Chuyển từ mua sắm sang thanh toán trong nháy mắt.

Kích hoạt Acrobat Sign trong SAP Ariba để làm giảm thời gian chu kỳ hợp đồng.


Cắt giảm thời gian ký lên đến 80% với Acrobat Sign ở SAP Ariba.

Thu thập chữ ký nhanh hơn. Nhận hợp đồng được ký điện tử trong môi trường SAP Ariba của bạn.

Tự động hóa các quy trình. Tích hợp các tác vụ về chữ ký trong quy trình SAP Ariba của bạn để kết hợp các phê duyệt nội bộ và bên ngoài. Chuẩn bị và gửi tài liệu để ký điện tử trong mô-đun Quản lý hợp đồng của SAP Ariba.

Đơn giản hóa việc hoàn thành hợp đồng. Cho phép người nhận xem, ký và trả lại các hợp đồng từ trình duyệt web hoặc thiết bị di động. Tự động gửi bản sao PDF được chứng nhận của các thỏa thuận thực thi cho tất cả các bên.

Luôn được cập nhật. Theo dõi trạng thái tài liệu từ mọi nơi. Biết ngay khi nào chúng được mở, ký và trả lại.

Acrobat Sign trong SAP Ariba

Sự đảm bảo bạn cần, từ công ty mà bạn tin tưởng.

Bảo mật. Bảo vệ dữ liệu, tài liệu và công ty của bạn bằng các tài nguyên bảo mật hàng đầu trong ngành từ Adobe.

 

Tuân thủ. Các giải pháp Adobe Document Cloud đáp ứng yêu cầu theo quy định và yêu cầu ngành khắt khe nhất, giúp bạn dễ dàng đảm bảo tuân thủ và thu thập chữ ký điện tử hợp pháp hoặc xác thực người ký bằng xác minh ID của chính phủ.

 

Kiểm soát. Nhận quyền kiểm soát bạn cần để triển khai và quản lý với tài nguyên triển khai cho doanh nghiệp và hướng dẫn quản trị viên của chúng tôi.

Muốn biết thêm?

Tìm hiểu xem Adobe Document Cloud có thể giúp bạn và doanh nghiệp của bạn như thế nào.