Xoay trang PDF

Xoay trang trong tệp PDF

Xoay trang PDF một cách nhanh chóng và dễ dàng với các dịch vụ trực tuyến của Adobe Acrobat. Tải lên một tệp và đăng nhập để xoay tệp đó. Khi hoàn tất, tải xuống và chia sẻ tệp PDF mới của bạn.

Sắp xếp lại và xóa trang PDF

Sắp xếp lại và xóa trang

Xoay trang PDF sang chế độ dọc hoặc ngang hoặc sắp xếp lại và xóa trang. Sắp xếp tệp của bạn theo đúng cách bạn muốn với công cụ chỉnh sửa PDF trực tuyến của chúng tôi.

Tin tưởng PDF

Các tệp PDF mà bạn có thể tin tưởng

Adobe đã sáng chế ra định dạng PDF. Khi sử dụng công cụ trực tuyến của Acrobat để sắp xếp nội dung, bạn có thể nhanh chóng thiết lập tệp PDF hoàn hảo.

Dễ dàng sử dụng PDF

Dễ dàng sắp xếp các tệp PDF

Sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Acrobat để xoay, xóa hoặc sắp xếp lại các trang trong một tệp PDF: Bạn cũng có thể chuyển đổi các tệp sang PDF.

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Bạn cần chuyển đổi, sắp xếp, hợp nhất, ký tên và chia sẻ các tệp? Hãy đăng ký Adobe Acrobat PDF Pack để nhận bộ công cụ trực tuyến.

những công cụ tốt nhất với Adobe

Có được những công cụ tốt nhất với Adobe

Adobe đã sáng chế ra PDF. Quay lại sau để sắp xếp nhiều tệp PDF hơn. Hoặc đăng nhập để làm được nhiều hơn với các tệp đã lưu trữ của bạn.