Có 33% công ty lúc nào cũng lãng phí giấy. Đừng có giống họ.

Hoàn thành biểu mẫu này để tải Bản tóm tắt thông tin của IDC.

Đọc “Chú ý đến lỗ hổng trên hành trình DX của bạn“ — Bản tóm tắt thông tin của IDC.

 

Tìm hiểu về các lợi ích của chuyển đổi số và cách cải thiện quy trình và công nghệ hướng tới nội dung trong tổ chức của bạn.

 

Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm hiểu:
 

Điều gì đang ngăn cản các công ty chuyển sang số hóa hoàn toàn

Cách vượt qua những rào cản phổ biến trong quá trình chuyển đổi 

Cách tăng năng suất bằng cách loại bỏ giấy tờ

bản biểu diễn