Dễ dàng quản lý các ứng dụng và dịch vụ Creative Cloud.

Creative Cloud cho máy tính là một nơi tuyệt vời để bắt đầu bất kỳ dự án sáng tạo nào. Nhanh chóng khởi chạy và cập nhật các ứng dụng dành cho máy tính. Quản lý và chia sẻ nội dung được lưu trữ trong Creative Cloud. Tải xuống phông chữ hoặc nội dung Adobe Stock miễn phí bản quyền chất lượng cao. Giới thiệu và khám phá sản phẩm sáng tạo trên Behance. Hơn hết, ứng dụng sẽ không làm bạn phân tâm nhưng sẽ có mặt khi bạn cần, nhờ vậy bạn có thể tập trung vào sáng tạo.

hình ảnh xếp chồng

Các tính năng

  • Tải xuống và cài đặt ứng dụng
  • Tìm kiếm hình ảnh trên Adobe Stock
  • Đồng bộ và chia sẻ tệp
  • Tổ chức và chia sẻ Thư viện Creative Cloud
  • Thêm phông chữ
  • Chia sẻ và khám phá với Behance

Bắt đầu với Creative Cloud.

Khám phá bộ sưu tập video hướng dẫn về Creative Cloud từ các chuyên gia Adobe và đối tác đào tạo của chúng tôi. Học kỹ năng cốt lõi, cập nhật tính năng mới và khám phá kỹ thuật tiên tiến.

Bắt đầu với Creative Cloud.