Giảm bớt gánh nặng thuế bằng chữ ký điện tử.

Nhận tất cả các công cụ mà người khai thuế cần dùng để loại bỏ giấy tờ trong công tác khai thuế và nộp đơn.


Tiết kiệm giấy, thời gian và tiền bạc với Acrobat Sign và Xero.

Thực hiện thủ tục thuế một cách nhanh chóng, bảo mật và không tạo gánh nặng cho khách hàng. Cung cấp cho người khai thuế của bạn tất cả các công cụ cần dùng nhờ tích hợp Acrobat Sign với Xero, công ty hàng đầu trong lĩnh vực kế toán trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ.

Không cần dùng giấy nữa. Khách hàng của bạn không còn cần phải tìm giấy bút hay máy in để xem, ký và gửi lại tài liệu nữa.

Làm việc ở nơi bạn muốn. Cố vấn thuế có thể soạn thảo, xem xét và nộp hồ sơ khai thuế mọi nơi, mọi lúc.

Đảm bảo tuân thủ. Chữ ký điện tử của bạn tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu của Cục thuế Úc. Và với Acrobat Sign, bạn có toàn bộ bản ghi dấu vết kiểm tra về mỗi lần khai thuế nộp cho Xero Tax.

Xero

Sự đảm bảo bạn cần, từ công ty mà bạn tin tưởng.

Bảo mật. Bảo vệ dữ liệu, tài liệu và công ty của bạn bằng các tài nguyên bảo mật hàng đầu trong ngành từ Adobe.

 

Tuân thủ. Các giải pháp Adobe Document Cloud đáp ứng yêu cầu theo quy định và yêu cầu ngành khắt khe nhất, giúp bạn dễ dàng đảm bảo tuân thủ và thu thập chữ ký điện tử hợp pháp hoặc xác thực người ký bằng xác minh ID của chính phủ.

 

Kiểm soát. Nhận quyền kiểm soát bạn cần để triển khai và quản lý với tài nguyên triển khai cho doanh nghiệp và hướng dẫn quản trị viên của chúng tôi.

Muốn biết thêm?

Cho dù bạn cần một số thông tin cơ bản về các giải pháp của chúng tôi hay bạn muốn một báo giá tùy chỉnh cho môi trường riêng của bạn, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn giải đáp các thắc mắc.