Fotolia đang đến với Creative Cloud. 

35 triệu hình ảnh và video miễn phí bản quyền.


Fotolia, thị trường hàng đầu cho hình ảnh, hình đồ họa và video HD miễn phí bản quyền, đang gia nhập Adobe. Chúng tôi rất vui được mang hơn 35 triệu hình ảnh và video stock đến với Adobe Creative Cloud. Tất cả đều nhằm mục đích đơn giản hóa và hợp lý hóa quy trình sáng tạo để bạn có thể làm tốt nhất công việc của mình từ trước đến nay. Chúng tôi sẽ chia sẻ kế hoạch chi tiết trong những tháng tới và rất nóng lòng chờ xem bạn sẽ tạo ra những gì tiếp theo.

Màn hình máy tính xách tay với ảnh cắt dán đẹp mắt có nội dung "fotolia - Một phần của gia đình Adobe"