Xây dựng, thử nghiệm và phân phối—nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Xây dựng, thử nghiệm và phân phối—nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường bằng cách trở thành Đối tác Acrobat Sign.

Chương trình Acrobat Sign Partner cấp cho Nhà cung cấp phần mềm quyền truy cập vào các công cụ và tài nguyên chữ ký điện tử để đẩy nhanh quá trình xây dựng, thử nghiệm và cung cấp giải pháp tích hợp với hoặc OEM/nhúng Acrobat Sign.

 

Hãy bắt đầu ngay!

  1. Hãy hoàn thành và gửi biểu mẫu đăng ký này.

  2. Bạn sẽ nhận được email từ Adobe xác nhận đã nhận và cung cấp liên kết tới các công cụ và tài nguyên có giá trị.

  3. Bắt đầu phát triển giải pháp Acrobat Sign của bạn bằng cách tận dụng tất cả những gì mà Chương trình Acrobat Sign Partner mang lại.

 

Bạn muốn phân phối lại Acrobat Sign? Nếu bạn muốn phân phối lại Acrobat Sign, hãy truy cập Adobe Partner Connection.

 

Bạn có phải là Bên tích hợp hệ thống không? Chương trình Adobe Solution Partner được thiết kế cho Bên tích hợp hệ thống.

 

Hoặc nếu bạn đang phát triển giải pháp Acrobat, hãy truy cập trung tâm tài nguyên cho nhà phát triển Acrobat.

Đơn đăng ký Chương trình Acrobat Sign Partner

Để tải biểu mẫu này, vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn và làm mới trang này.