#ffffff

Tiết kiệm {{percentage-discount-intro-cci-one-year}} cho năm đầu tiên trên tất cả các ứng dụng Adobe Creative Cloud.

Tiết kiệm hơn trên tất cả các ứng dụng {{creative-cloud}} trong năm đầu tiên khi trở thành thành viên và có quyền truy cập vào hơn 20 ứng dụng, bao gồm Photoshop, Illustrator, InDesign và Acrobat. Trước PRICE - ABM - Creative Cloud All Apps 100GB, hiện chỉ PRICE - ABM - Creative Cloud All Apps 100GB. Xem các điều khoản.

Xem các gói và giá {{start-free-trial}}

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/video/cco/media_1167374e3354ef57f126fa78a55cbc1708ac4babd.mp4#_autoplay1#_hoverplay

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/uar/front-doors/uar-sticky-banner

Hơn 20 ứng dụng sáng tạo. Những khả năng vô tận.

Biến ảnh tự chụp thành tác phẩm nghệ thuật. Tạo những thước phim trong khi bạn đang xếp hàng chờ đợi. Thiết kế logo cho doanh nghiệp hoặc sử dụng trong cuộc sống của bạn. Với {{creative-cloud}}, bạn có thể làm được bất cứ điều gì bạn muốn.

  1. Tổng quan
  2. Ảnh
  3. Bản thiết kế
  4. Video
active tab
1
id
l-pills

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/cco/tabs-1-overview

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/cco/tabs-2-photo

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/cco/tab-3-design

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/cco/tabs-4-video

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/creativecloud/mini-compare/segment-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/cco/membership-perks

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/faqs/creativecloud