Microsoft Sharepoint

Tập trung vào hoạt động kinh doanh với tích hợp Microsoft SharePoint cho Acrobat Sign và Acrobat.

Sử dụng giải pháp Adobe Document Cloud với Microsoft SharePoint để hợp lý hóa quy trình làm việc với tài liệu, ký thỏa thuận ngay lập tức và thao tác tệp PDF một cách trơn tru.


Tăng tốc kinh doanh bằng SharePoint và Acrobat Sign.

Giờ đây, thật dễ dàng để mang chữ ký điện tử tới tất cả người dùng SharePoint OnlineSharePoint On-Prem của bạn.

Thực hiện tất cả. Đơn giản hóa quy trình của bạn. Với Acrobat Sign, bạn có thể dễ dàng hợp nhất dữ liệu từ danh sách SharePoint vào một mẫu tệp.

Chỉ cần nhấp vào Gửi. Lấy chữ ký bạn cần mà không cần rời khỏi SharePoint. Sử dụng logic quy trình làm việc của Microsoft Flow để định cấu hình người phê duyệt, thời điểm, loại hoặc giá trị tài liệu làm căn cứ.

Truy cập nhanh chóng, linh hoạt. Giúp việc đào tạo nhập môn cho khách hàng và nhân viên và đáp ứng yêu cầu dịch vụ một cách dễ dàng với biểu mẫu web kỹ thuật số tự phục vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn dành cho SharePoint Online.

Tìm ngay tức thì.Xem trạng thái của bất kỳ tài liệu nào ngay trong thư mục hoặc danh sách SharePoint của bạn và lưu trữ tài liệu đã ký ở bất cứ đâu.


Microsoft SharePoint và chữ ký điện tử Acrobat Sign

Hợp lý hóa quy trình làm việc với tài liệu nhờ SharePoint và Acrobat.

Giờ đây, mọi người trong tổ chức của bạn có thể dễ dàng làm việc với tệp PDF trong SharePoint.

Làm được nhiều hơn khi trực tuyến. Chuyển đổi tệp Microsoft 365 sang tệp PDF, thêm bài kiểm tra, kết hợp các tài liệu vào một tệp và sắp xếp lại trang — ngay từ SharePoint trực tuyến.

Kết hợp nội dung.Hợp nhất thông tin từ nhiều thư mục SharePoint vào một tệp PDF đơn giản, dễ gửi để lấy nhận xét hoặc chữ ký.

Cộng tác trong thời gian thực. Lưu trữ các bài đánh giá SharePoint để mọi người có thể xem và trả lời nhận xét khi có đánh giá.


Microsoft SharePoint và Adobe Acrobat PDF

Hawaii nói lời tạm biệt giấy, xin chào ROI.

Tiểu bang Hawaii đã cắt giảm thời gian ký tài liệu từ hàng tuần xuống hàng giờ và giảm đáng kể công việc in ấn — tất cả là nhờ Acrobat Sign, Acrobat và Microsoft SharePoint.

Câu chuyện khách hàng – Tích hợp Adobe và Microsoft SharePoint

Sự đảm bảo bạn cần, từ công ty mà bạn tin tưởng.

Bảo mật. Bảo vệ dữ liệu, tài liệu và công ty của bạn bằng các tài nguyên bảo mật hàng đầu trong ngành từ Adobe.

 

Tuân thủ. Các giải pháp Adobe Document Cloud đáp ứng yêu cầu theo quy định và yêu cầu ngành khắt khe nhất, giúp bạn dễ dàng đảm bảo tuân thủ và thu thập chữ ký điện tử hợp pháp hoặc xác thực người ký bằng xác minh ID của chính phủ.

 

Kiểm soát. Nhận quyền kiểm soát bạn cần để triển khai và quản lý với tài nguyên triển khai cho doanh nghiệp và hướng dẫn quản trị viên của chúng tôi.

Tích hợp Microsoft + Adobe Document Cloud.

Tạo và chia sẻ tệp PDF ngay trong ứng dụng Microsoft 365 của bạn. Bạn cũng có thể gửi tài liệu để lấy chữ ký và theo dõi trạng thái trong Word, PowerPoint và Outlook.

Gửi, ký, theo dõi và lưu trữ hợp đồng có chữ ký điện tử mà bạn tin cậy — mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị — bên trong Microsoft Dynamics.

Làm được nhiều việc hơn trực tuyến ở OneDrive for Business. Chuyển đổi các tệp Microsoft 365 sang PDF và kết hợp các tài liệu thành một tệp duy nhất, ngay ở OneDrive.

Muốn biết thêm?

Cho dù bạn cần một số thông tin cơ bản về các giải pháp của chúng tôi hay bạn muốn một báo giá tùy chỉnh cho môi trường riêng của bạn, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn giải đáp các thắc mắc.