏ hơn và dễ chia sẻ hơn.

Công cụ nén PDF đơn giản

Công cụ nén PDF đơn giản

Kéo và thả hoặc tải lên tệp PDF để Acrobat giảm kích thước tệp đó. Sau khi nén, bạn sẽ thấy dễ xử lý, lưu trữ và chia sẻ tài liệu hơn.

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Công cụ nén PDF tốt nhất

Adobe đã sáng chế ra định dạng PDF. Sử dụng công cụ nén PDF chất lượng cao của chúng tôi để giảm kích thước tệp trên bất kỳ trình duyệt web nào, bao gồm cả Google Chrome.

Chuyển đổi các tệp sang PDF trực tuyến

Chuyển đổi và nén dễ dàng

Sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Acrobat để chuyển đổi các tệp Microsoft Word, Excel và PowerPoint sang PDF. Bạn cũng có thể chuyển đổi các tệp JPG và nén tệp.

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Bạn cần chuyển đổi, kết hợp, ký tên và chia sẻ các tệp? Hãy đăng ký Adobe Acrobat PDF Pack để nhận bộ công cụ trực tuyến.

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Có được những công cụ tốt nhất với Adobe

Sử dụng các công cụ PDF trực tuyến có chất lượng cao nhất từ nhà sáng chế ra định dạng PDF. Đăng nhập để làm được nhiều hơn với các tệp đã lưu trữ của bạn.

Giảm kích thước tệp trực tuyến

Giảm kích thước tệp PDF trực tuyến

Công cụ trực tuyến Nén PDF của Adobe Acrobat cho phép bạn nén các tệp PDF ngay từ trình duyệt. Sử dụng công cụ nén PDF để biến các tệp lớn trở nên nhỏ hơn và dễ chia sẻ hơn.

Công cụ nén PDF đơn giản

Công cụ nén PDF đơn giản

Kéo và thả hoặc tải lên tệp PDF để Acrobat giảm kích thước tệp đó. Sau khi nén, bạn sẽ thấy dễ xử lý, lưu trữ và chia sẻ tài liệu hơn.

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Công cụ nén PDF tốt nhất

Adobe đã sáng chế ra định dạng PDF. Sử dụng công cụ nén PDF chất lượng cao của chúng tôi để giảm kích thước tệp trên bất kỳ trình duyệt web nào, bao gồm cả Google Chrome.