Các công cụ và tệp bạn cần, vào thời điểm và ở nơi bạn cần chúng.

Với Adobe Acrobat, thật dễ dàng truy cập và làm việc với các tệp PDF được lưu trữ ở Dropbox và sau đó, với sự trợ giúp của Acrobat Sign, hãy gửi những tệp đó để được ký ngay từ Dropbox.


Gửi đi ký liền mạch với Acrobat Sign ngay từ Dropbox.

Với Acrobat Sign ở Dropbox, bạn có thể dễ dàng chọn một tệp PDF hoặc tài liệu ở Dropbox cần được ký và Acrobat Sign sẽ lo phần còn lại.

Thu thập chữ ký trong vài phút. Gửi tài liệu để được ký điện tử trực tiếp từ Dropbox bằng Acrobat Sign.

Làm hài lòng khách hàng của bạn. Giúp bạn dễ dàng ký các tài liệu, hợp đồng và biểu mẫu — mọi lúc, mọi nơi, trên bất kỳ thiết bị nào.

Theo dõi các quá trình ký mà không cần nỗ lực. Acrobat Sign theo dõi toàn bộ quá trình và tự động thêm lại tài liệu đã ký vào Dropbox.

Khi bạn nâng cấp từ phiên bản miễn phí, bạn thậm chí còn nhận được nhiều khả năng hơn.

Dropbox
Dropbox

Giữ các tệp trong tầm tay với Acrobat và Dropbox.

Với Acrobat, bạn có thể mở, chỉnh sửa, ký và lưu các thay đổi đối với tệp PDF của bạn từ bên trong Dropbox.

Làm việc ở nơi bạn muốn. Kết nối tài khoản Dropbox của bạn với Acrobat. Sau đó, bạn có thể mở, chỉnh sửa và ký các tệp PDF được lưu trữ ở Acrobat hoặc Acrobat Reader. Tự động lưu tất cả thay đổi ở Dropbox.

Thêm thiết bị di động. Kết nối ứng dụng di động Acrobat Reader với Dropbox để bạn có thể truy cập và làm việc với các tệp từ thiết bị iOS hoặc Android của bạn.

Giữ bí mật dữ liệu cá nhân. Đảm bảo những người phù hợp có quyền truy cập vào tài liệu của bạn — và không ai khác. Bảo vệ các tệp PDF của bạn bằng mật khẩu và hạn chế sao chép, chỉnh sửa hoặc in.

Sự đảm bảo bạn cần, từ công ty mà bạn tin tưởng.

Bảo mật. Bảo vệ dữ liệu, tài liệu và công ty của bạn bằng các tài nguyên bảo mật hàng đầu trong ngành từ Adobe.

 

Tuân thủ. Các giải pháp Adobe Document Cloud đáp ứng yêu cầu theo quy định và yêu cầu ngành khắt khe nhất, giúp bạn dễ dàng đảm bảo tuân thủ và thu thập chữ ký điện tử hợp pháp hoặc xác thực người ký bằng xác minh ID của chính phủ.

 

Kiểm soát. Nhận quyền kiểm soát bạn cần để triển khai và quản lý với tài nguyên triển khai cho doanh nghiệp và hướng dẫn quản trị viên của chúng tôi.

Muốn biết thêm?

Cho dù bạn cần một số thông tin cơ bản về các giải pháp của chúng tôi hay bạn muốn một báo giá tùy chỉnh cho môi trường riêng của bạn, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn giải đáp các thắc mắc.