Logo Service Now

Quản lý dịch vụ nhanh như tốc độ ánh sáng.

Bạn cũng có thể xin phê duyệt với tốc độ như vậy.

Thu thập chữ ký điện tử hợp pháp trong thời gian kỷ lục bằng tích hợp Adobe Acrobat Sign cho ServiceNow.


Quản lý dịch vụ nhanh chóng bằng Acrobat Sign và ServiceNow.

Nói lời tạm biệt với thời gian dành cho việc nhập lại dữ liệu vào biểu mẫu, thỏa thuận hoặc hợp đồng — cũng như những lỗi hay mắc phải khi làm vậy. Với Acrobat Sign cho ServiceNow, dữ liệu được hợp nhất tự động và hợp đồng được soạn thảo nhanh hơn.

Bắt đầu nhanh chóng. Tích hợp Acrobat Sign vào ServiceNow mà không cần viết mã hay thiết lập dài dòng. Chỉ cần kéo và thả để thêm chữ ký điện tử vào bất kỳ quy trình công việc CNTT, nhân sự hay dịch vụ khách hàng nào.

Gửi sau vài giây. Chỉ cần nhấn hoặc nhấp để soạn thảo và gửi tài liệu để lấy chữ ký điện tử trong mọi quy trình ServiceNow.

Thu thập dữ liệu người ký. Thêm trường biểu mẫu vào hợp đồng để thu thập dữ liệu và tự động đăng hợp đồng đã ký trở lại ServiceNow.

Duy trì phê duyệt. Tại bàn làm việc hoặc ở hiện trường, bạn có thể gửi, theo dõi và phê duyệt từ mọi nơi, trên mọi thiết bị.

ServiceNow UI cho chữ ký điện tử

Tìm kiếm tài năng hàng đầu nhanh chóng bằng Acrobat Sign cho ServiceNow HR Service Delivery.

Thêm trải nghiệm chữ ký số và điện tử đáng tin cậy, ràng buộc pháp lý vào các ứng dụng HR Service Delivery của bạn.

Tạo chất cá nhân. Tự động khởi tạo tài liệu được cá nhân hóa bằng cách hợp nhất dữ liệu từ ServiceNow vào tài liệu rồi chuyển xin chữ ký.

Thu thập và lưu dữ liệu một cách đơn giản và bảo mật. Thu thập dữ liệu nhân viên dưới dạng PDF điền được trong quá trình ký và lưu trữ dữ liệu một cách bảo mật trong hồ sơ của nhân viên.

Chuyển tiếp dễ dàng. Hỗ trợ quy trình với chữ ký phức tạp như chuyển tiếp đến nhiều người ký. Người tham gia có thể ký lần lượt, song song hoặc theo bất kỳ trình tự nào bạn chọn.

Microsoft SharePoint và Adobe Acrobat PDF

Sự đảm bảo bạn cần, từ công ty mà bạn tin tưởng.

Bảo mật. Bảo vệ dữ liệu, tài liệu và công ty của bạn bằng các tài nguyên bảo mật hàng đầu trong ngành từ Adobe.

 

Tuân thủ. Các giải pháp Adobe Document Cloud đáp ứng yêu cầu theo quy định và yêu cầu ngành khắt khe nhất, giúp bạn dễ dàng đảm bảo tuân thủ và thu thập chữ ký điện tử hợp pháp hoặc xác thực người ký bằng xác minh ID của chính phủ.

 

Kiểm soát. Nhận quyền kiểm soát bạn cần để triển khai và quản lý với tài nguyên triển khai cho doanh nghiệp và hướng dẫn quản trị viên của chúng tôi.

Logo Service Now

Đọc về việc tích hợp Acrobat Sign cho ServiceNow và tải ứng dụng.

Muốn biết thêm?

Cho dù bạn cần một số thông tin cơ bản về các giải pháp của chúng tôi hay bạn muốn một báo giá tùy chỉnh cho môi trường riêng của bạn, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn giải đáp các thắc mắc.