Chuyển đổi cách bạn làm việc với tài liệu.

Hỗ trợ cộng tác và tăng năng suất với Adobe Document Cloud và Box.


Box hoạt động tốt hơn nữa với Document Cloud.

Cùng nhau, Acrobat, Acrobat Sign và Box giúp mọi người trong tổ chức của bạn thao tác đơn giản hơn để duy trì hoạt động kinh doanh.

Cải thiện cộng tác và tăng năng suất. Tạo, tổ chức, quản lý, ký và lưu trữ tệp từ bất kỳ đâu, trên bất kỳ thiết bị nào.

Giữ bí mật dữ liệu cá nhân. Đảm bảo những người phù hợp có quyền truy cập vào tài liệu của bạn — và không ai khác. Bảo vệ các tệp PDF của bạn bằng mật khẩu và hạn chế sao chép, chỉnh sửa hoặc in.

Làm việc với tài liệu PDF. Từ Acrobat hoặc Acrobat Reader, bạn có thể mở tệp PDF lưu trữ trong Box. Tạo biểu mẫu, thêm chú thích, chỉnh sửa và lưu thay đổi tự động trong Box.

Thu thập chữ ký trong vài phút. Gửi tài liệu để được ký điện tử trực tiếp từ Box bằng Acrobat Sign. Người nhận có thể ký sau vài giây. Lưu trữ tài liệu được phê duyệt lại Box, trong bất kỳ thư mục nào.

Box

Sự đảm bảo bạn cần, từ công ty mà bạn tin tưởng.

Bảo mật. Bảo vệ dữ liệu, tài liệu và công ty của bạn bằng các tài nguyên bảo mật hàng đầu trong ngành từ Adobe.

 

Tuân thủ. Các giải pháp Adobe Document Cloud đáp ứng yêu cầu theo quy định và yêu cầu ngành khắt khe nhất, giúp bạn dễ dàng đảm bảo tuân thủ và thu thập chữ ký điện tử hợp pháp hoặc xác thực người ký bằng xác minh ID của chính phủ.

 

Kiểm soát. Nhận quyền kiểm soát bạn cần để triển khai và quản lý với tài nguyên triển khai cho doanh nghiệp và hướng dẫn quản trị viên của chúng tôi.

Tìm giải pháp Adobe Document Cloud trong cửa hàng ứng dụng Box.

Box

Muốn biết thêm?

Cho dù bạn cần một số thông tin cơ bản về các giải pháp của chúng tôi hay bạn muốn một báo giá tùy chỉnh cho môi trường riêng của bạn, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn giải đáp các thắc mắc.