Tăng tốc kinh doanh bằng Adobe Sign đối với Microsoft Dynamics 365 và Power Apps

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Các diễn giả:
Francesco Giorgetti, Quản lý tiếp thị sản phẩm cấp cao, Adobe
Garrett Schwartz, Quản lý tiếp thị sản phẩm, Adobe

Tìm hiểu cách nhóm bán hàng của bạn có thể chốt giao dịch nhanh hơn 21 lần bằng công nghệ tài liệu và chữ ký điện tử do AI hỗ trợ từ Adobe — được tích hợp vào các hệ thống bạn sử dụng hàng ngày, bao gồm Microsoft Dynamics 365, Office 365, Flow và PowerApps.

Hãy xem hội thảo trực tuyến này để biết các công ty như Hitachi Systems đang sử dụng những công cụ tích hợp này như thế nào nhằm tăng số giờ tính phí cho chuyên gia tư vấn của họ trong khi cắt giảm 80% thời gian hoàn thiện hợp đồng.

Phone
Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.