Chuyển đổi các tệp sang PDF trực tuyến

Chuyển đổi trực tuyến các tệp Excel sang PDF

Sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Adobe Acrobat để chuyển đổi mọi tệp bảng tính Microsoft Excel thành tài liệu PDF. Tải xuống trang tính đã chuyển đổi hoặc đăng nhập để chia sẻ tệp đã chuyển đổi của bạn.

Chuyển đổi PDF nhanh chóng

Nhanh chóng chuyển đổi từ Excel sang PDF

Nhanh chóng chuyển đổi từ Excel sang tệp PDF mới. Chỉ cần kéo và thả một trang tính hoặc tải lên tài liệu Excel từ các thư mục đã lưu của bạn.

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Công cụ tốt nhất để chuyển đổi từ Excel sang PDF

Công cụ trực tuyến của Acrobat giúp chuyển đổi các tệp XLS và XLSX sang PDF thật nhanh chóng và dễ dàng. Sử dụng công cụ chuyển đổi từ Excel sang PDF của chúng tôi trên bất kỳ trình duyệt nào trên thiết bị Mac hoặc Windows.

Chuyển đổi các tệp sang PDF trực tuyến

Chuyển đổi trực tuyến các tệp Excel sang PDF

Sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Adobe Acrobat để chuyển đổi mọi tệp bảng tính Microsoft Excel thành tài liệu PDF. Tải xuống trang tính đã chuyển đổi hoặc đăng nhập để chia sẻ tệp đã chuyển đổi của bạn.

Chuyển đổi PDF nhanh chóng

Nhanh chóng chuyển đổi từ Excel sang PDF

Nhanh chóng chuyển đổi từ Excel sang tệp PDF mới. Chỉ cần kéo và thả một trang tính hoặc tải lên tài liệu Excel từ các thư mục đã lưu của bạn.

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Công cụ tốt nhất để chuyển đổi từ Excel sang PDF

Công cụ trực tuyến của Acrobat giúp chuyển đổi các tệp XLS và XLSX sang PDF thật nhanh chóng và dễ dàng. Sử dụng công cụ chuyển đổi từ Excel sang PDF của chúng tôi trên bất kỳ trình duyệt nào trên thiết bị Mac hoặc Windows.

Chuyển đổi các tệp sang PDF trực tuyến

Chuyển đổi dễ dàng sang PDF

Sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Acrobat để chuyển đổi các tệp Microsoft Word, Excel và PowerPoint sang PDF. Và bạn cũng có thể chuyển đổi các tệp JPG.

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Bạn cần chuyển đổi, kết hợp, ký tên và chia sẻ các tệp? Hãy đăng ký Adobe Acrobat PDF Pack để nhận bộ công cụ trực tuyến.

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Có được những công cụ tốt nhất với Adobe

Sử dụng các công cụ PDF trực tuyến có chất lượng cao nhất từ nhà sáng chế ra định dạng PDF. Đăng nhập để làm được nhiều hơn với các tệp đã lưu trữ của bạn.