Tài nguyên và thông tin chuyên sâu về CNTT

Các công cụ CNTT của chúng tôi giúp bạn kiểm soát. Và giữ cho bạn luôn ở vị trí đó.  

Từ thiết lập đến triển khai, chúng tôi có các công cụ bạn cần để thành công.

Công cụ CNTT
Các công cụ CNTT cho Acrobat

Các công cụ CNTT cho Adobe Acrobat

Bộ công cụ Acrobat dành cho doanh nghiệp

 

Truy cập bộ công cụ này hoặc tải xuống để tận dụng các tài nguyên CNTT mới nhất, bao gồm các công cụ quản trị, tùy chỉnh và triển khai.

Các công cụ CNTT cho Acrobat Sign

Các công cụ CNTT cho các Giải pháp Adobe Acrobat Sign

Tích hợp Acrobat Sign Solutions

 

Các Giải pháp Acrobat Sign được dựng sẵn để chạy bên trong Salesforce, Workday, Microsoft Sharepoint, Ariba và các ứng dụng dành cho doanh nghiệp khác. Vì vậy, khi các khả năng ký điện tử được kích hoạt, người dùng của bạn sẽ quét truy cập chúng ở những công cụ mà họ sử dụng hàng ngày.

Việc quản lý giấy phép trở nên đơn giản.

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Adobe cung cấp một vị trí trung tâm để quản lý người dùng, sản phẩm và các quyền trong tổ chức của bạn. Sử dụng một giao diện duy nhất* cho Document Cloud, Creative Cloud và Adobe Experience Cloud.

Ảnh chụp màn hình

*Chọn mua Acrobat Sign sẽ cung cấp giấy phép sử dụng các công cụ Acrobat Sign Solutions. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. 

Hãy nói về những điều Adobe có thể làm cho doanh nghiệp của bạn.

Bất kể bạn đang ở đâu trong hành trình chuyển đổi số, hãy thực hiện bước tiếp theo với Adobe Document Cloud.

Hãy nói về những điều Adobe có thể làm cho doanh nghiệp của bạn.

Bất kể bạn đang ở đâu trong hành trình chuyển đổi số, hãy thực hiện bước tiếp theo với Adobe Document Cloud.