Dream Bigger với Adobe Firefly.

Thử nghiệm, tưởng tượng và tạo vô số hình ảnh với Firefly, công cụ sáng tạo nội dung được hỗ trợ bởi Generative AI của Adobe.

CCOV

Adobe Creative Cloud

Tiết kiệm 48% cho năm đầu tiên trên tất cả các ứng dụng Adobe Creative Cloud

Tiết kiệm hơn trên tất cả các ứng dụng Creative Cloud trong năm đầu tiên khi trở thành thành viên và có quyền truy cập vào hơn 20 ứng dụng, bao gồm Photoshop, Illustrator, InDesign và Acrobat. Trước US$57.99/tháng, hiện chỉ US$29.99/tháng. Xem các điều khoản.

Tìm gói Creative Cloud phù hợp với bạn.

Tất cả ứng dụng Creative Cloud

US$29.99/tháng US$57.99/tháng năm đầu tiên. Xem các điều khoản

Tiết kiệm 48% cho năm đầu tiên khi mua bộ công cụ sáng tạo hoàn chỉnh dành cho Hình ảnh, Video, Thiết kế, v.v.

Xem những gì được bao gồm | Tìm hiểu thêm

 

Học sinh, sinh viên và giáo viên

   

Tiết kiệm hơn 60% trên hơn 20 ứng dụng Creative Cloud.
Tìm hiểu thêm

Teams

   mỗi giấy phép

Có được mọi thứ bạn cần để làm việc xuất sắc, quản lý giấy phép dễ dàng, được hỗ trợ nâng cao và nhiều lợi ích khác.
Tìm hiểu thêm

Mua qua điện thoại: +65 3157 2191

6 biểu tượng Adobe Substance

Thiết kế cho tương lai với Substance 3D.

Substance 3D được bán độc quyền trong gói Substance 3D.