Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đây là bản tải xuống.

Đọc báo cáo của Aberdeen, Giúp bộ phận HR linh hoạt hơn: Đơn giản hóa và tăng tốc độ làm việc từ xa với E-Signatures, để tìm hiểu xem chữ ký điện tử giúp các bộ phận HR hoạt động nhanh hơn và tăng năng suất của nhân viên như thế nào.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đây là bản tải xuống.

Đọc báo cáo của Aberdeen, Giúp bộ phận HR linh hoạt hơn: Đơn giản hóa và tăng tốc độ làm việc từ xa với E-Signatures, để tìm hiểu xem chữ ký điện tử giúp các bộ phận HR hoạt động nhanh hơn và tăng năng suất của nhân viên như thế nào.

Sau đây là một số tài nguyên chuyển đổi kỹ thuật số khác

mà bạn có thể quan tâm đến.

Sau đây là một số tài nguyên chuyển đổi kỹ thuật số khác

mà bạn có thể quan tâm đến.

Trao quyền cho lực lượng lao động từ xa của bạn bằng quy trình kỹ thuật số.

Đăng nhập Workday trở nên dễ dàng hơn.

Tìm hiểu cách sử dụng Adobe Sign trong Workday để có trải nghiệm ký điện tử dễ dàng, an toàn.

Tiên phong thay đổi bằng chữ ký điện tử.

Trao quyền cho lực lượng lao động từ xa của bạn bằng quy trình kỹ thuật số.

Thời gian luôn thay đổi. Tìm hiểu cách tiếp tục phát triển bằng các giải pháp tài liệu kỹ thuật số từ Adobe.

Vượt qua gián đoạn bằng số hóa.

Không phải sử dụng 100% giấy là điều có thể làm được 100%.

Tìm hiểu cách tự động hóa quy trình và đơn giản hóa quy trình ký bằng cách sử dụng chữ ký điện tử hợp pháp và an toàn.

Adobe Sign

Adobe Sign

Doanh nghiệp phát triển với Adobe Sign.

Adobe, logo Adobe và logo Adobe PDF là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

 

© 2020 Adobe Inc. Bảo lưu mọi quyền.