Đã đến lúc tiết kiệm cho Cyber Monday. Ưu đãi lớn. Giảm hơn 40%.

Tiết kiệm một khoản lớn khi mua Creative Cloud All Apps, bộ công cụ sáng tạo tối ưu có Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Acrobat Pro và nhiều ứng dụng khác. Kết thúc vào ngày 4/12. US$52.99/tháng US$29.99/tháng. Chỉ dành cho năm đầu tiên. Xem các điều khoản.

Tìm gói Creative Cloud phù hợp với bạn.

Gói Creative Cloud All Apps

US$52.99/tháng US$29.99/tháng

Đã đến lúc tiết kiệm cho Cyber Monday. Ưu đãi lớn. Giảm hơn 40% cho bộ công cụ sáng tạo tối ưu đến ngày 4/12. Chỉ dành cho năm đầu tiên. Xem các điều khoản.
Tìm hiểu thêm | Xem tùy chọn này có những gì

Học sinh, sinh viên và giáo viên

US$52.99/tháng US$15.99/tháng

Đã đến lúc tiết kiệm cho Cyber Monday. Ưu đãi lớn. Giảm đến 70% cho gói Creative Cloud All Apps đến ngày 4/12. Chỉ dành cho năm đầu tiên. Xem các điều khoản.

Nhóm

 US$33.99/tháng mỗi giấy phép   

Có được mọi thứ bạn cần để làm việc xuất sắc, quản lý giấy phép dễ dàng, được hỗ trợ nâng cao và nhiều lợi ích khác.
Tìm hiểu thêm

Mua qua điện thoại: +65 3157 2191