Microsoft Office 365.

Làm việc nhanh hơn, thông minh hơn và an toàn.

Giờ đây, các công cụ PDF và ký điện tử của Adobe Document Cloud được tích hợp ngay trong Microsoft Office 365. Điều đó có nghĩa là mọi người trong tổ chức bạn có thể giao dịch công việc và cộng tác nhanh hơn ở các ứng dụng Office yêu thích của họ.


Hoàn thành công việc nhanh hơn với Acrobat Sign ở Office 365.

Acrobat Sign ở các ứng dụng Microsoft Office 365 của bạn. Giờ đây, việc lấy chữ ký điện tử ngay từ các giải pháp bạn sử dụng hàng ngày trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tiết kiệm thời gian và tăng tốc việc ký. Chuẩn bị và gửi tài liệu để ký điện tử và theo dõi trạng thái của tài liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng, ngay ở Microsoft SharePoint, Outlook, Teams, Word và PowerPoint.

Tạo các quy trình tự động. Thêm các bước ký vào quy trình SharePoint hoặc sử dụng trình kết nối Microsoft Flow để tự động hóa các quá trình.

Làm hài lòng khách hàng của bạn. Giúp bạn dễ dàng ký các tài liệu, hợp đồng và biểu mẫu — mọi lúc, mọi nơi.

Chữ ký điện tử Microsoft Office 365

Tận dụng nhiều hơn Office 365 với các dịch vụ Acrobat và PDF.

Giờ đây, mọi người trong nhóm của bạn có thể làm việc liền mạch với các tệp PDF, ngay trong Office 365.

Làm việc ở nơi bạn muốn. Chuyển đổi tệp Word, Excel hoặc PowerPoint sang PDF ở Office 365 hoặc làm việc với tệp Office ở Acrobat. Lựa chọn là của bạn.

Làm được nhiều hơn khi trực tuyến. Kết hợp các tài liệu thành một tệp PDF và sắp xếp lại các trang từ trong OneDrive for Business hoặc từ SharePoint, Word, Excel hoặc PowerPoint trực tuyến.

Tự tin bảo vệ các tệp của bạn. Các tệp được bảo vệ bằng mật khẩu trong Office 365 giúp bảo vệ thông tin bí mật và hạn chế sao chép, chỉnh sửa và in.

Dịch vụ Microsoft Office 365 PDF

Tạo và chia sẻ các tệp PDF ngay trong ứng dụng Office 365 của bạn. Bạn cũng có thể gửi các tài liệu để ký và theo dõi trạng thái ở Word và PowerPoint.


Sử dụng các giải pháp Document Cloud với SharePoint để hợp lý hóa quy trình với tài liệu của bạn. Nhận các thỏa thuận được ký ngay lập tức và làm việc liền mạch với các tệp PDF.Outlook

Gửi các tài liệu để ký và kiểm tra trạng thái của chúng ngay ở Outlook. Sử dụng công nghệ tự động điền và ký để nhận dạng các trường và ký các tài liệu bạn nhận được. Sử dụng Acrobat để chuyển đổi các thư và thư mục sang PDF mà không cần rời khỏi Outlook.

Tạo, chia sẻ và phê duyệt tài nguyên cũng như thỏa thuận điện tử của bạn ở Microsoft Teams để tăng tốc độ tạo nội dung và phê duyệt tài liệu. 

Tăng hiệu quả kinh doanh bằng cách kết hợp chữ ký điện tử vào Microsoft PowerApps của bạn cho web, máy tính bảng hoặc các thiết bị di động, sử dụng trình kết nối Acrobat Sign Flow.

Làm được nhiều việc hơn trực tuyến ở OneDrive for Business. Chuyển đổi các tệp Office sang PDF và kết hợp các tài liệu thành một tệp duy nhất, ngay ở OneDrive.Hawaii nói lời tạm biệt giấy, xin chào ROI.

Tiểu bang Hawaii đã cắt giảm thời gian ký tài liệu từ hàng tuần xuống hàng giờ và giảm đáng kể công việc in ấn — tất cả là nhờ Acrobat Sign, Acrobat và Microsoft SharePoint.

Câu chuyện khách hàng – Tích hợp Adobe và Microsoft SharePoint

Sự đảm bảo bạn cần, từ công ty mà bạn tin tưởng.

Bảo mật. Bảo vệ dữ liệu, tài liệu và công ty của bạn bằng các tài nguyên bảo mật hàng đầu trong ngành từ Adobe.

 

Tuân thủ. Các giải pháp Adobe Document Cloud đáp ứng yêu cầu theo quy định và yêu cầu ngành khắt khe nhất, giúp bạn dễ dàng đảm bảo tuân thủ và thu thập chữ ký điện tử hợp pháp hoặc xác thực người ký bằng xác minh ID của chính phủ.

 

Kiểm soát. Nhận quyền kiểm soát bạn cần để triển khai và quản lý với tài nguyên triển khai cho doanh nghiệp và hướng dẫn quản trị viên của chúng tôi.

Các tích hợp Microsoft + Adobe Document Cloud khác.

Gửi, ký, theo dõi và lưu trữ hợp đồng có chữ ký điện tử mà bạn tin cậy — mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị — bên trong Microsoft Dynamics.

Muốn biết thêm?

Cho dù bạn cần một số thông tin cơ bản về các giải pháp của chúng tôi hay bạn muốn một báo giá tùy chỉnh cho môi trường riêng của bạn, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn giải đáp các thắc mắc.