PDF sang Excel

Chuyển tệp PDF thành tệp Excel

Sử dụng công cụ chuyển đổi từ PDF sang Excel của chúng tôi để chuyển các tệp của bạn thành bảng tính Microsoft Excel. Chỉ cần kéo và thả tệp PDF của bạn, sau đó tải tệp Excel đã chuyển đổi xuống.

Chuyển đổi PDF nhanh chóng

Nhanh chóng chuyển đổi trực tuyến từ PDF sang Excel

Nhanh chóng chuyển tệp PDF thành tệp XLSX bằng công cụ chuyển đổi từ PDF sang Excel của Acrobat. Acrobat chuyển nội dung trong tệp PDF của bạn vào các hàng và cột trong tệp Excel mà bạn có thể chỉnh sửa. 

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Công cụ tốt nhất để chuyển đổi từ PDF sang Excel

Adobe đã sáng chế ra định dạng tệp PDF. Dùng thử công cụ chuyển đổi từ PDF sang Excel của chúng tôi trong bất kỳ trình duyệt web nào để yên tâm chuyển đổi tệp PDF.

PDF sang Excel

Chuyển tệp PDF thành tệp Excel

Sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Adobe Acrobat để chuyển các tệp PDF thành bảng tính Microsoft Excel. Đăng nhập để tải xuống hoặc chia sẻ tệp đã chuyển đổi của bạn.

Chuyển đổi PDF nhanh chóng

Nhanh chóng chuyển đổi trực tuyến từ PDF sang Excel

Nhanh chóng chuyển tệp PDF thành tệp XLSX bằng công cụ chuyển đổi từ PDF sang Excel của Acrobat. Acrobat chuyển nội dung trong tệp PDF của bạn vào các hàng và cột trong tệp Excel mà bạn có thể chỉnh sửa.

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Công cụ tốt nhất để chuyển đổi từ PDF sang Excel

Adobe đã sáng chế ra định dạng tệp PDF. Dùng thử các công cụ PDF có chất lượng cao nhất trên bất kỳ trình duyệt web nào, ví dụ như Google Chrome, để yên tâm chia sẻ thành quả tốt nhất của bạn.

Chuyển đổi dễ dàng sang PDF

Chuyển đổi dễ dàng các tệp PDF

Sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Acrobat để chuyển đổi từ PDF sang Microsoft Word, Excel hoặc PowerPoint. Bạn cũng có thể chuyển đổi sang JPG, PNG hoặc TIFF.

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Bạn cần chuyển đổi, kết hợp, ký tên và chia sẻ các tệp? Hãy đăng ký Adobe Acrobat PDF Pack để nhận bộ công cụ trực tuyến.

Có được những công cụ tốt nhất với Adobe

Có được những công cụ tốt nhất với Adobe

Sử dụng các công cụ PDF trực tuyến có chất lượng cao nhất từ nhà sáng chế ra định dạng PDF. Đăng nhập để làm được nhiều hơn với các tệp đã lưu trữ của bạn.