Các gói Creative Cloud Bản chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp

Sáng tạo không giới hạn với Creative Cloud Bản chuyên nghiệp dành cho nhóm và Creative Cloud Bản chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp. Hãy giữ liên lạc với người đại diện để xem gói nào phù hợp với bạn.

  • Sáng tạo: Bổ sung thêm nội dung Adobe Stock tiêu chuẩn, không giới hạn vào các ứng dụng và dịch vụ tốt nhất thế giới
  • Cộng tác: Chia sẻ nội dung và cài đặt giữa các thành viên trong nhóm, người xét duyệt — kể cả các ứng dụng khác nhau
  • Quản lý: Mua, triển khai và cập nhật giấy phép bằng một bảng điều khiển đơn giản
  • Giải quyết: Nhận trợ giúp khi bạn cần, 24/7.

Thông tin của bạn

  • Sáng tạo: Bổ sung thêm nội dung Adobe Stock tiêu chuẩn, không giới hạn vào các ứng dụng và dịch vụ tốt nhất thế giới
  • Cộng tác: Chia sẻ nội dung và cài đặt giữa các thành viên trong nhóm, người xét duyệt — kể cả các ứng dụng khác nhau
  • Quản lý: Mua, triển khai và cập nhật giấy phép bằng một bảng điều khiển đơn giản
  • Giải quyết: Nhận trợ giúp khi bạn cần, 24/7.